Amalgamfrågan flyttar in i Riksdagen

 

 

Den 9 mars firade

Amalgamskadefonden Årets Politiker mot

Amalgam för 2004 i Uppsala. De tre utsedda politikerna, Kerstin Engle (s), Lotta Hedström (mp) och Chatrine Pålsson (kd) fick ta emot utmärkelsen. I samband med firandet kläcktes idén om att bilda en tvärpolitisk grupp i Riksdagen som skall jobba vidare med amalgamproblematiken. Chatrine Pålsson som är vice ordförande i socialutskottet tog på sig ansvaret att forma och leda den här gruppen.
Samtidigt som problemen för patienterna stockar sig ute i landstingen är bildandet av en tvärpolitisk grupp i Riksdagen ett stort framsteg för Amalgamskadefonden.