Aktuell forskning

 

Professor Maths Berlin:
Biverkningar drabbar upp till 500.000 svenskar.


Osäkerheten om kvicksilvrets hälsorisker är oacceptabel. Den säger miljömedicinaren professor Maths Berlin, vid medicinska fakulteten i Lund. Han bedömer att upp till 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam.

 

Professor Maths Berlin konstaterar i en publicerad rapport, skriven på uppdrag av Forskningsrådsnämnden, bland annat att socialstyrelsens utredning 1994 förvånansvärt nog inte granskade i vilken grad kvicksilver kan ha medverkat till att framkalla psykiska symtom hos människor som betraktar sig som amalgamsjuka.

 

Socialstyrelsen drog slutsatsen att amalgamfyllningar inte påverkar hälsan, och menade att det inte fanns någon anledning att rekommendera amalgamsanering på grund av allmänna sjukdomssymtom.

 

- Slutsatsen saknar grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. De flesta kemiska substanser som tillförs organismen orsakar biverkningar hos en del människor,” invänder Berlin.

 

 
Risk för hjärnskador

 

Professor Berlin menar att den allvarligaste risken är påverkan av hjärnans utveckling under fostertiden och småbarnsåren genom mammans och barnets egna amalgamfyllningar.

 

“Aningslösheten hos allmänhet och styrande är stor vad avser denna risk i Sverige och globalt” skriver Berlin, och han menar att aningslösheten förklarar den låga prioriteringen trots riskens allvar.

 

“Förutom humanitära och etiska aspekter på denna risk, vilka har inte kommenterats, kan denna risk innebära stora kostnader för samhället i form av ökade sociala kostnader.” varnar professor Berlin.

 


Nära nio gånger fler utvecklingsstörda

 

- Man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam” skriver Berlin. Han konstaterar att djurförsök visar att tydliga effekter uppstår vid de koncentrationer av kvicksilver som konstaterats hos nyfödda barn till kvinnor med amalgamfyllningar. Han hänvisar också till en holländsk studie som visat att risken för att få mentalt utvecklingsstörda barn är nära nio gånger så hög om modern är utsatt för kvicksilverexponering.

 

 


Njurskador och störningar i nervsystemet

 

Utöver i fosterutvecklingen ser Maths Berlin tre olika hälsorisker: störningar i centrala nervsystemet, i njurfunktionen samt i immunsystemet. I dag finns ingen kunskap om kvicksilvrets effekt på njurarna, men vad man vet är att njurarna innehåller 50 procent av kroppens kvicksilver och att människor med amalgamfyllningar har fem till tio gånger så höga halter av kvicksilver i njurarna än människor utan amalgam.