Einar Berg fick tillbaka sin legitimation – nu överklagar Socialstyrelsen


Amalgamskadefonden har tidigare berättat att läkaren Einar Berg fick sin legitimation indragen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i december 2005. Einar Berg inledde en rättsprocess och fick genom ett domslut tillbaka läkarlegitimationen under hösten 2006. Han tilldelades dock en varning av Tingsrätten, men får fortsätta arbeta som legitimerad läkare.

 

Nu har Socialstyrelsen emellertid överklagat domslutet till högre instans och anser att Einar Bergs legitimation skall vara indragen. Även Einar Berg har överklagat den tilldelade varningen. Båda parter har fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Man förväntar att ärendet kommer att tas upp av Kammarrätten inom 1 – 2 år.