Fräckt drag av Socialstyrelsen


Fyra år efter att Dentalmaterialutredningen blev klar har nu Socialstyrelsen fördelat de nio miljoner som de i mars 2006 fick i uppdrag att fördela till forskningsprojekt om kunskaps- och metodutveckling samt för att förbättra diagnostik, behandling och bemötande av patienter vars hälsoproblem förknippas med amalgam eller andra dentala material.

 

 

 

Smetade ut pengarna över elva projekt

Istället för att koncentrera pengarna till ett konkret projekt som kunde ha betytt ett stort genombrott för de amalgamskadade har Socialstyrelsen valt att smeta ut pengarna över elva olika projekt där endast ett projekt i princip får vad de har begärt.


Amalgamskadefonden kan inte se något annat än att fördelningen är ett fräckt drag av Socialstyrelsen. Man vill vara lite vän med alla, samtidigt som man har sett till att de projekt som verkligen skulle kunna flytta fram positionerna för de amalgamskadade har tilldelats så små summor att det blir mycket svårt att genomföra någon vettig forskning.

 

 

 

Förre Socialministerns stora misstag

När förre socialdemokratiske socialministern, Ylva Johansson skrev till Socialstyrelsen hur de skulle hantera uppdraget att fördela de nio miljonerna smög det sig in ett par saker som har visat sig vara förödande och som Socialstyrelsen naturligtvis inte har varit sena att utnyttja. Ylva skrev att forskningen skulle vara fokuserad på hälsoproblem som förknippas med amalgam eller andra dentala material. Naturligtvis hamnade merparten av pengarna då på projekt som fokuserar på andra dentala material.

 

 


Tandvårdsskadeförbundet förlorade sin tyngd

Ett annat misstag från Ylvas sida var att hon skrev: ”De projekt som beviljas ekonomiskt stöd skall innefatta medverkan av patientorganisation..”. Det står alltså inte patientorganisationen – vilket tydligare hade inneburit enbart Tandvårdsskadeförbundet.


Den här olyckliga skrivningen från Ylvas sida öppnade upp för Socialstyrelsens vrånga inställning att bjuda in flera andra organisationer i processen vilket man naturligtvis också gjorde. Bland de inbjudna som har medverkat kan nämnas KOL-förbundet (som jobbar med lungskador p g a rökning!), Astma- och allergiförbundet och Alzheimersförbundet.

Detta innebar att Tandvårdsskadeförbundet förlorade sin tyngd i processen och att andra organisationer nu kan ställa upp för att de beslutade forskningsprojekten kan genomföras. 

 

 


Kraftig reaktion

Tandvårdsskadeförbundet (TF) har reagerat kraftigt mot beslutet och begär nu i en skrivelse till Socialministern att Socialdepartementet tar tillbaka uppdraget från Socialstyrelsen. De anser inte att Socialstyrelsen har tagit någon hänsyn till TFs synpunkter. De upplever sig helt enkelt överkörda.

 

 


Begär att få träffa Socialministern

Amalgamskadefondens styrelse är mycket upprörd över samhällets schabbel med pengar och att man gång på gång vänder svårt sjuka människor ryggen. Vi har därför kontaktat Tandvårdsskadeförbundet och begär nu i en gemensam skrivelse till Socialdepartementet att få träffa nuvarande Socialministern Göran Hägglund för att rikta en kraftig protest mot samhällets hantering av amalgamproblemen.

 

Det är för bedrövligt att år efter år bara rinner iväg utan att de drabbade kan få någon hjälp. Det är länge sedan vi förväntade oss någon lösning på problemen där Socialstyrelsen och landstingen är involverade. Nu måste det till något annat!

 

 


Vi vill ha en fristad!

Vi kommer nu kräva att Amalgamskadefonden, Tandvårdsskadeförbundet och IAOMT gemensamt får statliga pengar till att ta hand om de drabbade. Vi har kunskapen, vi har nätverket och vi har viljan. Vi har helt enkelt lösningen på problemen. Därför vill vi driva både en HelpDesk dit människor kan ringa och få rådgivning och en pilotklinik som tar emot och hjälper amalgamskadade patienter. Med pilotkliniken som förebild utökas sedan patientarbetet i regionala kliniker där vi också kan inkludera närliggande hälsoproblem. Någon gång måste de drabbade få hjälp!

 

Läs mer om Socialstyrelsens fördelning av pengarna här

 

Se Socialstyrelsens fördelning av pengarna här  (Pdf-fil)