Hitlers hantlangare och amalgamets försvarare


Ett av historiens värsta övergrepp mot människor utfördes som bekant av Hitler och hans närmaste män. Det går inte med ord beskriva de fasansfulla handlingar som dessa samvetslösa män ägnade sina liv åt.

 


Hitler hade välutbildade män

 


Man kan gott tro att Hitlers hantlangare enbart var misslyckade, lättmanipulerade och mindre begåvade personer. Sådana som inte förstod bättre och hamnade i beroendeställning till fühern.

 
Sanningen är dock den att de flesta männen omkring Hitler var välutbildade. Flera av dem hade till och med doktorerat. Många var läkare. Inte minst bland dem som tog livet av judar i Auschwitz.

 

Bara för att man har studerat i många år och skaffat sig en förnäm yrkestitel betyder det uppenbarligen inte att man automatiskt ställer sitt liv i mänsklighetens tjänst. Vad man gör med sina kunskaper styrs istället av det man öppnar sitt sinne för.

 

 

Med förakt som grogrund

 
Man kan gott fråga sig varför allt gick så fruktansvärt fel och blev så barbariskt i Tyskland under nazismens herravälde. Vid en närmare studie kan man dock skönja att hela samhället blev genomsyrat av en människosyn som var präglad av djupt förakt mot framför allt judarna men också mot svaga och handikappade människor.

 

Med föraktet som grogrund utvecklade man en djävulsk kultur där man använde hot och övergrepp, mord och tortyr, lögner och mörkläggning för nå sina mål. Deras handlingar satte skräck och fruktan i folket. Till och med de tyska medborgarna visste att om man inte ”skötte” sig så kunde man hamna i koncentrationsläger.

 

 
Likheter i människosyn hos nazister och amalgamförsvarare

 
Jag har under senaste veckorna ägnat en hel del tid åt att studera nazityskland och jämfört den människosyn som fanns då och den vi har på amalgamfronten idag. Det är naturligtvis en himmelsvid skillnad mellan den kraft av utstuderad grymhet som nazisterna uppvisade och de mer subtila grymheter som amalgamförsvararna utövar idag. Jag är väl medveten om de enorma skillnaderna i proportionerna. Men det finns tyvärr likheter i människosynen. Likheter som faktiskt behöver lyftas fram.

 
Den som är svårt sjuk av sina amalgamfyllningar och möts av förakt och arrogans från sjukvården och förvägras vård förstår vad jag menar.

 

Låt mig ta några exempel:

 

 


Förakt

 


Judar och handikappade blev utsatta för ett starkt förakt i nazityskland. Föraktet blev grogrunden till något av det värsta historien har skådat med förödande konsekvenser för miljontals människoliv .

 

Människoföraktet finns kvar än idag men på ett helt annat plan. Det händer mycket ofta att svårt sjuka människor ringer till Amalgamskadefonden. En del av dem gråter när de berättar om det förakt de möter hos läkaren när de tar upp frågan om amalgamet kan vara orsaken till deras sjukdom. Att få någon adekvat vård är det inte tal om – men att psykförklara dem går bra.

 
I samtal med patienterna får vi det här bekräftat gång på gång. Listan på sådana exempel kan göras mycket lång.

Naturligtvis finns det läkare som har ett hjärta för amalgamskadade patienter och vill hjälpa dem. Men dessa läkare är alldeles för få och har starkt begränsat handlingsutrymme.

 

En docent från Karolinska berättade för några år sedan för mig om en överläkare som tidigare jobbade i Huddinge. Under ett samtal kom de in på amalgamproblematiken. Den arrogante överläkaren kommenterade de amalgamskadade med följande citat: ”Peppra dem fulla med psykofarmaka och skicka dem till Auschwitz istället”.

 
Samme läkare genomförde vid ungefär samma tid experiment på svenska patienter som fick andas in kvicksilverånga utan att han förklarade att det kunde innebära en allvarlig hälsorisk för dem.

 

 

Propaganda

 
Josef Goebbels som var Hitlers propagandaminister uttryckte en gång:

”Naturligtvis har man en avsikt med propagandan, men den avsikten är så skickligt gjord att folk blir påverkade utan att märka det.” Hitler hade stor nytta av Goebbels förmåga att sprida försåtlig propaganda. Goebbels avskydde också handikappade vilket han fick utlopp för i propagandan.

