Kejsarens nya kläder

  

2010-01-27 

 

Under förra mandatperioden när Socialdemokraterna var i regeringsställning träffade jag en läkare som kommenterade dåvarande regeringens oförmåga att ta de amalgamskadades problem på allvar med följande ord: 

- Socialdemokratiska politiker är ofta lågutbildade och i allmänhet så korkade att om experterna på Socialstyrelsen uttalar sig om något så tror politikerna på det oavsett hur fel det än är.

 

Det här är naturligtvis ett mycket drastiskt uttalande från en läkare som helt klart hade andra politiska preferenser än de Socialdemokratiska. Senare har jag dock funnit politiker även i läkarens favoritparti som tror att Socialstyrelsen alltid gör rätt och talar sanning.

 

 

Nickedockor


Det är ett problem när alltför många politiker i Sveriges riksdag och regering hos samtliga partier enbart fungerar som nickedockor till Socialstyrelsen oavsett vad myndigheten än gör och uttalar sig om.

 

 

Regeringen och landstingen ifrågasatte aldrig Socialstyrelsens påbud


Det är Socialstyrelsen som bär huvudansvaret för att landstingen i Sverige beställde hela 18 miljoner vaccindoser mot svininfluensan. Det var nämligen Socialstyrelsen som rekommenderade landstingen att köpa in en så stor mängd. Inget av landstingen ifrågasatte om rekommendationen på något sätt kunde vara felaktig.

 

Ingen ifrågasatte att WHO drastiskt ändrade definitionen av vad en Pandemi är, strax innan svininfluensan klassades som en pandemi.

 

Inte heller Regeringen kunde förmå sig att kritiskt granska Socialstyrelsens påbud och WHOs förändring av pandemibegreppet.

 

Regeringen skyndade sig istället att bidra med en hel miljard till vaccinationskostnaderna. En hel miljard!

 

 

Plötsligt finns en hel miljard till vaccin


Plötsligt finns det en enorm summa statliga pengar som i sin helhet riktas till enbart en enda uppgift i den svenska sjukvården. Att på tämligen lösa grunder försöka vaccinera hela svenska folket. Så lösa grunder att WHO, som själva fattade beslutet om pandemi och därefter fått utstå omfattande kritik, nu har gått ut och deklarerat att de skall genomföra en granskning av att de har klassat svininfluensan som en pandemi och vilka konsekvenser beslutet har fått.  

 

 

Men till vården av de amalgamskadade finns ingenting


När vi har begärt pengar till vården av de amalgamskadade och närliggande hälsoproblem då har regeringen inte en krona. Varken den förra Socialdemokratiska regeringen eller den nuvarande Alliansregeringen.

 

 

En miljard hade hjälpt tiotusentals amalgamskadade tillbaka till hälsa


Med den erfarenhet och kontaktnät vi har vågar jag med bestämdhet påstå att om vi hade fått en miljard från regeringen för att ta hand om de hälsoproblem som vi har fokuserat på och som vi vet att många är drabbade av, då skulle vi ha kunnat hjälpa tiotusentals sjuka tillbaka till hälsa i Sverige inom bara några år.

 

 

Amalgamskadefonden får inte ha rätt


Men tyvärr kommer inte detta att ske eftersom rekommendationen kommer från Amalgamskadefonden och inte från Socialstyrelsen. Det är ju bara det som kommer från Socialstyrelsen som skall tas på högsta allvar i det här landet. Det Amalgamskadefonden har att säga får ju helt enkelt inte vara rätt. Absolut inte! Då börjar det ju plötsligt bli jobbigt för makthavarna.

 

 

Har du någon gång läst boken Kejsarens nya kläder?


Wikipedia beskriver boken så här: Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken! innebär att påpeka något som alla kan se, men som ingen vågat säga.

 

Nog är det märkligt att den här förljugenheten präglar den officiella synen på amalgamproblemen i så stor utsträckning även idag.

 

Samtidigt vågar vi på det här området säga som det är:

Kejsaren är faktiskt naken! Med andra ord kvicksilvret i amalgamet är skadligt för människor.

