Årets Politiker mot Amalgam för 2006 utsedda


Amalgamskadefondens jury har nu utsett Årets Politiker mot Amalgam för 2006. Den hedersamma titeln har tilldelats Landstingspolitikerna i Kalmar län: Christer Jonsson (c) och Kerstin Bäckman-Danielsson (s).

 

Dessa politiker har under året visat ett tydligt engagemang för de amalgamskadade inom Kalmar läns landsting och har verkat för att de drabbade skall få hjälp.

 

Om samtliga svenska politiker hade haft samma attityd till amalgampatienter då hade kampen mot amalgamet varit avklarad idag. De nu utnämnda är goda föredömen för många andra kollegor. Amalgamskadefonden ber att få framföra våra hjärtligaste gratulationer!