Över 30 år i vårdkön
- utan hjälp!

  

Insamlingsbrev 30 december 2009

 

 

Den värsta hysterin omkring vaccineringen mot svininfluensan har nu lagt sig.
När jag skriver det här har media nyss avslöjat att vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline (GSK) har friskrivit sig från allt ansvar för skador som vaccinet kan ställa till med. Att GSK hade denna friskrivningsklausul avslöjade Amalgamskadefonden redan i augusti.

 

 

Många litar på Läkemedelsverkets lugnande information

 

Vi kan konstatera att Läkemedelsverket via sin hemsida har lyckats övertyga större delen av svenska folket att etylkvicksilver i Pandemrix skulle vara ofarligt för foster och barn. Och hur underbart vore inte detta om det var sant. Många gravida och yngre barn har följaktligen vaccinerats i tron på att Läkemedelsverkets information stämmer. Jag blir lika förvånad varje gång då människor inte ifrågasätter myndigheternas information i större utsträckning.

 

 

Störst är chansen att få höra sanningen från pensionerade forskare

 

Jag har efter många års kontakter med forskare och myndigheter kommit fram till en viktig slutsats och det är att om du vill veta sanningen om en speciell sjukvårdsfråga då ska du vända dig till en pensionerad professor eller docent. Och då helst någon som har varit pensionerad några år. Det är nämligen först då de inte behöver ta hänsyn till sin karriär och en mängd andra faktorer. Det är då de kan säga som det egentligen är.

 

Jag har sett flera exempel på mycket begåvade forskare som mitt i sin karriär har försökt driva fram sanningsenlig och för samhället välbehövlig men samtidigt obekväm information. Det har
antingen slutat med att de i desillusionerat tillstånd har fått lämna sin ordinarie forskarkarriär. Eller så har mindre nogräknade kollegor till slut fått sanningssägarna att hålla käften. Jag skulle kunna nämna flera vid namn här men avstår med tanke på att en del av de fall jag tänker på fortfarande är verksamma forskare, men som har blivit rejält stukade i en dyster verklighet.

 

 

En äkta sanningssägare

 

En av de professorer som vågar säga sanningen är Maths Berlin. Han är nu pensionär och mycket frispråkig på kvicksilverfronten. Maths Berlin är fortsatt mycket oroad över Läkemedelsverkets lugnande information om riskerna med etylkvicksilvret som går ut på att mörka riskerna för svenska folket. Berlin har nu på ett kraftfullt sätt angripit Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för mörkläggning i en debattartikel i Läkartidningen. Debattartikeln kan läsas här.

 

Läkemedelsverket har getts utrymmer för replik som kan läsas här.

 

 

Vilka kunskaper har Läkemedelsverkets om riskerna med etylkvicksilver?

 

Vad kan Läkemedelsverket om etylkvicksilver? För att få svar på den frågan ringer jag myndigheten för att ta reda på lite mer. Mannen som har skrivit den lugnande texten om Tiomersal heter Mikael Andersson och jag får tala med honom. Mikael är professor och vetenskapligt utbildad för att bedöma vetenskap, men medger att han inte är någon kvicksilverexpert. Han har ingen särskild utbildning om riskerna med kvicksilver.

 

Mikael har istället bland annat lyssnat in vad den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har haft att säga om etylkvicksilver i vaccinet och sedan skrivit den i och för sig välformulerade texten på Läkemedelsverkets hemsida. Innan texten las ut på hemsidan godkändes den av ledningen på Läkemedelsverket. Inte heller bland ledningen kan man finna någon kvicksilverexpert.

 

 

”Lång användning innebär att en produkt är säker”

 

Mikael Andersson förklarade för mig vid vårt samtal att etylkvicksilver har använts i vacciner för barn under väldigt många år och är därför säkert.


- Så du menar att bara för att det har använts under lång tid kan det anses vara säkert? Frågade jag.

 

- Ja, svarade Mikael Andersson.

