Läs om Anita Brandelöve och hennes kamp för att få bli amalgamfri

 

 

Sedan i mars 2011 skriver Amalgamskadefonden om Anita Brandelöve som vi misstänker kan vara sjuk av kvicksilvret från hennes amalgamfyllningar. Här nedan kan du läsa om vad Anita har gått igenom och om hur det går för henne för närvarande.

 

 

Stor seger för Anita

 

2012-05-24

 

Chicago Bears Jerseys

 
 
Vi har nu efter mer än ett års arbete äntligen fått beskedet att Västerbottens läns landsting har beviljat Anitas ansökan om sanering enligt högkostnadsskyddet.

 

Läs mer här

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Första proverna tagna på Anita i forskningsstudien

 

2012-04-27

 

 

 
Anita och hennes väninna Eva har nu varit i Stockholm och tagit de första blodproverna som skulle tas i professor Maths Berlins forskningsstudie.

 

Läs mer här

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Dags för första steget i forskningsstudien för Anita

 

2012-03-31


Washington Redskins Jerseys

 

Nu i dagarna reser Anita till Stockholm för att ta det första avancerade blodprovet som skall tas enligt protokollet i den forskningsstudie som hon har blivit antagen till. 

 

Läs mer

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita är antagen i en forskningsstudie om amalgam

 

 2012-02-27
 

 

Anita har under senaste månaden blivit antagen i professor Maths Berlins forskningsstudie om biverkningar från kvicksilver i amalgam. Eftersom ett par blodprover måste tas i Stockholm och själva amalgamsaneringen samt flera andra blodprover skall göras i Umeå jobbar vi nu med att få alla pusselbitar på plats. Förhoppningsvis kan allt genomföras under våren.

 

Läs mer här om forskningsstudien och hur senaste månaden har varit för Anita

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Ingen hälsosvacka efter Anitas andra amalgamsanering

 

2012-01-31

 

 

 

Anita Brandelöve står mitt i en amalgamsanering med allt vad det brukar innebära i form av svåra hälsosvackor och långsam återhämtning. Efter en hel del åtgärder blev den senaste saneringsomgången lyckad utan några djupa hälsosvackor.

 

Läs mer här om hur vi lyckades med detta
 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita mår bättre igen

 

2011-12-29 

 
Anita har återhämtat sig från djupdykningen efter första amalgamsaneringen. Hon har dock fått problem med värk i sina fötter som innebär att hon har svårt att gå. Hon har fått tid hos sin läkare för att undersöka orsaken.

 

 

Läs mer här

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Mycket turbulent månad för Anita

 

2011-11-25

 

 
 
Den senaste månaden har varit mycket turbulent för Anita. Det började med att en vän i Umeå bekostade utbytet av hennes första amalgamfyllning. Anita har haft tandvärk och sekundärkaries i den tanden och behovet av tandvård var akut. Anita valde trots min avrådan att gå till en annan tandläkare än den jag har rekommenderat eftersom hon var duktig på att ge bedövning. Tyvärr besannades mina farhågor då tandläkaren inte skyddade Anita ordentligt från kvicksilverångorna. Anita har aldrig mått så dåligt i hela sitt liv.

 

Läs mer om Anitas tuffaste månad i sitt liv

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita nära att knäckas

 

2011-10-28 

 

 

 

Senaste månaden har varit extra tuff för Anita. Händelser i hennes närhet, byråkratikraven från Västerbottens läns landsting tillsammans med ett nej om ekonomiskt stöd från socialen har varit nära att knäcka Anita.

 

Läs mer här

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita är tillbaka i byråkratin igen

 

2011-09-21

 

 
Anita Brandelöve har nu fått nya dokumentkrav från bedömningstandläkaren Hans Flodin på Västerbottens läns landsting. Flodin vill ha in ännu mer information innan de kan ta ställning till om Anita skall få sin amalgamsanering bekostad av sitt landsting eller ej.

 

Läs mer om Anitas kamp med byråkratin

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Efter ytterligare bakslag mår Anita bättre igen

 

2011-08-31

 

 

Varje månad sedan i våras skriver vi om utvecklingen för Anita Brandelöve som vi misstänker har hälsoproblem som kan bero på hennes amalgamfyllningar.
 

Läs mer om hur hennes situation ser ut nu

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Rejält bakslag för Anita

 

2011-07-29

 

 
 

 

Anita Brandelöve som vi misstänker har drabbats av hälsoproblem på grund av kvicksilvret i hennes amalgamfyllningar mår nu sämre igen. Anita har under våren och försommaren blivit successivt bättre bland annat av de insatser vi har gjort, men under senaste månaden har hon råkat ut för ett rejält bakslag.

 

Läs mer om Anitas kamp

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita mår allt bättre


2011-06-25


 
 
Sedan några månader tillbaka försöker vi från Amalgamskadefonden att hjälpa Anita Brandelöve som vi misstänker är amalgamskadad genom olika insatser och stöd. Insatserna börjar nu ge allt bättre effekt, vilket också är vårt mål och dessutom nödvändigt för att Anita skall orka med sin amalgamsanering. Men vi måste reservera oss för att det kan komma bakslag, ibland svåra sådana. Resan mot att bli amalgamfri och få hälsan mer permanent tillbaka kan vara brokig.

 

 

Läs mer om Anitas framsteg under senaste månaden

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Anita är kvar i den svenska byråkratin

 

2011-05-25

 

 
 
Att ta sig igenom den svenska sjukvårdsbyråkratin om man misstänker att man är sjuk av sina amalgamfyllningar kräver egentligen att man både är frisk och har stor uthållighet.

 

Läs mer om bakslag och ljusglimtar för Anita

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Anita möter den svenska byråkratin

 

2011-05-07

 

 
Vi jobbar vidare med Anita Brandelöve som vi misstänker är amalgamskadad och har under senaste månaden mött vadå? Jo just det - den traditionella svenska byråkratin i all sin präktighet, som naturligtvis i någon form måste finnas, men som tyvärr försenar det mesta i livet.
När man har med den svenska byråkratin att göra måste man ha en stor portion av tålamod.

 

Läs mer här om hur det går för Anita

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Är Anita Brandelöve sjuk av sina amalgamfyllningar?

 

2011-03-29

 

Anita Brandelöve kontaktade Amalgamskade-fonden i februari 2011 eftersom hon inte får någon hjälp med sina hälsoproblem från den allmänna sjukvården. I nu-läget vet vi inte om det är kvick-silvret från hennes amalgam- fyllningar som är en bidragande orsak till hälsoproblemen, men vi har med Anitas tillåtelse valt att följa hennes kamp för att försöka få hälsan tillbaka genom en amalgamsanering.

 

Läs om Anitas första stapplande steg för att få hjälp med kostnaden för sin amalgamsanering