Brev från 19 amerikanska kongressledamöter till Food and Drug Administration

 

 

DIANE E. WATSON

CALIFORNIA

 

WASHINGTON OFFICE 

2430 RAYBURN HOB

WASHINGTON,DC 20515,USA

TELEFON:(001)(202)225-7084

FAX:(001)(202)225-2422

 

DISTRICT OFFICE

4322 WILSHIRE BOULEVARD

SUITE 302

LOS ANGELES, CA 90010,USA

TELEFON:(001)(323))965-1422

FAX:(001)(323))965-1133

 

WWW.HOUSE.GOV/WATSON

 

 

 

Amerikanska kongressen

Representanthuset

 

14. Mai 2009

 

An Dr. Joshua Sharfstein

Acting Commissioner

Food and Drug Administration

10903 New Hampshire Avenue, Room 2200

Silver Spring, MD 20903

USA

 

Kära tillförordnade kommissionär Dr Joshua Sharfstein:

 

Som ett resultat av Moms against Mercury mot Eschenbach, måste Food and Drug Administration klassificera kvicksilveramalgam som medicinteknisk produkt senast den 28 juli 2009.

 

Eftersom det här datumet närmar sig vill vi uppmana er att ta hänsyn till alla de skadeeffekter som kvicksilveramalgam ger när ni fattar ert beslut.

Även om vi berömmer FDA:s ansträngning att klargöra effekterna från kvicksilver genom uppdateringen av er hemsida, måste vi betona vikten av att ni arbetar fram mer stränga regler på det toxiska området.

 

När kvicksilver har placerats i kroppen i form av amalgam, lösgörs det i form av ångor vid tuggning, som noterats på FDA:s hemsida. Dessa luktlösa och färglösa ångor transporteras så småningom in i kroppen där de får möjlighet att attackera talrika organ och nyckelfunktioner i kroppen.

 

Kvicksilverångan kan också passera moderkakan hos gravida kvinnor och därmed hota fostrets utveckling. Studier har visat att nivåerna av kvicksilver i fostrets lever, njurar och hjärnsubstans var i proportionerlig mängd i förhållande till antalet amalgamfyllningar i mammans mun. Kvicksilver är också känt för att det passerar över i bröstmjölken hos ammande mödrar vilket utsätter spädbarnet för en ökad mängd kvicksilver under de första månaderna som det formas.

 

Kvicksilver är ett känt neurotoxin, det tredje mest kända toxiska ämne som har listats av CERCLAs Prioritetslista över Farliga Substanser. Kvicksilver är också reglerat av Enviornmental Protection Agency som en giftig substans i vissa fisksorter som man har funnit utmed USA:s västkust. FDA rekommenderar för närvarande att gravida kvinnor begränsar sin konsumtion av fisk på grund av de höga halterna av kvicksilver. Även om dentalt amalgam är den dominerande källan för exponering av kvicksilver hos människor, är detta ännu inte reglerat av FDA.

 

När FDA klassificerar kvicksilveramalgam och bestämmer rubriceringen borde FDA först kräva att industrin rubricerar ”silver” fyllningar* korrekt så de återspeglar den dominerande komponenten kvicksilver. FDA bör också kräva att alla föräldrar med barn under 18 år som får amalgam skriftligt samtycker till att de är fullt medvetna om kvicksilvrets potentiella negativa effekter. FDA bör också kräva att tandläkarna framför en muntlig varning till patienter över 18 år om hur starkt giftigt kvicksilver är och vilken potential det har att orsaka neurologiska problem.

 

Det är absolut nödvändigt att vi skyddar kvinnor och barn för de skadliga effekterna från kvicksilverfyllningar. Vi ser fram emot er respons och vill samverka med er angående det här viktiga ämnet.

 

Med vänliga hälsningar

 

Diane E. Watson, Dan Burton, Corrine Brown, Yvette Clarke, Emanuel Cleaver, John Conyers, Henry Cuellar, Danny Davis, Donna Edwards, Raul Grijalva, Luis Gutierrez, Phil Hare, Maurice Hinchey, Sam Johnson, Michael Michaud, Grace Napolitano, Eleanor Holmes Norton, Lorretta Sanchez, Lynn Woolsey

 

 

Fotnot: Ovanstående brev är en fri översättning av det brev som 19 kongressledamöter från Representanthuset i USA nyligen sänt till en av de högsta cheferna i amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, Food & Drug Administration (FDA). Originalbrevet kan läsas på Internet under följande adress:

 

http://www.toxicteeth.org/Mercury%20Letter%20to%20FDA-5-2009.pdf

 

Det amerikanska Representanthuset består av 435 ledamöter.

 

* Vår notering: Under lång tid har amalgamfyllningar kallats för det missledande begreppet silver fillings i USA. Uttrycket silver fillings kan översättas till silverfyllningar.