 
- Men vi har ju gott om människor i Sverige och andra länder som är mentalt efterblivna i olika grad. Vad är det som säger att en hel del av dessa fall kan ha orsakats av etylkvicksilvret i äldre vacciner?

 

Jag fick inget riktigt svar på den här frågan.

 

 

Hög tid att skriva under namninsamlingen

 

Det är nu hög tid att skriva under namninsamlingen mot kvicksilver i vaccin som vi har startat på Amalgamskadefondens hemsida. Du kan skriva under namninsamlingen här.

 

Vi har lagt till en funktion på vår hemsida där du kan tipsa och uppmuntra andra till att också skriva under namninsamlingen.

 

Namninsamlingen genomförs endast via vår hemsida.

 

 

Sverige har vaccinerat flest


Omkring 5 miljoner svenskar har vaccinerat sig hittills vilket i jämförelse med övriga Europa är en väldigt hög andel. Totalt i resten av Europa har bara omkring 10 miljoner vaccinerat sig fram till den 4 december.

 

 

Enormt överskott av vaccindoser


I Sverige kan det bli ett överskott på hela 10 miljoner vaccindoser. Det var Socialstyrelsen som rekommenderade landstingen att köpa in dubbel dos vaccin till hela befolkningen. Värdet på de omkring 10 miljoner vaccindoser som nu verkar bli över är cirka 650 miljoner. Om en amalgamsanering hade kostat i genomsnitt 15 000 kr idag så skulle denna summa räcka till att sanera över 43 000 amalgambärare.

 

 

Amalgamskadade nekas vård hos landstingen


Att köpa vaccin för mångmiljonbelopp har landstingen råd med även om långt ifrån allt kommer att användas. Landstingen har också råd med att avlöna läkare med höga löner, som sitter och bedömer vilka som skall få sin amalgamsanering bekostad av landstingets medel och vilka som skall får avslag.

 

Att ta kostnaden för att sanera amalgampatienter vill de flesta landsting dock helst slippa trots att de har fått pengar av staten till detta ändamål.


Förra året 2008 beviljades endast 148 personer amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet i hela Sverige enligt Socialstyrelsen.

Amalgamskadefonden har under senaste åren fått många signaler om att det är väldigt svårt att få sin saneringskostnad betald av samhället.


De flesta patienter som vi har varit i kontakt med har numera gett upp tanken på att få hjälp med kostnaden från landstingen och försöker att skrapa ihop till kostnaden på egen hand. Och det är inte bara landstingen som har varit restriktiva när det gäller beviljandet av pengar till sanering. Många läkare vägrar också att skriva under en ansökan till landstingen för sina patienter om sanering enligt högkostnadsskyddet. 

 

 

Amalgamskadefonden har återigen uppvaktat Socialstyrelsen

 
Socialstyrelsen är den myndighet som av staten har tilldelats huvudansvaret för styrningen av vården i vårt land. Därför är det inte konstigt att både Amalgamskadefonden och andra organisationer har besökt myndigheten otaliga gånger för att lyfta fram att de amalgamskadade inte får någon vettig vård.


De flesta av dessa besök har dock visat sig vara meningslösa eftersom Socialstyrelsen i praktiken har haft en helt annan agenda än att de drabbade skall få hjälp. Förra medicinalrådet P-G Swartling förklarade till och med detta öppet inför frilansjournalisten Bo Wahljalt i april 1998 med orden:


- Och det begriper du väl, att Socialstyrelsen aldrig skulle kunna erkänna att amalgamet är farligt för hälsan, det skulle ju kunna få katastrofala samhällsekonomiska konsekvenser!

 

Sorgligt nog är inte Per G Swartling ekonom. De ekonomer som har forskat på amalgamproblemen och samhällsekonomin har tydligt visat att samhället skulle kunna spara enorma belopp genom att hjälpa dem som har blivit sjuka av sina amalgamfyllningar.