 
För ett antal år sedan gjordes en populationsstudie i Göteborg på kvinnor om relationen mellan hälsa och amalgamfyllningar. Enligt studien var kvinnorna friskare ju fler amalgamfyllningar de hade. Studieresultaten har släppts som en nyhet vid flera tillfällen och massmedia har intet ont anande hakat på varje gång och förmedlat den vidare till svenska folket.

 
Studien rymmer flera allvarliga svagheter som media inte har förmått genomskåda. Exempelvis har forskarna använt panoramaröntgen kombinerat med färgbilder av munhålan som information om hur stor kvicksilverexponeringen har varit hos kvinnorna.

 

Seriösa forskare vet dock att exponeringen av kvicksilver kan skilja avsevärt mellan två personer som har samma mängd amalgamfyllningar som sannolikt beror på att den kemiska miljön varierar i munhålan.

 

Ett annat exempel är att man kan anta att de kvinnor som hade förlorat tänder på grund av tandlossning i de flesta fall hade haft amalgam i tänderna innan de tappade dem. Dessa kvinnor klassades som amalgamfria i studien, men forskarna tog ingen hänsyn till hur deras livstidsexponering hade varit för kvicksilver tidigare. Flera av kvinnorna som hade förlorat sina tänder kanske hade förvärvat svåra irreversibla sjukdomar på grund av kvicksilverexponering under tiden de hade amalgam.

 

Sjukdomsproblem som inte alltid gav med sig trots att de hade blivit amalgamfria på grund av att de hade förlorat tänderna. På det här sättet kunde forskarna klassificera dem som amalgamfria kvinnor som var sjuka, vilket naturligtvis påverkade statistiken på ett felaktigt sätt. Det finns ytterligare exempel på allvarliga svagheter i studien. Studien förlorar därmed sin vetenskapliga trovärdighet, men används likväl som propaganda för att förleda folket.

 

Noteras bör att Göteborgsstudien inte är den enda propagandan till försvar för amalgamet. Socialstyrelsen har många gånger bidragit med uttalanden om att de ”inte finner några vetenskapliga bevis för att amalgam är skadligt.” Men för att rädda ansiktet inför framtiden brukar de tillägga: ”Men vi utesluter inte att det i framtiden kan visa sig vara skadligt.” En slags nödutgång när status quo blir omöjligt att upprätthållas. 

 

 


Likriktning

 


En av de största ungdomsorganisationer som någonsin funnits var Hitlerjugend. Som mest rymde den över 917 000 medlemmar. Medlemskapet var i praktiken obligatoriskt. I organisationen formades ungdomarna till lämpliga tjänare för Hitlers syften.

 

Genom likriktning berövades de tyska pojkarna sin individualitet. Allt som kunde locka och förleda ungdomarna användes och de kunde inte genomskåda de dolda dimensionerna. Parollen var: ”All ungdom åt führern.” Ur Hitlerjugend rekryterades bl a elitstyrkor till SS-chefen Himmlers dödsskalleförband. Det fanns en stark och livsfarlig fokus i Hitlerjugend.

 

Likriktning har också varit ett ledord som vår tids läkare har fått anpassa sig efter.

I läkarutbildningen har väldigt lite tid ägnats åt näringsämnen och andra faktorer som stöder kroppens livskraft. Att eliminera amalgamfyllningar för att kroppen skall få bästa förutsättningar till hälsa har läkarna heller inte utbildats i.

 
Läkemedelsindustrin har bl a genom fina middagar och resor lockat läkarna att anamma deras många gånger kostsamma produkter. Givetvis kan dessa vara till stor nytta vid olika sjukdomstillstånd. Men läkarna har genom likriktningen stora kunskapsluckor om grundläggande förutsättningar för en optimal hälsa. Kunskaper som emellanåt kunde ha medfört att patienten inte behövde läkemedel. De få läkare som trots likriktningen har skaffat sig sådana kunskaper och tillämpat dem har ofta tilldelats varningar eller indragna legitimationer.

 

 


Förförelse


I Hitlerjugend använde man sig av förförelse för att få ungdomarna med sig.

En annan form av förförelse är att sätta in amalgam i tänderna på små barn i invandrartäta områden. Det är inte länge sedan sådana rapporter nådde oss. 

 

 


Trohet


Trohet till führern stod över allt annat i nazityskland. Läkarna svor inte längre läkareden – att värna människors liv och hälsa. De svor trohet till führern och anammade hans samvetslöshet. Detta fick djävulska konsekvenser.

