Socialstyrelsens stora blunder:

 

- Vi har inte beställt ett vaccin med kvicksilver i, det var kvicksilver i det vaccin vi beställde

 

 

Insamlingsbrev november 2009

 

 

Så har då Läkemedelsverket meddelat att även små barn från 6 månaders ålder skall erbjudas vaccinering mot svininfluensan. Frågan är då på vilken grund som Läkemedelsverket har fattat det här beslutet. På Läkemedelsverkets hemsida kan man läsa att:

 

 

Beslutet grundas på en ny studie med 51 barn under tre år samt de erfarenheter man hittills har av att vaccinera barn mellan 3 och 6 år, samt barn under tre år som tillhör någon riskgrupp med vaccinet mot den nya influensan.

 

 

Läkemedelsverket skriver också att:

 

Undersökningen visar att även de yngre barnen får ett bra skydd av vaccinet och att det inte förekommer några andra biverkningar än hos äldre barn.

 

 

Fortfarande kan man inte finna någon information på Läkemedelsverkets hemsida om att etylkvicksilvret i vaccinet kan leda till att barn kan drabbas av en hämmad hjärnutveckling.

 

 

Professor Maths Berlin som är en av världens främsta kvicksilverforskare har tidigare förklarat att man inte kan utesluta att 1 % av de barn som utsätts för etylkvicksilvret i vaccinet Pandemrix riskerar att drabbas av en hämmad hjärnutveckling som kan leda till beteendestörningar som Damp/ADHD och autism.

 

 

 

Lugnande information istället för sann information

 

- Myndigheternas policy är att ge lugnande information till allmänheten istället för sann information om riskerna med etylkvicksilvret. Det är det här som är det mest klandervärda när det gäller den här massvaccineringen förklarar professor Berlin.

 

 

Att använda ett vaccin med etylkvicksilver rimmar illa med försiktighetsprincipen. Man kan fråga sig vad försiktighetsprincipen fyller för funktion när inte ens myndigheterna tar hänsyn till den.

 

 

 

Omöjligt att få fram kvicksilverfritt vaccin

 

Amalgamskadefonden har fått in väldigt många frågor via mejl om det kan finnas någon möjlighet att få tillgång till ett kvicksilverfritt vaccin. Utifrån de diskussioner som jag har haft med myndigheterna tidigare har den möjligheten varit nattsvart. Men eftersom allmänheten har reagerat starkt mot att Socialstyrelsen har köpt in ett vaccin med kvicksilver ville jag ändå undersöka om myndigheten hade gjort något ytterligare försök att köpa in någon liten mängd vaccin som var kvicksilverfritt.

 

 

 

”Det var kvicksilver i vaccinet vi beställde”

 

Jag fick tala med en kvinna på Socialstyrelsen som svarade att det tyvärr inte kommer att finnas något annat att tillgå än Pandemrix i Sverige. Jag framförde då återigen kritik mot att Socialstyrelsen hade köpt vaccin som innehöll kvicksilver. Kvinnan svarade då snabbt:

 

- Socialstyrelsen har inte beställt ett vaccin med kvicksilver i, det var kvicksilver i det vaccin vi beställde.

 

Sedan det här insamlingsbrevet skrevs har vi nu fått ytterligare bekräftelse på att det här stämmer. En privatperson har skrivit till Socialstyrelsen och ställt frågan:

 

"Varför valde Socialstyrelsen inte ett kvicksilverfritt vaccin?"

 

I svaret på frågan från privatpersonen skriver Socialstyrelsen:

 

"I upphandlingen specificerade vi inte vilka ämnen som skulle ingå i vaccinet eller inte, utan fokuserade på att vaccinet skulle vara bra och säkert."

 

 

Det här visar att Socialstyrelsen hade ingen aning om att det fanns etylkvicksilver i vaccinet Pandemrix när det beställdes. Därmed kan man bara konstatera att myndigheten har gått och köpt grisen i säcken.