 

 

Varför ville vi träffa Socialstyrelsen?


När jag under hösten mejlade Socialstyrelsen att vi återigen ville träffa dem var det med en förhoppning om att en del gamla amalgamförsvarande stofiler kanske hade fallit för
åldersstrecket och att vi möjligen kunde få möta några yngre förmågor.

 

När professor Maths Berlin och jag väl kom till Socialstyrelsen den

8 december visade det sig att detta stämde. Vi fick ett konstruktivt samtal där vi bland annat fick löftet att de skulle titta på
vad de kunde göra åt det faktum att så få amalgamskadade får hjälp med sin sanering från landstingen.

 

Vi framförde också idén om att det vore bättre om de som misstänker att de är sjuka av sina amalgamfyllningar fick sin sanering bekostad av samhället utan att landstingen kunde tacka nej. Det enda kravet skulle istället vara att patienten bör ha ett läkarutlåtande som förklarar att det inte föreligger något medicinskt hinder att patienten går igenom en amalgamsanering.

 

Den högsta drömmen för de flesta är ju inte att gå till tandläkaren och borra i tänderna precis. Så någon stor tillströmning till tandläkarna tror vi inte på. Däremot tror vi att människor som är svårt sjuka och som inte får någon hjälp med sin ohälsa och som dessutom misstänker att deras problem kan bero på deras amalgamfyllningar kan tänka sig att gå igenom en amalgamsanering.


De unga medarbetarna på Socialstyrelsen lovade att undersöka vilka möjligheter som finns på det här området.

 

Det återstår nu att se om den nya generationen medarbetare på Socialstyrelsen kan se på problemen för de amalgamskadade med mer empatiska ögon än vad tidigare medarbetare har gjort.

 

 

Ny diskussion med Socialdepartementet


Vi har nu haft ytterligare kontakt med Socialdepartementet om att det är nödvändigt att processen snabbas på för att de amalgamskadade ska få vård.
Responsen från Socialdepartementet på vår framstöt kan bara beskrivas med ett enda ord:

 

FRUSTRATION!

 

 

Socialdepartementet hinner inte med


Vid samtalet fick vi förklaringen att de verkligen vill göra något åt amalgamproblemen men deras stora bekymmer är bristen på resurser. De tror på oss. De inser att kvicksilver i amalgam ställer till mycket hälsoproblem och de vill göra betydligt mer för patienterna, men för mycket behöver göras på departementet och de har inte resurser till allt de ser som måste åtgärdas. Så lyder förklaringen och jag har ingen anledning att misstro tjänstemannen som förklarade situationen på Socialdepartementet.

 

 

Politiskt omöjligt att anställa fler


Jag har aldrig upplevt att jag har väckt någon sömnig och sysslolös tjänsteman på Socialdepartementet när jag har ringt dit. I stället märker man tydligt att tempot och stressnivån är hög. När jag får veta att de tyvärr inte hinner med allt de vill åtgärda, frågar jag om de inte kan anställa tre personer till som resolut kan ta tag i amalgamproblemen. Svaret jag fick var att det skulle vara politiskt omöjligt. Folk tycker bara att det redan finns för många tjänstemän och även Socialdepartementet måste anpassa sig till de pengar och den budget som har avsatts till deras administration.

 

 

Kömiljarden halverade köerna i vården


Socialdepartementet hos Alliansregeringen har omkring 230 anställda och de har förvisso drivit igenom flera viktiga projekt. Ett viktigt projekt är att de har lyckats med mer än en halvering av antalet patienter som har fått vänta mer än 90 dagar i sjukvårdskön. Projektet har kallats Kömiljarden och innebär att de landsting som effektiviserar och därmed kortar ner köerna får del av mångmiljonbelopp i forma av statliga medel. De landsting som misslyckas får inga extra pengar. Helt plötsligt har det blivit en väldig aktivitet för att effektivisera vården hos landstingen. Köerna har också snabbt betats av.