 

När frilansjournalisten Bo Wahljalt mötte förra medicinalrådet och läkaren Per G Swartling för ett antal år sedan diskuterade de amalgamproblemen. Swartling förklarade då varför Socialstyrelsen aldrig kan erkänna att amalgam är farligt för hälsan med följande ord:

 


- Och det begriper du väl, att Socialstyrelsen aldrig skulle kunna erkänna att amalgamet är farligt för hälsan, det skulle ju kunna få katastrofala samhällekonomiska konsekvenser!


Socialstyrelsens uppdrag är alltså i det här fallet inte att värna om människors liv och hälsa. Det handlar snarare om trohet till staten och samhällsekonomin.


Sorgligt nog är inte Per G Swartling ekonom. De ekonomer som har forskat på amalgamproblemen och samhällsekonomin har tydligt visat att samhället skulle kunna spara enorma belopp genom att hjälpa de som har blivit sjuka av sina amalgamfyllningar.

 

 


Övergrepp

 
Friheten att styra över sina egna liv försvann fullständigt genom mängder av övergrepp under Hitlers hand.


Försäkringskassan har vid flera tillfällen dragit in sjukpenningen för svårt amalgamskadade personer som ropar efter hjälp med att få sin hälsa tillbaka. Försäkringskassans övergrepp har lett till minst ett par självmord bland de amalgamskadade som vi har haft kontakt med.

 

 

 


Hot

 
Man hotade folk om att de kunde bli sända till koncentrationslägren om man inte visade tillräcklig respekt för Hitler. Kärlek till führern upphöjdes till lag.


När Amalgamskadefonden gav ut en bilaga i Svenska Dagbladet våren 1997 ringde en man och talade in ett hot på vår telefonsvarare som var riktat mot medarbetarna på fonden. Polisen tog hotet på största allvar och gav oss riktlinjer och råd om hur vi skulle agera ute i samhället för att minimera risken för att bli mördade. Polisen erbjöd bland annat överfallslarm.

 

 


Fruktan

 
Att sprida skräck och fruktan var ett av Hitlers främsta vapen för att uppnå hans demoniska syften.


De läkare och tandläkare som har valt att försöka hjälpa de amalgamskadade har ofta trakasserats av Socialstyrelsens och Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN). Många av dem har tilldelats varningar och i några fall även indragna legitimationer. Ett antal tandläkare har flytt landet på grund av fruktan för myndigheternas agerande.

 

 

Amalgamskadefonden har tidigare berättat om en framstående avdelningsläkare på Akademiska i Uppsala. Han har förklarat att han tillsammans med flera andra kollegor är öppna för att amalgam kan orsaka hälsoproblem och att man sannolikt skulle kunna hjälpa många tillbaka till hälsa igen.

 
- Men ingen av oss vågar ta tag i det där med amalgamet. Alla är livrädda för att bli anmälda av Socialstyrelsen och att HSAN skall ge oss en varning eller i värsta fall dra in våra legitimationer, förklarar avdelningsläkaren.

Den här läkaren är inte ensam. Det finns många som skulle vilja, men fruktan för myndigheterna avskräcker dem

 

 


Respektlöshet

 


Respekten för livet försvann i Hitlers Tyskland. Det började med steriliseringar fortsatte med aborter och slutade med mord. Hade man fel ras eller var handikappad var människovärdet noll.

 

Många amalgamskadade upplever att de blir bemötta av läkare på ett respektlöst och arrogant sätt. Om du får cancer satsas stora ekonomiska resurser och insatser från samhällets sida för att du skall bli frisk. Blir du amalgamskadad är ditt människovärde kraftigt nedvärderat. Du betraktas snarare som en rättshaverist om du idogt försöker få hjälp. Många landsting gör allt de kan för att slippa betala din sanering.

 

 


Rättsosäkerhet

 
När kärleken till führern upphöjdes till lag försvann definitivt rättssäkerheten i Tyskland. Nazisterna byggde rättssystemet så det passade deras behov. Ett exempel på detta var den så kallade föräderilagen. Inom ramen för den kunde man egentligen göra vad man ville. Det var en sådan gummiparagraf att alla som åtalades enligt den var mer eller mindre förlorade.

 

Enligt tandvårdsförordningen har landstingen betalningsansvaret för viss tandvård till de patienter som reagerar avvikande mot dentala material. Patienten får då betala vanlig sjukvårdstaxa.


