Frisk utan amalgam

 

Av Ann-Marie Lidmark och Christer Malmström

 
 

 
Ett stort antal människor är i dag sjuka på grund av sina amalgamfyllningar, många utan att ha fått rätt diagnos. Symtomen är oftast extrem trötthet, koncentrations-problem, allergier, magproblem och ont i leder och muskler.

 

Boken beskriver överskådligt olika hälsorisker med amalgam, guld, titan och andra tandfyllningsmaterial. Råd ges om hur dessa fyllningar bör bytas ut och vilka material som kan väljas i stället. I intervjuer berättar drabbade personer hur de efter långvarig sjukdom blivit friska efter sanering.

 

Man räknar med att 74 procent av den vuxna befolkningen har amalgam i tänderna och att 50 000 – 250 000 personer har problem med biverkningar av sina tandfyllningar. Den lägre siffran motsvarar antalet cancersjuka i landet.

 

Symtomen liknar de som förekommer vid bl a fibromyalgi, utbrändhet och kroniskt trötthetssyndrom. Eftersom läkarnas kunskaper om tandfyllningsmaterialens biverkningar ofta är bristfällig kan det ta lång tid innan rätt diagnos ställs, sanering kan påbörjas och återhämtning ske.

 

Byte av fyllningar kan bli mycket kostsamt, och för den som varit sjuk länge kan bidrag utgå. Det är landstingen som avgör hur många som får sina bidragsansökningar beviljade, och skillnaden mellan olika beslut är överraskande. Denna lättillgängliga bok tar också upp de senaste forskningsrönen inom området. Den ger även fakta om hur man stärker kroppens motståndskraft, bl a med hjälp av rätt mat, vitaminer och mineraler före, under och efter saneringen.

 

_____________________________________________________________
 
 

Ann-Marie Lidmark är fil kand i zoofysiologi med inriktning på kemiska hälsorisker och författare till ett flertal böcker. Hon var huvudsekreterare i den statliga Dentalmaterialutredningen (SOU 2003:53).

 

Christer Malmström är tandläkare med mångårig erfarenhet av amalgamsanering. Han var sakkunnig i den statliga Dentalmaterialutredningen (SOU 2003:53) och har skrivit flera vetenskapliga skrifter och artiklar om kvicksilverläckage från amalgamfyllningar och amalgamsanering.

 

Bo Holmberg, landshövding i Södermanland och f d minister, har skrivit det initierade förordet.


Du kan beställa Frisk utan amalgam på följande två sätt:

1. Via e-mail

2. Via telefon: 018-15 55 00


Pris: 164:- Frakt tillkommer.