 

Pedagogiken som Socialdepartementet använder gentemot landstingen kan jämföras med mamman som talar om för sitt barn att om du bäddar sängen varje morgon så får du 50 kr mer i månadspeng. Tar du dessutom disken en dag i veckan får du ytterligare 20 spänn. De flesta barn nappar på ett sådant erbjudande. Uppenbarligen fungerar den här pedagogiken både barn för och landsting.

 


Omfattande ineffektivitet hos landstingen


Bakom Kömiljarden ligger Socialstyrelsens analys av landstingens ineffektivitet där man har kunnat konstatera att det för det första har funnits en stor brist på vilja hos landstingen att prioritera tillgänglighetsfrågor. För det andra har det funnits stora effektivitetsbrister i organisationskultur och ledningssystem. För det tredje har det funnits ännu större brister i arbetssätt (rutiner och processer inom hälso- och sjukvården).
Du kan läsa mer om detta på Internet här.

 

          

Bra jobbat av Socialdepartementet


Att landstingen har jobbat ineffektivt tror jag nog de flesta har haft på känn. De långa köerna kostar ju samhället enorma belopp och leder till onödigt lidande för patienterna varje år. Så jag är den förste att ge ett erkännande till Socialdepartementets insatser och framgångar på det här området. Att mer än halvera köerna i vården på bara ett och ett halvt år är naturligtvis en berömvärd insats av Socialdepartementet.

 

MEN…
 
HALLÅ SJUKVÅRDSPOLITIKER!
 
DE AMALGAMSKADADE HAR STÅTT I VÅRDKÖN I ÖVER 30 ÅR UTAN ATT FÅ HJÄLP. VI EFTERLYSER NU POLITIKER SOM INTE BARA VILL OCH TÄNKER GÖRA NÅGOT ÅT DETTA. VI EFTERLYSER POLITIKER SOM LOVAR OCH I HANDLING GENOMFÖR DE FÖRÄNDRINGAR SOM KRÄVS FÖR ATT DE DRABBADE SKALL FÅ VÅRD!

 

 

Var finns du politiker som ha kraft och mod?

 

Jag vet att flera riksdagspolitiker läser Amalgamskadefondens insamlingsbrev och jag vill nu uppmana dig som politiker som vet att dina insatser gör skillnad att gensvara på vår efterlysning och snarast höra av dig till Amalgamskadefonden per mejl och berätta hur du kommer att lösa problemen. Behöver jag nämna om att det är val nästa år?

 

 

Ofattbar ineffektivitet på grund av brist på resurser


För mig är det ofattbart att det inte går att ordna fram en enda extra tjänst på Socialdepartementet som helt får fokusera på uppgiften att driva igenom ett vårdprogram för de amalgamskadade som också omfattar närliggande hälsoproblem vars patienter heller inte får någon hjälp inom landstingsvården. Om en enda person får ett år på sig att arbeta fram detta skulle det ha kostat staten max en miljon kronor. Politikerna är fokuserade på att bekämpa ineffektivitet hos landstingen men glömmer helt att genomföra åtgärder som leder till att de själva kan driva ett effektivt arbete.

 

 

Politisk ineffektivitet leder till att samhällsekonomin blöder
 

Detta klarar alltså inte staten att fixa. Samtidigt blöder samhällsekonomin med miljardbelopp varje år bara för att de amalgamskadade inte får hjälp på grund av att det sägs vara politiskt omöjligt att anställa en enda extra medarbetare som kan jobba fram en hållbar lösning på problemen.


Samhället betalar ju massor av pengar till mängder av kvalificerade arbetslösa personer som gladeligen hade tagit det här jobbet.

 

Snälla staten någon gång får det väl ändå vara nog!

 

När ska dessa tokerier städas undan?

