Aprilskämt om Socialstyrelsen


2 april 2007
 
Amalgamskadefonden vill poängtera att artikeln i går faktiskt var ett aprilskämt. Det är ju tillåtet att göra så den 1 april.
Vi ville göra ironiska anspelningar på uttryck som Socialstyrelen ofta använder  som vetenskap, beprövad erfarenhet mm. Dessa ord är ju flitigt använda av myndigheten inte minst då det gäller amalgamproblematiken.
 
Amalgamproblemen är mycket tunga och allvarliga att hantera. Men mitt ibland allt som är svårt behöver vi finna något att skratta åt ibland. Det vi nu skrev var menat att fungera som ett aprilskämt men också locka fram till debatt. Socialstyrelsen uppfattas ofta på ett mycket negativt sätt bland amalgamskadade därför var det ett tacksamt ämne att göra ett aprilskämt om.
 
Om Socialstyrelsens ledning har sanerat bort sitt amalgam känner vi alltså inte till, men nog skulle det vara intressant att få veta om så är fallet.