Dags att bilda AmalgamCentrum 

 

Uppsala 2015-09-20 

 

Vid flera tillfällen har Amalgamskadefonden framfört krav till politiker och tjänstemän på Socialdepartementet att ett kraftfullt åtgärdspaket genomförs för att de amalgamskadade skall få råd, vård och rehabilitering för att kunna återfå sin hälsa.

 

Amalgamet är sedan 2009 förbjudet på grund av sitt giftiga kvicksilverinnehåll. Men det finns fortfarande miljoner svenskar som har amalgamfyllningar i sina tänder. Alla blir inte svårt sjuka av dessa men de som blir det måste får vård.

 

De krav vi har framfört är att starta ett AmalgamCentrum som har följande verksamhetsgrenar:

 

1. En Helpdesk med professionella rådgivare som har specialkunskaper inom amalgamområdet.

 

Hit skall både amalgamskadade, anhöriga, sjukvård och tandvård kunna ringa för att få råd i konkreta situationer.

 

Eftersom det har varit mycket svårt att få ekonomiskt stöd till amalgamsanering från Landstingen har vi föreslagit att denna bedömningsverksamhet fråntas Landstingen och läggs i den grupp som ansvarar för Helpdesken.

 

Helpdesken skall också ansvara för att det finns regionala hjälpteam som kan ge konkret stöd och hjälp innan och i samband med en amalgamsanering. Många patienter mår så dåligt att de har svårt att hantera sin situation.

 

 

2. En Pilotklinik med mycket kunnig personal inom amalgamområdet som ansvarar för att utveckla ett kliniskt koncept för de amalgamskadade.

 

Personalen på Pilotkliniken skall jobba direkt med patienter, men även leda arbetet med att etablera regionala center och utbilda och certifiera personal till dessa center så att de med hög kompetens skall kunna hjälpa patienter inom sin region.

 

 

 

 
 
3. En Forskningsavdelning med mycket hög kompetens som bedriver klinisk avancerad forskning till förmån för de amalgamskadade.

 

Forskningsavdelningen skall också bedriva resultatuppföljning med dokumentation och vidareutveckla vården.

 

Forskningsavdelningen skall dessutom ha en funktion där man övervakar forskningen runt om i världen.

 

Den här Forskningsavdelningen skall också ansvara för ett fungerande biverkningsregister över amalgam och andra dentala material.

 

När forskarna lär sig att hjälpa de amalgamskadade kommer de också snabbare kunna hjälpa flera andra sjukvårdsgrupper där den allmänna sjukvården har misslyckats.

 

 

 

Detta kan du göra

 

Du kan ge ditt stöd till Amalgamskadefonden som driver dessa krav gentemot politikerna. Sätt in din gåva idag på Plusgiro 90 07 65 - 9.

 

Varje gåva är en skarp protest mot att amalgamskadade förvägras vård trots att de betalar skatt till sjukvården.