Avgörande dagar om amalgam i USA

  

Insamlingsbrev juli 2009 

 

 

När den amerikanska organisationen Moms Against Mercury vann en rättsprocess mot den amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, Food & Drug Administration (FDA) i juni 2008 tvingades FDA göra en kovändning i sin officiella inställning om riskerna med kvicksilveramalgam.

 

Från att i över tre decennier ha försvarat amalgamet ändrade FDA plötsligt sin hemsida och deklarerade att en permanent placering av en så toxisk substans som kvicksilver i munnen inte är någon lyckad åtgärd. Åtminstone inte där det kan drabba de främsta riskgrupperna:

 

  • Gravida och ammande kvinnor där foster och barn kan drabbas

 

  • Personer som redan har höga kvicksilvervärden i kroppen


  • De som är känsliga för kvicksilverexponering

 

Efter den här helomvändningen har nu FDA fram till den 28 juli 2009 på sig att besluta om hur kvicksilveramalgam skall klassificeras som medicinsk produkt.

 

 

FDA utsätts för starka påtryckningar

 

FDA utsätts nu för starka påtryckningarna från olika håll. Ett av de tyngsta inläggen kommer från inte mindre än 19 kongressledamöter från Representanthuset i USA som skrev ett brev i ärendet till FDA i maj. Innehållet är en knivskarp påminnelse till FDA att inte släta över riskerna med kvicksilveramalgam.

 

 Jag kan i det här sammanhanget inte låta bli att ställa frågan: När får vi se ett så starkt och brett engagemang för amalgamskadade patienter från våra svenska riksdagsledamöter, som vi nu beskådar i USA?

(Här kan du läsa en fri översättning av kongressledamöternas brev till FDA.)

 

Det är mycket som samverkar i rätt riktning på olika håll i världen nu i den kamp vi driver. Visst möter vi bakslag och jag tycker ofta att utvecklingen går väl sakta framåt, men den ändå går i vart fall framåt!

 

 

Öppet brev resulterade i förfrågan från Riksdagens utredningstjänst

 

Under senaste månaden har vi gjort åtskilliga ansträngningar att få in vårt öppna brev till Finansminister Anders Borg och Socialminister i många olika tidningar men tyvärr misslyckades vi på det området. Till slut lade vi ut brevet på Amalgamskadefondens hemsida och mejlade ut information om brevet till bl a många riksdagsledamöter.

 

Så fick jag plötsligt den 4 juli ett mejl från Riksdagens utredningstjänst med följande fråga:

 

”Riksdagens utredningstjänst har fått en fråga angående vårdutbudet av specialiserad vård för människor som har fått hälsoproblem som en följd av överkänslighet mot kvicksilver med koppling till amalgam. Jag vänder mig därför till er med förhoppning om att ni kan hjälpa mig med mer information kring detta. Finns sådan vård idag och iså fall var, hur ser tillgängligheten ut?”

 

Jag ringde omgående upp och fick ett 40 minuter långt samtal där jag bl a berättade att vården för de amalgamskadade är i det närmaste obefintlig i vårt land. Personen jag talade visade ett stort intresse och skall återkomma till oss efter semesterperioden.

 

 

Ny fas på gång

 

Som en följd av de samtal vi har fört med Socialdepartementet går vi nu in i en ny fas där vi behöver få träffa ett par nyckelpersoner utanför departementet efter semestern för att gå vidare med mer konkreta uppgifter. Kontakter har redan tagits.

 

 

Amalgamskadefondens ekonomi är under press

 

Det rör alltså på sig. Däremot är Amalgamskadefondens ekonomi fortfarande pressad och vi måste nu vädja till var och en som får det här brevet att vara med och hjälpa oss genom att ge en extra gåva i juli. Den lättnad som vi har fått sedan förra brevet har blivit marginell. Vi behöver verkligen ditt stöd för att kunna gå vidare. Därför ber jag dig att sätta in en extra gåva till Amalgamskadefonden på Plusgiro 90 07 65 - 9. Vi behöver den så väl. Tack på förhand för att du vill hjälpa oss.

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare

 

P.s. Be gärna din landstingspolitiker att läsa vårt öppna brev till Finansministern och Socialministern. Brevet kan läsas här.