Landstingen förbjuder amalgam i sjukhustandvården

  

Insamlingsbrev maj 2009

 


Den 1 juni träder förbudet mot amalgam i kraft i Sverige. Det är en historisk milstolpe för oss alla som kämpar mot amalgamet. Rent praktiskt betyder dock inte förbudet så mycket eftersom de flesta tandläkare har slutat använda amalgam. Det symboliska värdet av förbudet kan dock ingen underskatta. Personligen tror jag att det finns förutsättningar att utvecklingen på amalgamfronten kommer att accelerera efter förbudet.

 

 

Smolk i bägaren

 

Smolket i bägaren är att amalgam kommer att vara tillåtet inom sjukhustandvården fram till 2012, dock under strikta former. Det känns minst sagt egendomligt att amalgam kommer att vara förbjudet för friska personer men tillåtet att sättas in i tänderna på de kanske sjukaste av alla hos sjukhustandvården.

 

 

Oanade effekter

 

Processen fram till förbudet har dock fått lite oanade effekter som bådar gott. I Västerbotten som annars är känt för att vara ett riktigt amalgamnäste har landstinget beslutat om att gå längre än vad lagstiftningen kräver. Man har nu bestämt att även sjukhustandvården skall omfattas av förbudet.

 

Jag ringer sjukhustandvården i Västerbotten för att höra varför de har beslutat om att förbjuda amalgam även i Sjukhustandvården. Bengt Ahlgren som är tandläkare där svarar.

 

Jag börjar med att framföra min stora glädje över att Västerbotten har förbjudit amalgam även vid sjukhustandvård och ställer sedan frågan vad anledningen är att de har tagit ett sådant beslut.

 

- Ja det finns ingen rationell anledning till beslutet, det har tagits över Sjukhustandvårdens huvud. Amalgam är ju det största försök som har gjorts på mänskligheten och i relation till hur många som har fått problem har det ändå gått fantastiskt bra, berättar Bengt Ahlgren. 

 

- Vem är det som har tagit beslutet om att förbjuda amalgam även vid sjukhustandvård?

 

- Ja det är tandvårdschefen Lage Wigren.

 

- Tycker du att beslutet var rätt?

 

- Nej, jag tycker inte det. Det handlar om gamla betalningssvaga patienter som skulle ha haft nytta av om amalgam fanns kvar. Jag gillar inte Lage Wigrens beslut.

 

Jag ringer sedan tandvårdschefen Lage Wigren och frågar honom om varför man har beslutat om att förbjuda amalgam även inom Sjukhustandvården.

 

- Av 250 000 fyllningar som gjordes inom hela vårt landsting förra året så var det bara 114 som var amalgamfyllningar. Vi borde klara oss utan amalgam även hos patienter i Sjukhustandvården. När det blir ett nationellt förbud mot amalgam inom sjukhustandvården 2012 måste vi ju i alla fall jobba utan amalgam.

 

Vad Lage inte ser när jag hör det här är mitt breda leende. Äntligen, tänker jag. När till och med landstinget i Västerbotten går längre än vad lagstiftarna har bestämt då har vi kommit till den punkten där det inte längre är politiskt korrekt att jobba med amalgam. Vi har kämpat i uppförsbacke under många år men nu står vi i flera avseenden på toppen och arbetet framöver kan därför bli mer tacksamt och förhoppningsvis inte lika fyllt av motgångar. 

 

Jag avslutade samtalet med Lage Wigren genom att ge honom en eloge för hans beslut.

 

 

Även Uppsala och Stockholms läns landsting har förbjudit amalgam i sjukhustandvård

 

I Uppsala läns landsting har man inte använt amalgam i Sjukhustandvården under senaste 6 – 7 åren.  Och i Stockholms läns landsting införde man ett generellt förbud mot amalgam den 1 juli 2008. Förbudet omfattar även sjukhustandvård.

 

Hur det ser ut i övriga landsting känner jag inte till men det skulle inte förvåna mig om fler landsting har beslutat eller snart kommer att besluta om amalgamförbud även vid sjukhustandvård. Till slut vill nog ingen tandläkare sitta kvar med Svarte Petter på det här området. Vilken tandläkare skulle vilja bli känd för att vara den siste som använde amalgam i Sverige?

 

 

Politikerna delar vår uppfattning

 

Även om det finns många problem kvar att lösa så talar ändå tiden för oss. Det är inte svårt att samtala med politikerna om våra frågor idag. De delar vår uppfattning att patienterna måste få hjälp. De upplever också en frustration över att många goda riksdagsbeslut på amalgamfronten har malts sönder av tjänstemän ute bland myndigheter och landsting.

 

Den allmänna vården behöver gå igenom en rejäl förändring

Det står dock klart att politikerna inte vill skapa ett separat vårdprojekt som är ett stickspår vid sidan om den vanliga vården. Det skulle kunna skapa svårlösta konflikter som kan leda till besvärliga återvändsgränder. Även om min dröm har varit att få skapa en slags fristad för de amalgamskadade så kan jag ändå förstå och hålla med om att den vägen inte heller är enkel. På många sätt är det bra om den allmänna vården kan genomgå en rejäl förändring så att amalgamskadade med flera närliggande hälsoområden skulle kunna hanteras där. Patienterna har ju rätt att inte behöva betraktas som outsiders.

 

 

Dialog i god anda

 

Dialogen med politikerna fortsätter i god anda och det kommer med stor sannolikhet att hända en del intressant framöver. Amalgamproblemen är omfattande och lösningarna måste därför tas stegvis. Vi jobbar strategiskt för att nå så god och effektiv utveckling som är möjligt. Förbudet mot amalgam och landstingen som nu går längre än vad lagen kräver bådar gott för att vi skall få se en snabbare utveckling.

 

 

Tack för att du fortsätter stödja oss

 

Jag måste säga att jag är djupt tacksam och imponerad över din uthållighet som givare. Visst har vi haft det tufft många gånger rent ekonomiskt i Amalgamskadefonden. Men med ditt trogna stöd har vi ändå nått långt i vårt arbete. Men vi är inte klara än med vårt uppdrag. Därför behöver vi ditt fortsatta stöd även den här månaden för att kunna driva processen framåt. Vi är också i starkt behov av fler givare. Vi är tacksamma om du kan sätta in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag och samtidigt be någon vän göra detsamma. Med ett stort tack på förhand.

 

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare