Dentalt kvicksilver

 

Det kvicksilver som används i amalgam levereras ibland till tandläkare i denna typ av förpackning.

 

 

 

 

 

Bilden som ägs av Amalgamskadefonden kan laddas ner ned här.

 

 

När dentalföretagen levererar dentalt kvicksilver medföljer sex sidor med varuinformation.

 

 

Varuinformationen som innehåller flera varningstexter kan läsas här.

 

Media äger full rätt att använda bilden och pdf-filen med varuinformation utan kostnad i de sammanhang som önskas.