 

 
Maktlösa tjänstemän


Jag har under dagarna före jul ringt många tjänstemän och politiker på olika departement, på budgetavdelningen hos Förvaltningsavdelningen som ansvarar för fördelningen av pengar till departementen och så vidare och krävt att Socialdepartementet skall få någon extra miljon för att lösa vården för de amalgamskadade. Jag har blivit hänvisad än hit och än dit men inte fått fram vem som ens bär ansvaret för att det inte finns resurser hos Socialdepartementet att ta tag i amalgamproblemen som kostar miljardbelopp för oss skattebetalare.

 

Varje tjänsteman eller politiker jag har talat med verkar vara maktlösa i den här röran.

 


Var finns Alliansregeringens ledarskap?


Statsminister Fredrik Reinfeldt talar om vikten av ledarskap. Till dig som läser det här brevet och är politiker i Alliansregeringen vill jag ställa frågan: Var i Regeringen finns det något ledarskap för den fråga som vi kämpar med och som förtjänar att tas på allvar?
   
Jag frågar faktiskt inte efter bidrag till att i vinterkylan köpa nya vantar till mig själv.

 

JAG FRÅGAR EFTER RESURSER TILL SVENSKA MEDBORGARE SOM I ÖVER 30 ÅR HAR STÅTT I VÅRDKÖN UTAN ATT FÅ NÅGON HJÄLP! MÄNNISKOR SOM BETALAR SKATT MEN NEKAS VÅRD!!!

 

Så du som är politiker hör snarast av dig och berätta hur problemen snabbt skall lösas!
     

 

Ge din julgåva till Amalgamskadefonden


Under det här året har vi trots allt nått en mycket stor framgång och det är att vi sedan den 1 juni har ett förbud mot nya amalgamfyllningar. Vi vill rikta ett stort tack till Alliansregeringen för att de hade kraften att genomföra detta.


Samtidigt känner jag stor frustration över att Alliansregeringen hittills inte har förmått göra mer då det gäller vården för de amalgamskadade. Ett par bra åtgärder är på gång men dessa räcker inte långt.

 

Det går knappt en dag då jag inte brottas med hur vi ska kunna nå ett genombrott för de amalgamskadade. Amalgamskadefondens förmåga att påverka den politiska utvecklingen är dock beroende av de ekonomiska resurser vi har och det är här du kan hjälpa oss. Vi vädjar därför till dig om två saker:


1. Vår första vädjan är att du ger en generös julgåva till Amalgamskadefonden idag. Vårt Plusgiro är 90 07 65 - 9.

 
2. Den andra vädjan är att du hjälper oss att finna företag som vill annonsera på vår hemsida. Vi har nämligen bytt publiceringsverktyg* till vår hemsida under senaste månaden vilket ger oss betydligt större möjligheter att hantera annonser.

 

Sänd ett mejl till oss om de företag som kan tänkas vilja annonsera på Amalgamskadefondens hemsida. Vi kontaktar dem sedan.

 

Ett varmt tack på förhand för din julgåva och för dina tips på annonsörer!

 

Amalgamskadefonden önskar dig ett Gott Nytt År!

 

 

För ett kvicksilverfritt Sverige

 

Thomas Karlsson
Generalsekreterare

 

 

P.s. Glöm inte att skriva under namninsamlingen mot kvicksilver i vacciner.

 


Särskilt meddelande till våra givare 

Amalgamskadefonden har fått in en mycket stor mängd frågor via mejl och till vår telefonsvarare om både massvaccineringen och hälsoproblem på grund av amalgam. En del av dessa frågor har även kommit från våra givare.


Vi har tyvärr inte en chans att besvara alla frågorna eftersom våra resurser är alltför små. Vi beklagar detta och hoppas att du som givare förstår vår situation.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

* Amalgamskadefonden har under hösten bytt publiceringsverktyg till Zcribe (www.zcribe.com). Vi vill rikta ett stort tack till personalen bakom Zcribe som har varit till ovärderlig hjälp under processen. Zcribe förenklar uppdateringen av vår hemsida på ett avgörande sätt.