Eka vill lagra stora mängder kvicksilver i Bohus


Eka Chemicals vill lagra 250 ton kvicksilver på fabriksområdet i Bohus.
100 plåtbehållare skall beställas men hur länge de skall stå kvar kan företaget inte ange.

 

Det extremt miljöfarliga ämnet har använts i klor-alkalieproduktionen som nu läggs ner av marknadsskäl, alltså inte av miljöskäl.

Eka Chemicals startades sin fabrik i Bohus 1924. Redan då användes många ton kvicksilver i produktionen och fram till 1960-talet var hanteringen mycket ovarsam. Stora mängder kvicksilver släpptes ut. Därefter har lagstiftningen om hantering av kvicksilver skärpts.

- Sedan den senaste fabriken byggdes 1969 har vi hanterat 250 ton kvicksilver i produktionen. Våra utsläpp ligger årligen på 20 kg till luften och drygt 350 gram till vatten, berättar företagets miljöansvarige, Göran Andersson.

 

Mycket kostsamt ta hand om kvicksilvret

I samband med nedläggningen som skall ske senast i oktober i år brottas nu företaget med hur det överblivna kvicksilvret skall tas om hand.

- Att transportera det till miljöanläggningen Sakab är inget alternativ, säger Andersson. Det skulle kosta väsentligt mer än tio miljoner eftersom Sakab måste gardera sig för att kommande lagstiftning kan leda till stora merkostnader för innehavaren av kvicksilvret.

 

Riskabel placering av Eka

Eka Chemicals ligger vid en strandtomt till Göta älv. Elva kilometer nedströms i älven ligger den vattentäkt som försörjer större delen av Göteborg med vatten. Över 500 000 människor är beroende av dricksvatten från Göta älv. 

- En olycka i vår fabrik får bara inte hända, säger Andersson. Vårt avloppsvatten går via en annan kanal och tas om hand av Riaverken.

 

Förvaring i hundra cylindrar

Eka har nu begärt tillstånd hos länsstyrelsen att få ställa upp hundra cylindrar i 6 mm tjockt kolstål som har en diameter på 80 centimeter och är 18 centimeter höga.
Varje cylinder rymmer 175 liter men väger 2,6 ton eftersom varje liter kvicksilver väger över 14 kilo.

Cylindrarna vill Eka placera inom en invallad yta där det tidigare stått en cistern för den nedlagda perboratfabriken.

 

Mindre lämpligt att förvara kvicksilvret bredvid Göta älv

- Egentligen borde tunnorna placeras någon annanstans med tanke på närheten till Göta älv säger Andersson, men om vi hyr en förvaringsplats och vårt företag går i konkurs då blir den som hyr ut förvaringsplatsen ansvarig för kostnaderna att ta hand om kvicksilvret och det lär ingen ställa upp på.

Ales miljö- och byggnämnd har nu fått ansökan på remiss från länsstyrelsen.

Handläggaren, miljöinspektör Laila Ekman, kan tänka sig en kortsiktig förvaring under förutsättning att SGI, Statens Geologiska Institut, först ger klartecken så att inte de tunga behållarna riskerar att utlösa ett ras ut i älven.

Göran Andersson är lite förvånad över den massmediala uppståndelsen om Eka´s önskan om att tills vidare få förvara kvicksilvret i tunnor.

- Det är väsentligt högre risk att något går snett i fabriken med de 250 ton kvicksilver som används nu.