Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd

 

 

I Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd finns flera internationellt erkända forskare inom följande kompetensområden:

 

Miljömedicin, mikrocirkulation och inflammation, molekylär och immunologisk patologi, psykiatri, biokemisk nutrition, metalltoxikologi och odontologi.

 

Genom inrättandet av Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd är Amalgamskadefonden positionerad för att kunna initiera och stödja forskning omkring amalgamproblematiken på hög vetenskaplig nivå.

 

Målsättningen för Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd.