Ny alarmerande forskning:

 

Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser

 

Insamlingsbrev oktober 2009

 

Lagom till den omfattande vaccineringen av svenska folket kommer det nu nya alarmerande forskningsresultat från USA om konserveringsmedlet Tiomersal som innehåller etylkvicksilver.
 

 

Det var när jag sökte på Internet som jag fann den nya forskningsrapporten om Tiomersal i vaccin. Jag kontaktade omgående professor Maths Berlin för att höra hans syn på de nya rönen. Maths Berlin är en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare och ordförande i Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd.

 


Forskarrapporten bekräftar professor Maths Berlins farhågor

Professor Berlin konstaterade att det rent vetenskapligt handlar om en invändningsfri forskningsrapport.

 

- Det här är helt nytt för mig men bekräftar de farhågor jag har om riskerna med Tiomersal. Etylkvicksilver är betydligt giftigare för fostrets hjärnceller än metylkvicksilver. Med nuvarande kunskap kan man inte vara säker på att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn, menar Berlin

 


Forskarna i den nya studien visar att Tiomersal ger patologiska skador på hjärnceller. Det här är allvarligt och bådar inte gott för de foster och barn som kan vara genetiskt känsliga för kvicksilver och därmed kan komma att drabbas illa av etylkvicksilvret i Pandemrix.

 


Svåra cellskador av tiomersal

De cellskador som forskningsrapporten visar att tiomersal ger är att

 

  • mitokondrierna skadas så illa att de inte fungerar normalt längre. Mitokondrier är cellens kraftverk och bildar energirika kemiska ämnen från kolhydrater, fett och proteiner som man får i sig med maten. Man kan enkelt uttrycka att mitokondrierna är kroppens generatorer för att ge kroppen energi.

 

  • att det medför minskad oxidant-reduktion. Enklare förklarat innebär detta att kroppens eget skydd mot fria radikaler försämras.

 

  • celldegenerering vilket innebär att cellen inte fungerar längre

 

  • celldöd – om nu någon högt utbildad person inom myndigheterna som försvarar tiomersalet i Pandemrix inte förstår vad detta innebär så kan vi förklara att celldöd innebär att cellen inte lever längre. Den är och förblir död och kan aldrig fungera igen, oavsett hur många gånger man än påstår att tiomersal i vaccin skulle vara ofarligt.

 


Tiomersal ger skador som liknar de man finner i cellstudier på autistiska barn

Forskarna som ligger bakom studien är Paul King från The Coalition for Mercury-free Drugs, David Geier från Institute of Chronic Illnesses och Mark Geier från The Genetic Centers of America. Alla tre forskarna kommer från Maryland i USA. Studien publicerades i den ansedda tidskriften Toxicology & Environmental Toxicology i juli 2009.

 


Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått forskningsrapporten

Vi har nu sänt in den nya alarmerande forskningsrapporten till cheferna på både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för kännedom. Därför kan ingen av myndigheterna i efterhand komma undan med påståendet att de inte kände till riskerna med tiomersal.

 


Håll ögonen öppna för barn som kan ha skadats av Pandemrix

Många har fått upp ögonen för Socialstyrelsens stora misstag att köpa in vaccin med etylkvicksilver. Du kan vara med och hjälpa till med att avslöja de problem som nu förmodligen kommer som en följd av massvaccineringen.


Amalgamskadefonden vill därför återigen påminna dig som läser det här att vara vaksam över vilka barn som framöver kan visa sig ha skadats av Pandemrix.

 

För barn upp till tio år kan skadorna visa sig tidigt. För gravida som vaccineras kan skador på hjärnans utveckling hos deras foster dock visa sig först om ett antal år.

 

Professor Berlin hävdar att det inte går att utesluta att en procent av de foster och barn som utsätts för tiomersalet i Pandemrix kan få en hämmad hjärnutveckling som kan ge diagnoser som autism och Damp/ADHD.

 


Ett telefonnummer som du bör spara i plånboken

Eftersom läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline som producerar Pandemrix inte tar något som helst ansvar för eventuella skador som uppkommer av etylkvicksilvret efter vaccineringen blir alla som skadas hänvisade till att begära ersättning från Läkemedelsförsäkringen - www.lakemedelsforsakringen.se/.

 

Ett telefonnummer som du bör spara i plånboken är därför numret till Läkemedelsförsäkringen. Numret är 08 - 462 37 00. Föräldrar du möter till barn som inte mår så bra efter vaccineringen behöver verkligen ditt tips om vart de skall vända sig.

 

 

Ofödda barn är värnlösa

Personligen tycker jag det är mycket olyckligt att man medvetet utsätter ofödda barn för tiomersal i vaccinet genom att vaccinera deras mammor. Det är ett allvarligt övergrepp mot en liten varelse som inte har en chans att tacka nej till att bli utsätt för ett extremt giftigt ämne som riskerar att hämma utvecklingen av hans/hennes hjärna.

Det är naturligtvis lika illa att utsätta barn upp till tioårsåldern för detta övergrepp.

 


Vilken Regering har modet att skrota Socialstyrelsen?

Ansvaret för de skador som kan komma drabba många barn vilar tyngst på Socialstyrelsen som beställde vaccinet med etylkvicksilver - samma myndighet som under alla år medvetet även har mörklagt de skador som många har drabbats av från kvicksilvret i sina amalgamfyllningar.


Socialstyrelsen har under tre decennier fått mängder av chanser att dra igång vården för de amalgamskadade men varje gång försuttit sin chans och istället valt att tysta ner problemen.


Min fråga är därför: Vilken Regering kommer att ha modet att skrota Socialstyrelsen i dess nuvarande form och bygga upp en ny sund myndighet som har som fokus att verkligen hjälpa alla människor som drabbas av ohälsa - oavsett hur den har uppkommit?

 

 

Vilka krafter ligger bakom WHO:s nya klassificering av pandemi

Medicinjournalisten Bo Zackrisson som sitter i Amalgamskadefondens styrelse uppmärksammade mig nyligen på en intervju som hölls i Aktuellt den 22 juli i år om svininfluensan. Intervjun väcker berättigade frågor om vilka krafter som kan ha påverkat WHO:s omklassificering av vad en pandemi är. Du kan läsa mer om detta här.

 

 

Fokus på etylkvicksilvret

Under senaste tiden har Amalgamskadefonden fokuserat insatserna på etylkvicksilvret i Pandemrix. Vi anser att det är ett akut problem som måste lyftas fram så att svenska medborgare får chansen att tillägna sig viktig information om riskerna och sedan ta ställning till hur man själv vill göra med vaccineringen. Myndigheterna har ju inte lämnat någon information om att det finns risker med etylkvicksilvret. I bästa fall saknar de kompetens på området. I värsta fall känner de väl till riskerna men väljer att dölja dem eftersom vaccinet med tiomersal redan är inköpt.

 

 

Stöd Amalgamskadefonden

Amalgamskadefonden har inte på något sätt glömt bort amalgamproblemen. Vi fortsätter parallellt att kämpa för att de drabbade skall tas på allvar av samhället. Fortsätt därför att stödja oss. Vi lever alltjämt med en svag ekonomi och behöver all hjälp som kan fås för att kunna hantera de kostnader vi har. Sätt in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 – 9 idag och be en vän göra detsamma. Vi tackar på förhand för ditt stöd!

 

 

För ett kvicksilverfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare

 

 

 

Protestera mot kvicksilver i vaccin!

 

Skriv under vår namninsamling mot kvicksilver i vaccin här