Men landstingen har rätt att säga ja eller nej till ersättning. Här har tjänstemännen i de flesta landstingen visat stor kreativitet. Man har omsorgsfullt gjort snäva tolkningar av Tandvårdsförordningen.

 

Detta har grusat möjligheterna för många patienter att få ersättning. Det finns dock ett undantag. Det är betydligt lättare att få hjälp med saneringen i Halland.

 

Tyvärr är det dock i praktiken omöjligt att få hjälp i en del andra landsting. Det här leder till en uppenbar rättsosäkerhet. Viljan från landstingens sida att stötta den svage i en sådan här situation är oftast svag. 

 

 


Tortyr


Tortyr var vanligt förekommande i koncentrationslägren. Det mesta utfördes av läkare i form av grymma medicinska experiment. De flesta fångarna dog som en följd av läkarnas vidriga ”vetenskapliga studier”. Den vita rocken var läkarnas militäruniform. I stället för att värna livet hyllade de döden. Läkarna förvandlades till vetenskapliga bödlar.

 

Många amalgamskadade upplever att de utsätts för en form av tortyr när läkaren vänder dem ryggen, när politiker struntar i de amalgamskadade trots att de säger att de står upp för de svaga, när landstingen vägrar ta kostnaden för saneringen och patienterna blir lämnade åt sitt eget öde.

 

Vi vet att väldigt många läkare och tandläkare innerst inne känner till hur illa det ligger till men ändå smörar för etablerade amalgamförsvarare. Många vet tillräckligt för att inse att de inte vill veta mer. Man kan gott säga att amalgampatienter på det här sättet är utsatta för en passiv tortyr. Men nivån av tortyr kommer naturligtvis inte närheten av vad fångarna i koncentrationslägren fick utstå.

 

 


Förgiftning

 
Enorma mängder judar gasades ihjäl med den giftiga gasen Zyklon B. Mängder av amalgambärare utsätts för så hög frisättning av kvicksilver eller är så genetiskt känsliga för den giftiga tungmetallen att deras liv präglas av ständigt svår ohälsa. Skillnaden är att Zyklon B gör processen kort – judarna dog snabbt, medan kvicksilvret leder till att de som drabbas värst tynar bort långsamt och plågsamt om de inte får hjälp.

 

 

 


Mörkläggning


Mörkläggning var en viktig faktor för att förintelsen av judar blev så omfattande. Hitler och hans trogna män la ner stor möda för att dölja verkligheten bakom koncentrationslägren. Sommaren 1944 tvingades Hitlers soldater att göra särskilt motstånd i kriget enbart för att dölja folkmordet för omvärlden.

 

Det finns mängder av forskningsrapporter som tydligt visar att kvicksilver från amalgam skadar människor. Socialstyrelsen och landstingen, läkare och andra tjänstemän har dock lagt ner stor möda för att tona ner hälsoriskerna med amalgam. Det är uppenbart att man har insett att kvicksilverångorna kan ställa till stora hälsoproblem, samtidigt har man ansett att problemet är för omfattande eftersom 4 miljoner svenskar har amalgamfyllningar.

 

I det här läget har strategin blivit att försöka förhala ett erkännande. Alla människor dör så småningom. Det gör även folk med amalgamfyllningar. Och i takt med att folk med amalgamfyllningar dör blir problemet mindre och mindre för varje år som går. En tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen förklarade i TV för några år sedan att: ”Om 30 år är det här inget problem.”


Socialstyrelsens beslut om fördelning av de 9 miljoner till forskning om amalgam och andra dentala material som vi berättade om i förra insamlingsbrevet är helt i linje med strategin att förhala processen. Att fortsätta mörkläggningen av verkligheten.

 

 


Undanflykter

 


Det var många under Hitlers kommando som ”bara” utförde det som de hade fått order att göra. När kriget var över och rättegången mot Hitlers hantlangare genomfördes i Nürnberg försvarade sig de flesta av Hitlers närmaste män med undanflykten att de bara gjorde det de hade fått order om att göra.

 

Jag har talat många gånger med trogna tjänare på Socialstyrelsen och i andra sammanhang om amalgamproblematiken. De kunde de ha slagit näven i bordet gentemot sina överordnade och sagt ifrån att de amalgamskadade omgående måste få hjälp. Men så har inte skett. När jag har frågat vilket ansvar de tänker ta för att få till en förändring har jag bara mötts av kommentaren: ”Jag sköter bara det jag har blivit tillsagd att göra.”