 

 

Glaxo Smith Kline badar i pengar från Sveriges överbeställning


Medan läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline gnuggar händerna och badar i pengar från Sveriges jättebeställning står vi nu enligt senaste uppgifterna kvar med kostnaden för närmare 12 miljoner vaccindoser som inte behövs enligt de senaste uppgifterna. I vart fall för närvarande eftersom myndigheterna försöker förhandla om avtalet med GSK. Värdet på de överblivna doserna ligger i dagsläget sannolikt på omkring 750 miljoner kronor. Det är ingen liten summa precis.

 

Jag tror säkert att massvaccineringen kan ha förhindrat ett och annat dödsfall och motverkat att en hel del annars hade insjuknat i svininfluensan. I vart fall för den här säsongen.

 

 

Sanering av amalgamskadade hade totalt sett gett bättre effekter


Men nu behövs inte allt vaccin på långa vägar. Vaccindoser som Sverige har beställt och troligen kommer att kosta samhället mycket stora belopp.


Om 750 miljoner istället hade använts till att spåra upp och sanera amalgamskadade hade detta räckt till att hjälpa 50 000 patienter om saneringen hade kostat 15 000 kr i genomsnitt.

Jag är övertygad om att en sådan jättesatsning hade fått betydligt större effekter på folkhälsan än massvaccineringen. Samhällets kostnader för sjukskrivningar hade långsiktigt också kunnat minska avsevärt av den orsaken att merparten av de amalgamskadade successivt hade blivit friskare.

 

En stor satsning på de amalgamskadade hade också fått betydligt bättre effekt på sjukskrivningarna än vad de nya sjukreglerna någonsin kommer att ge.

 

 

De nya sjukreglerna är ett stort misstag av Alliansregeringen


Jag är personligen djupt kritisk till en del inslag i Alliansregeringens nya sjukregler. Regeringen har missat ett mycket viktigt inslag i reglerna och det är att skriva in en tydlig uppmaning till Försäkringskassan att använda sunt förnuft och empati vid bedömningen av de sjuka.


De nya sjukreglerna i kombination med direkt olämpliga medarbetare på Försäkringskassan har redan lett till förödande effekter. Flera svårt sjuka människor har blivit av med sin sjukpenning och har bevisligen jagats av illasinnade medarbetare på Försäkringskassan ända fram till graven.

 

Uppdrag Granskning visade ett tydligt exempel på detta nyligen. Det här är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

 

 

Fokusera istället på att friska ska få jobb


Att från Alliansregeringens sida sätta så stort fokus på att få ut svårt sjuka människor i arbetslivet då det knappt finns ett jobb att få för dem rimmar illa när det samtidigt finns hundratusentals friska som är arbetslösa och som med ljus och lykta också söker jobb.

 

Ja det rimmar väldigt illa.

 

 

De gamla sjukreglerna var ett stort misstag av Socialdemokraterna
 
Det här innebär inte att jag anser att de nya sjukreglerna i alla avseenden är helt felaktiga. Jag träffade för ett antal år sedan en frisörska som hade tvingats till förtidspension på grund att hon hade ont i ena armen. I övrigt var hon fullt frisk och ville jobba och hade kunnat ta många andra jobb.

 

Det här skedde under förra mandatperioden då Socialdemokraterna hade makten och valde att kasta ut mängder av småskröpliga människor i förtidspension för att snygga till arbetslöshetsstatistiken.

 

Under lång tid fick i genomsnitt 140 människor om dagen förtidspension som blev billigare för staten än att ha folk sjukskrivna.

 

Socialdemokraterna har erkänt att det här var ett stort misstag.

 

 

Amalgamskadade får ingen vård och riskerar att bli utförsäkrade
 

Om Alliansregeringen hade fokuserat på att enbart städa undan den här typen av felaktigheter i sjuksystemet hade det varit bra. Men som så ofta förr har man nu låtit pendeln svänga över till den andra sidan och skapat så tuffa regler att många svårt sjuka riskerar att hamna i en mycket knepig situation. '

 

Det gäller inte minst amalgamskadade som dels förvägras adekvat vård inom sjukvården och som dessutom riskerar att bli utförsäkrade.

 

 

 

 

Alliansregeringens bästa beslut


Alliansregeringen beslutade tidigare om nya regler för långtidssjukskrivna som hade varit förtidspensionärer en längre tid. De nya reglerna gav de sjuka fritt utrymme att försöka komma tillbaka till arbete, studier eller ideellt arbete i sin egen takt och i den mån de själva orkade.