 

 

 

Dag för en ny stor namninsamling

 

Från Amalgamskadefonden sida anser vi nu att något måste göras för att stoppa framtida vaccin som innehåller etylkvicksilver.

Vi genomför därför en namninsamling där vi tillsammans med dig vill protestera mot användningen av kvicksilver i vacciner. 

 

Skriv under namninsamlingen här 

 

 

 

Mer information om massvaccineringen

 

När det gäller den omfattande vaccineringen finns det ytterligare intressanta fakta som kan vara värt att känna till.

 

 

I Australien och Nya Zeeland hann man aldrig få fram något vaccin innan epidemin bröt ut och hittills (mitten av nov 2009) har drygt 200 patienter dött i en befolkning på 24,5 miljoner invånare i dessa länder. Om Sverige helt avstod från vaccineringen och hade drabbas på exakt samma sätt som Australien och Nya Zeeland skulle det betyda att omkring 80 personer skulle dö i svininfluensan i Sverige under en motsvarande tidsperiod.

 

 

 

Rysk roulett med stort magasin

 

Att låta bli att vaccinera sig kan uppfattas som att spela rysk roulett med sitt liv. Det ligger endast en kula i magasinet som är dödlig, men samtidigt innehåller magasinet omkring 100 000 kammare som helt saknar kulor. Risken att träffas av den dödliga kulan blir då inte särskilt stor. I vart fall inte om vi utgår från Australiens och Nya Zeelands statistik. Men vi får inte glömma bort att den här bilden haltar då det gäller riskgrupperna.

 

 

 

Den vanliga säsongsinfluensan skördar många fler dödsfall

 

Det är naturligtvis oerhört tragiskt för varje person som avlider i en svår infektion och en del av dem som har avlidit har varit fullt friska tidigare. Jag vill inte på något sätt förringa riskerna. Men den vanliga säsongsinfluensan skördar mellan 1 000 – 2 000 och ibland upp till 4 000 liv varje år i Sverige. Har du någonsin sett någon rubrik i någon tidning om dessa dödsfall tidigare? Jag kan inte påminna mig en enda.

 

 

 

En nyanserad artikel om svininfluensan i Der Spiegel

 

Om media hade varit lika aktiva att rapportera om dödsfall i den vanliga säsongsinfluensan genom åren skulle de med stora svarta rubriker ha skrivit om i genomsnitt mellan 9 och 35 dödsfall per dag i Sverige under influensaperioden som brukar vara 16 veckor. Frågan är om det hade funnits utrymme för så mänga andra artiklar då.

Frågan är också varför svininfluensan har nått sådana dimensioner i media. För dig som läser engelska kan jag rekommendera dig att läsa en nyanserad artikel om svininfluensan här: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,637119,00.html.

 

 

 

Varför uppmanas vi inte att lämna bilen hemma?

 

Vi uppmanas att vaccinera oss av solidaritet med övriga befolkningen för att hålla ner antalet insjuknade och i värsta fall också dödsfall. Det är ju en omsorgsfull tanke. Men varför går då inte Vägverket ut och ber varje bilägare att lämna bilen hemma av solidaritet för att undvika dödsfall och skador i trafiken? År 2008 dog närmare 400 i trafiken och över 26 000 skadades varav drygt

3 600 svårt.

 

 

 

"We have return to salesgrowth"

 

För aktieägare i läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline (GSK) som har sålt Pandemrix ser dock läget ljust ut. Efter ett par år av försämrad vinst kan man nu på en video på företagets hemsida höra VDn Andrew Wittey sammanfatta företagets senaste utveckling med orden: ”We have return to salesgrowth” (Vi har återgått till försäljningstillväxt.) GSK har under tredje kvartalet i år återigen lyckats öka sin vinst. Det här kvartalet med 13 %, samtidigt som intäkterna ökade med 15 %.