 

 


Nazism light

 
Det fruktansvärda skräckväldet från nazityskland finns inte kvar, men en fläkt av nazismens människoförakt biter sig fortfarande kvar även i vårt land. Samhällets hantering av de amalgamskadade är ett bevis för detta.

 

Man skulle kunna kalla det för att vi har en form av nazism light kvar – inte alls lika kraftfullt förakt för svaga människor som på Hitlers tid. Men likväl ett plågsamt och farligt förakt.

 

En nazism som är väldigt sofistikerad och försåtlig, gömd i välformulerade meningar i dokument hos myndigheter, som finns kvar i attityder hos läkare, tandläkare och tjänstemän. Som styrs av människor som saknar intresse för att betjäna den som är drabbad och behöver hjälp.

 

Svaga och sjuka är en viktig resurs i samhället

Det är utom allt tvivel bevisat att Hitlers utrensning av judar, svaga och handikappade till förmån för det starka tyska folket tillhör en av de värsta förbrytelserna mot människor någonsin under historien. Vad har vi för nytta av sådana starka människor om de bara är ute efter att ställa till ett helvete för de svaga?


Alla människor hamnar ju förr eller senare i ett svagt tillstånd. Det kan ju räcka med att man får en tillfällig influensa. Tack och lov skjuter vi inte längre ihjäl svaga människor. Men är vi öppna för att ge svaga människor hjälp? Eller skall vi acceptera att samhället även framöver lämnar vissa patientgrupper utan adekvat vård?

 

 

De svaga kan på många områden betyda mer för utvecklingen i ett samhälle än de starka. De svaga har helt andra förutsättningar att utveckla empati för den som har det svårt. De vet hur tungt livet kan vara. De kan identifiera sig med den som är svag och vara ett stöd på vägen till styrka igen.

 

Den som blir sjuk kan också fungera som en tidig varningssignal för att något har gått snett i samhället. Ett lärande samhälle borde snabbt fånga upp olika orsaker till sjukdomar och sedan kraftfullt vidta åtgärder för att förhindra att fler drabbas.

 

Självklart behöver samhället också många starka människor. Annars kommer det mesta rasa samman. Men alla borde lära sig att leva efter den gyllene regeln från Bibeln: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.” Om alla, både starka och svaga, har det här citatet som sin levnadsregel blir livet så oändligt mycket lättare att leva för alla. 

 

 


Någon måste bjuda motstånd

 
Det var inte givet att Hitlers värld skulle misslyckas. Om inte hjältar som Raoul Wallenberg och Winston Churchill m fl hade bestämt sig för att bjuda motstånd vet vi inte hur många fler som hade avrättats och hur länge vanvettet hade fått fortgå. De allierade utstrålade ett fantastiskt mod som stod emot och segrade över nazityskarna. Vad hade vi varit idag om inte dessa gjorde jobbet? Någon måste säga ifrån när människor hanteras på ett barbariskt eller ovärdigt sätt.

 

Amalgamskadefonden och Tandvårdsskadeförbundet har via en skrivelse krävt att få träffa Socialministern Göran Hägglund för att framställa de krav vi skrev om i förra insamlingsbrevet. Vi väntar nu på besked om tid. Under tiden fortsätter vi att bearbeta politiker som har ett inflytande över de här frågorna. Det finns ett stort intresse hos dem att få till en lösning där de drabbade skall få hjälp. Vi fortsätter också med andra viktiga insatser för att driva på utvecklingen.

 

 


Vi behöver ditt stöd idag

 
Amalgamskadefonden står på de drabbades sida. Det är för dig och alla andra som mår dåligt som vi bjuder motstånd. Det är för din skull som vi kräver att politikerna och samhället skall ta våra frågor på allvar. Det är för din skull vi inte tänker ge oss förrän de amalgamskadade får upprättelse och vård.

 

Vi ser fram emot den dagen då jag kan skriva till dig och berätta om att samhället har tagit våra problem på allvar. Jag tror den dagen kommer. Men tills detta sker måste vi fortsätta att be om ditt stöd för att driva kampen.

 

Hitlers rike rasade samman. På samma sätt måste vi alla hjälpas åt att se till att försvaret för amalgamet rasar samman. Våra barn och barnbarn skall inte behöva gå igenom samma helvete som vi har gjort. Sätt din gåva till den fortsatta kampen mot amalgamet idag! Amalgamskadefondens Plusgiro är 90 07 65 - 9. Tack på förhand!

 

 

Thomas Karlsson