Naturvårdsverket:

Förvaring i bergrum


Naturvårdsverkets rapport 4177 från 1993 innehåller följande:

 

”Avvecklingen av vårt dolda kvicksilverlager”, sägs att en grov uppskattning ger vid handen att det finns cirka 100 ton kvicksilver upplagrat i samhället i produkter som fortfarande är i bruk.

 

 

Uppräknat är batterier, lysrör, laboratoriekemikalier, termometrar, elapparater och amalgam, varav amalgamet ensamt står för hela 40-60 ton.

 

 

Rapporten slår fast att kvicksilver är toxiskt i alla sina kemiska former, varför avfallet behåller sin giftighet i all framtid. Naturvårdsverket menar att säkerhetsaspekterna kring slutförvaring av kvicksilveravfall skall jämföras med förvaring av radioaktivt avfall i till exempel bergrum.

 

 


I Naturvårdsverkets rapport 4752 ”Slutförvar av kvicksilver”

 

Där preciserar man att allt kvicksilveravfall som innehåller 1 % kvicksilver eller mer bör förvaras i bergrum. Amalgam innehåller 50 %.