 

 

Tidigare under året har GSK tappat mycket i försäljning på grund av att de har äldre mediciner där patenten har gått ut. Svininfluensan har dock satt fart på affärerna igen och ännu bättre lär det bli under fjärde kvartalet i år eftersom GSK har tagit hem order på sammanlagt 440 miljoner doser av Pandemrix. 

 

 

Den omfattande vaccineringen som nu pågår lär enligt uppgift ge ett skydd 6 – 12 månader framåt. Om Svininfluensan återkommer nästa år igen är det väl inte helt omöjligt att GSKs försäljningstillväxt fortsätter.

 

 

 

Ångestfylld situation för föräldrar

 

Amalgamskadefonden har sedan i somras satt strålkastarna på riskerna med etylkvicksilvret i Pandemrix. Vi är väldigt besvikna över hur Socialstyrelsen har skött upphandlingen av influensavaccinet. Att allmänheten och då främst gravida och föräldrar har blivit ställda inför det faktum att det bara finns ett vaccin som innehåller kvicksilver att välja på har satt folk i en väldigt svår valsituation. Situationen har för många blivit ångestfylld.

 

 

 

Skriv under namninsamlingen

 

Genom att dra igång en stor namninsamling mot etylkvicksilver i vacciner vill vi därför driva på utvecklingen så att framtidens vacciner blir helt fria från kvicksilver. Det mest konkreta råd vi kan ge nu är alltså att du och alla andra du talar med skriver under namninsamlingen på Amalgamskadefondens hemsida. Om du saknar dator och Internetuppkoppling kan du gå till någon vän som har sådan utrustning eller till ditt bibliotek.

 

 

 

Norge kan!

 

Nu tillbaka till kampen mot amalgamet. Under senaste månaden har vi fått veta att Norge har fattat beslut om att dra igång ett omfattande projekt där de amalgamskadade skall få vård i olika forskningsstudier framöver. Det är mycket glädjande att Norska Socialdepartementet har fattat det här beslutet. Man har också utsett läkaren Harald J Hamre till att leda arbetsgruppen för projektet. Hamre åtnjuter ett stort förtroende bland de amalgamskadade i Norge.

 

 

 

Sverige tvekar

 

Amalgamskadefondens kontakter med Svenska Socialdeparte-mentet har sedan Alliansregeringen tillträdde ägt rum i en positiv anda. Vi har noterat att politikerna är varse om att det finns ett stort problem som måste lösas. Men det räcker inte med att man ser problemen och kommer med några kosmetiska förslag för att i marginell mån förbättra situationen för de drabbade.

 

Allteftersom tiden har gått har vi upplevt en ökad frustration eftersom förslagen från Socialdepartementet hittills är alldeles för bleka.

 

 

 

Vi har skärpt tonen väsentligt

 

Med de förslag som Socialdepartementet har kommit med fram tills nu lär det tyvärr dröja lång tid innan de amalgamskadade får någon vård. Vi har därför skärpt tonen väsentligt under senaste veckorna. Vi har ställt frågan varför det är möjligt att Socialdepartementet i Norge kan fatta beslut om rejäla åtgärder för de amalgamskadade samtidigt som liknande åtgärder verkar omöjligt hos Socialdepartementet i Sverige. Vi förväntar oss nu ett snabbt besked om betydligt mer kraftfulla åtgärder från Socialdepartementet.

 

 

 

Ge din Julgåva till Amalgamskadefonden

 

Just nu befinner vi oss i en form av tvåfrontskrig där vi både driver kampen mot kvicksilver i vacciner och kampen för att de amalgamskadade skall få vård. Vi behöver ditt stöd som aldrig förr och vädjar till dig att ge din julgåva till Amalgamskadefonden i år. Vårt Plusgiro är 90 07 65 -7.

 

Sätt in din gåva idag. Den behövs!

 

 

För ett kvicksilverfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare