Amerikansk tandläkare tillåts att kritisera kvicksilveramalgam


En tandläkare från Orange i delstaten Connecticut i USA som har kämpat mot användningen av kvicksilver i tandfyllningar kan fortsätta att hävda sina åsikter utan att riskera få sin legitimation indragen.

 

Tandläkaren Mark Breiner stämde Connecticuts officiella hälsovårdsmyndighet 2003 efter att de hade försökt begränsa honom att offentligt framföra sina åsikter om möjliga hälsorisker med kvicksilveramalgam.

Nyligen nåddes en överenskommelse mellan hälsovårdsmyndigheten och Breiner som ger honom rätt att muntligt och skriftligt uttrycka sin åsikt så länge han inte berättar för patienter att han kan bota kvicksilverrelaterade krämpor.

 

” Jag kan säga vad jag vill offentligt utan att känna oro,” säger Breiner. Jag kunde ha sagt att jag inte vill säga något mer om det här ämnet. Jag kunde ha kapitulerat,” säger Breiner. ”Men det där är inte min natur. Jag hoppas att det här kommer att leda till att många tandläkare som tidigare inte har vågat uttrycka sin uppfattning om kvicksilveramalgam, nu vågar göra det.

 

Breiner säger att han tror att kvicksilver från amalgam kan medverka till olika sjukdomar och krämpor, som till exempel cancer och Alzheimers.

 

Hälsovårdsmyndigheten i Connecticut började intressera sig för Breiner i mitten av 90-talet när patienter klagade över att han påstod att sanering av deras amalgamfyllningar kunde bota deras sjukdomar och lindra deras smärtor. Breiner har förnekat att han skulle ha sagt att han kunde bota dem. Men med sin legitimation i fara, skrev han under en överenskommelse med hälsovårdsmyndigheten 2001 om begränsningar i vad han kunde säga om fyllningarna.

 

År 2002 skrev Breiner en artikel i The Connecticut Post där han ger uttryck för sin oro för kvicksilver i tandlagningsmaterial och pläderar för att lagstifta om en begränsning av amalgamanvändningen.

En kontrollant vid hälsovårdsmyndigheten förklarade omgående att Breiner hade kränkt överenskommelsen, men myndigheten förklarade att de inte skulle vidta några åtgärder så länge han inte skrev några fler artiklar.

 

Men för Breiner och The American Civil Liberties Union i Connecticut blev myndighetens agerande en utmaning för att få till en lagändring. De stämde därför myndigheten.

 

Breiner förklarar att han är glad över överenskommelsen, som ger honom tillåtelse att säga och skriva vad han vill om amalgamet. Men om han framför sin syn i annonser för sin tandläkarpraktik, måste han tillägga att hans syn ”inte delas av traditionella tandläkare och läkare”.

 

William Gerrish, som är talesman för hälsovårdsmyndigheten i Connecticut, säger att myndigheten är nöjd med överenskommelsen och tror att den kommer att ”skydda allmänheten” även i fortsättningen.

 

För Breiners del kvarstår en munkavle. Han får fortfarande inte rekommendera sina patienter att sanera bort deras amalgam. ”Jag har ingen fri talan inom min klinik, säger Breiner. ”När man har en legitimation går man miste om vissa friheter.”