Efterdyningar från mediakampanjen

 

Amalgamskadefonden har nu fått besked från Kanal 5 och Discovery Channel att de har sänt fondens informationsfilmer vid inte mindre än 370 olika tillfällen under våren och sommaren. En stor mängd människor har hört av sig till Amalgamskadefonden med frågor som en följd av mediakampanjen. Fonden besvarar frågorna i löpande ordning och har nu betat av alla frågor som ställts fram till i början av september. Alla frågor som har kommit in till fonden därefter kommer också att besvaras i löpande ordning.

 

-Det är en stor överraskning för oss att väldigt många med hälsobekymmer som kan misstänkas komma från deras amalgamfyllningar har inte haft en tanke tidigare på att amalgamet kan vara orsaken, säger Thomas Karlsson, generalsekreterare i Amalgamskadefonden.

 

-Vi har också lagt märke till att flera patienter har kontaktat oss efter att deras läkare har förklarat att patienternas hälsoproblem kan bero på deras amalgamfyllningar. Det är uppenbarligen så att det inte är bara patienter som har sett våra informationsfilmer på TV. Många läkare har tydligen också sett dem konstaterar Thomas Karlsson.