Bli Månadspartner via autogiro


Att driva kampen mot amalgamet kostar pengar. Med hjälp av regelbundna gåvor via autogiro från Dig och många andra givare kan vi åstadkomma stora framsteg till förmån för alla som blivit sjuka av sitt amalgam. Även en liten månatlig summa betyder mycket när många hjälps åt. Det är så vi successivt har nått framgångar.

 

 

Vill Du bli Månadspartner via autogiro så gör Du en mycket viktig insats - oavsett om Du bara kan ge vad ett hamburgermål kostar eller ett större månatligt belopp!

 

 

Klicka här för att bli Månadspartner via autogiro.

 

Skicka sedan blanketten till:

 

Amalgamskadefonden

Axel Johanssons gata 4E

754 49  UPPSALA