Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd söker forskningsanslag tillsammans med Karolinska


Ordföranden i Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd, professor Maths Berlin var tillsammans med Thomas Karlsson från Amalgamskadefonden på ett informationsmöte hos Socialstyrelsen i början av november. Under mötet informerade Socialstyrelsen om hur deras arbete fortgår om fördelningen av de 20 miljoner som förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att fördela till forskning om amalgam och inrättande av ett dentalt biverkningsregister.

 

Socialstyrelsen hade fått in 19 preliminära forskningsansökningar och sista ansökningsdag för fullständiga ansökningar var den 15 november.

 

Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd har tillsammans med Karolinska ansökt om närmare 9 miljoner för att utföra en multicenterstudie om amalgam. När Socialstyrelsen kommer att ta ställning till ansökningarna är ännu inte känt.

Biverkningsregistret för dentala material kommer att ta längre tid att genomföra.