 

Det här anser jag är ett av de bästa beslut som Alliansregeringen har tagit. Men det positiva med det här beslutet är nu på väg att falla i total glömska eftersom det helt överskuggas av det som har blivit riktigt tokigt på grund av de nya sjukreglerna.

 

 

Dags för helomvändning


Mitt råd till Alliansregeringen är att göra en helomvändning när det gäller de nya sjukreglerna och i betydligt större mån låta Försäkringskassan fungera som stöttepelare för att de långtidssjuka
med kroniska och svåra problem ska kunna komma igen rent yrkesmässigt.

 

Ordet rehabilitering innebär ju att man tillsammans med den som är sjuk satsar på adekvata åtgärder, som kan leda till att patienten får tillbaka så mycket av sin hälsa att han/hon kan fungera i ett jobb igen.

 

För de amalgamskadade finns ju överhuvudtaget ingen behandling eller rehabilitering för närvarande. Så länge dessa åtgärder lyser med sin frånvaro är de nya sjukreglerna dömda att misslyckas.

 

För dem som har blivit sjuka av sina amalgamfyllningar, drabbats av kronisk trötthet, fibromyalgi och en del andra sjukdomsproblem måste försäkringssystemet utformas på liknande sätt som det Alliansregeringen gjorde för äldre förtidspensionärer. Det skulle alla vinna på. Sjukpenningen skulle betalas ut tills de drabbade orkar med ett arbete och har en trygg och anpassad arbetssituation. Om de får ett återfall i sin sjukdom skulle sjukpenningen återigen träda in.

 

 

Politiska misstag och framsteg


Man kan gott fråga sig vilket parti man skall rösta på i valet till hösten när så allvarliga misstag görs inom båda blocken. Samtidigt måste vi ha klart för oss att politikerna också försöker och har gjort många bra saker.

 

När Alliansregeringen lyckades med att få igenom förbudet mot amalgam den 1 juni 2009 måste jag säga att det var en bravad av stort mått eftersom EU-reglerna var mycket svårgenomträngliga.

 

Socialdemokraterna kämpade också med att försöka få igenom ett förbud under förra mandatperioden, men misslyckades tyvärr med detta.

 

Politiker kommer aldrig att kunna skapa ett himmelrike på jorden. Det förstår nog alla att det är en omöjlig uppgift. Dessutom är politiker människor och alla människor är bristfälliga i många avseenden. Även jag är en människa med många brister, fråga bara min familj så kan de garanterat ge dig en hel lista över vilka svagheter jag har.

 

Men alla människor har också styrkor och de flesta har goda ambitioner att få uträtta något positivt för sin omvärld. Det gäller också politiker. Och politikerna lär bli mer lyhörda för vad folket vill ha under de närmaste månaderna eftersom vi nu är inne i valåret 2010.

 

 
Dags att ställa de politiska partierna mot väggen


Under året som gått har vi efter mycket kamp fått amalgamet förbjudet. Tack för att du har varit med och stöttat oss i vår kamp för detta.

 

Nu återstår framför allt vården för de drabbade. Vi har kommit ett litet stycke på vägs mot detta under förra året även om resultatet inte kommer att visa sig förrän längre fram.

 

Men vi är långt ifrån nöjda. Det krävs betydligt mer för att vi skall komma i närheten av något som kan vara acceptabelt. Vi planerar därför att ställa samtliga partier mot väggen och fråga vilka löften de kan ge för att amalgamskadade skall kunna få adekvat vård under nästa mandatperiod.

 

Har du något förslag på krav till politikerna så mejla det gärna till oss eller sänd ett brev till oss. Vi kommer att läsa igenom alla förslag och försöka sammanväva dessa så att politikerna förstår vilket stort behov det finns av att de drabbade får vård.

 

 

Vi behöver din hjälp - Bli Stödmedlem


Det är min varma förhoppning att du vill vara med och stödja oss under det här året. 2010 blir ett mycket viktigt år för vår kamp. Det vi framför allt behöver hjälp med nu är att var och en som läser det här brevet blir stödmedlem för 2010.

 

Vi vill också vädja till dig att sätta in en extra gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 för januari eftersom vi kämpar med en svag ekonomi. Med ett stort tack på förhand!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson
Generalsekreterare