Öppet brev till Finansministern och Socialminister


Insamlingsbrev juni 2009

 

I samband med att förbudet mot amalgam trädde i kraft den 1 juni såg vi intressanta möjligheter att nå ut i media med våra frågor. Vi lade därför ner mycket möda och energi under några veckor på att få amalgamproblemen uppmärksammade.


När vi har varit i kontakt med nyhetsredaktionerna under senaste veckorna har det sett tämligen ljust ut att få in en del material om amalgamförbudet. Men konkurrensen om nyhetsutrymmet har under senaste veckorna varit stenhård. Det har definitivt inte varit brist på andra och ur mediernas synvinkel hetare nyheter under den här tiden. Finanskrisen och EU-valet har av naturliga skäl fått mycket utrymme i media. Likaså Daniel Westlings njurtransplantation och nu senast även Koenigseggs köp av SAAB. Bara för att nämna några. Nyhetsmedia är av sin natur mycket nyckfullt och det är alltid svårt att förutse vad som kan hända. Man kan gott likna det vid att vara ute på fisketur. Man vet aldrig på förhand hur stor eller ynklig fångsten blir.

 

 

 

Plötsligt blev det napp

 

Men mitt i allt mediebrus fick vi plötsligt vara med och bidra till att TV4 Halland hade ett bra nyhetsinslag. Det började med att Karin Hillgard skrev ett mycket välskrivet mejl till en landstingspolitiker i Hallands län. Nyheterna i TV4 Halland kom över mejlet och ringde sedan till Amalgamskadefonden för att få mer information och hjälp med att få kontakt med någon som har varit amalgamskadad.

 

Jag har lärt mig att när nyhetsredaktionerna ringer då är det ofta bråttom och den här gången var inget undantag. Vi lyckades ganska snabbt få tag i Berit Johansson som själv har varit drabbad. Hon ställde upp i en intervju. Vi föreslog också att de skulle intervjua landstingsrådet Göran Karlsson (c) som tidigare har utsetts till Årets Politiker mot Amalgam. TV-inslaget blev sammantaget mycket bra. Jag vill rikta ett stort tack till Karin som faktiskt initierade TV-inslaget genom sitt mejl till politikern och även till Barbro och Göran som så förtjänstfullt ställde upp i inslaget.

 

När jag skriver det här insamlingsbrevet har vi fortfarande kontakt med flera nyhetsmedier och det är inte otänkbart att vi till slut lyckas få in fler inslag.

 

 

 

Öppet brev till ministrar

 

Med det här insamlingsbrevet bifogar jag ett öppet brev till Finansministern och Socialministern som vi har försökt få in i DN-debatt och SvD Brännpunkt. Dessa redaktioner får in hundratals förslag till debattartiklar varje vecka och chanserna är mycket små att få in något där. Båda redaktionerna har tackat nej till vår debattartikel och vi går nu vidare ut till andra större tidningar samt landsortspressen. Vi har också sänt debattartikeln direkt till Finansministern och Socialministern.

 

Vi tycker själva att artikeln är viktig eftersom den både berör de enorma årliga kostnader som samhället tycker sig ha råd med genom att man har valt att inte göra något nämnvärt för att de amalgamskadade skall få vård. Vi tycker också att artikeln är viktig eftersom den synliggör en stor grupp människor som har en rejält stukad livskvalitet på grund av att de nekas vård.

 

 

 

Sprid brevet och hjälp oss med vår ansträngda likviditet

 

Du får gärna kopiera artikeln och sprida den på torg och köpcentra, till vänner och bekanta och samtidigt be dem som får artikeln att också stödja Amalgamskadefonden. Vår likviditet har nämligen försämrats markant under våren och vi är nu i ett stort behov av extra ekonomiskt stöd under sommaren för att kunna driva kampen vidare. Därför vädjar jag också till dig som läser den här textenatt ge en extra gåva den här månaden.

 

Om du som läser den här texten skänker 200 kr extra i juni kommer du medverka till att avhjälpa de problem vi har nu. Utan ekonomiska resurser har vi inte en chans, men med din hjälp har vi steg för steg att nått framgång i kampen. Jag är tacksam om du kan sätta in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro

90 07 65 - 9 redan idag.

 

Med ett stort tack på förhand.

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare