Drömmen om en kvicksilverfri värld

  

2010-06-23

 

Kampen mot kvicksilver i amalgam och andra produkter har nu tagit ytterligare ett rejält kliv framåt på världs-arenan. Nära 500 delegater från 132 länder har påbörjat förhandlingar om en global utfasning och förbud av kvicksilver. Förhandlingarna startade i Stockholm. 

 

 

Mellan den 7 – 11 juni hölls den första globala

konferensen i Stockholm om att fasa ut och förbjuda

kvicksilver runt om i världen. Ytterligare fyra globala konferenser kommer att hållas på olika håll i världen de närmaste åren. Den sista konferensen skall hållas 2013. Under den konferensen är planen att världen skall enas om ett rättsligt bindande dokument om utfasning och förbud av kvicksilver i en mängd sammanhang runt om i världen. Sveriges Alliansregering har jobbat hårt för att få igång den här processen och själva konferenserna arrangeras av FN:s miljöprogram om kvicksilver – United Nations Environment Program (UNEP).

 

 

Största satsningen någonsin


Aldrig någonsin tidigare har en så stor global satsning gjorts med målet att minimera användandet av kvicksilver. Det var därför med spänning som jag deltog under konferensveckan.

 

 

Perfekt ställe att påverka tjänstemän
 

Till konferensen i Stockholm kom närmare 500 delegater från 132 länder. Att så många kom från så många länder bekräftar vilken vikt de olika regeringarna anser att de internationella förhandlingarna har.  De flesta delegater på konferensen var regeringstjänstemän eller höga tjänstemän inom olika världsorganisationer. Med andra ord ett perfekt stället att få vara med och påverka tjänstemän från många olika håll i världen.

 


Överlämnade utmärkelsen Årets Politiker och Tjänstemän mot Amalgam för 2009
 

Första dagen började för min del med att delta i ett möte där Miljöministern Andreas Carlgren träffade delegater från ett antal ideella organisationer från olika håll i världen. I slutet av mötet fick vi äntligen möjligheten att överlämna utmärkelsen Årets Politiker och

Tjänstemän mot Amalgam för 2009 till Carlgren och några tjänstemän. Eftersom det fanns delegater från många olika länder vid mötet blev själva överlämnandet mycket effektfullt och Charles Brown från den Amerikanska organisationen Consumer for Dental Choice utbrast efter tillställningen:

 

- Det är ju genialiskt att uppmärksamma politiker och tjänstemän på det här sättet när de har slitit så hårt för att driva igenom det svenska förbudet.

 
 
Alla förstod allvaret


Ansatsen på själva konferensen var mycket god. Företrädare från i princip alla 132 länder ville skynda på utfasningen av kvicksilver i en mängd produkter. Alla verkade förstå att kvicksilver är ett stort och allvarligt hot mot mänskligheten. De diskussioner som nu har inletts i Stockholm kommer att utgöra en stark grund för att utveckla texten inför förhandlingarna under nästa konferens som skall hållas i Japan i januari 2011.

 

 

Ett omfattande arbete har påbörjats


Under konferensen i Stockholm tog delegaterna upp frågor om behovet av riktade kontroll-bestämmelser om kvicksilver. Man tog upp om tillgång, lagring, användning i produkter och processer, om handel, utsläpp till luft, avfall och förorenade områden, samt om efterlevnaden av de regler som skall komma. Man tog också upp om hur kvicksilver används i mindre guldgruvor för att separera guld från malm och hur den här hanteringen skadar arbetarna. Det är med andra ord ett omfattande arbete som har påbörjats. Och det är bråttom!

 

Många fallgropar utmed vägen till en kvicksilverfri värld
Men vägen till en betydligt mer kvicksilverfri värld kommer inte att vara enkel. Det finns många fallgropar fram till besluten om bindande regler som är tänkt att tas 2013.

 

 

Gigantiska utmaningar


Att fasa ut och förbjuda kvicksilver globalt är en storsatsning som kommer att kosta mycket pengar vilket framför allt är ett problem för fattiga länder. Det kommer att krävas generositet från västvärlden och nya tekniska lösningar måste tas fram.

 

Själva samordningen mellan så många länder kommer vara en utmaning i sig. Närmare 500 viljor från 132 länder med olika kulturer skall komma överens om ett bindande slutdokument. Hur lätt blir det? Koleldningen står för en mycket stor andel av det kvicksilver som sprids via luften i världen. Kommer det att finnas några lösningar på de här problemen? Dessutom behövs omfattande informationskampanjer om hur farligt kvicksilver är.

 

Ja utmaningarna är närmast gigantiska, men samtidigt blir konsekvenserna från kvicksilverhotet allt större så pressen att lösa problemen är mycket stor.

 


Socialministern utsatt för höga halter kvicksilver


 I samband med konferensen gick Naturvårdsverket ut med ett pressmeddelande där man berättade att man hade mätt kvicksilvermängden i hår hos några ministrar. Socialministern Göran Hägglund visade sig ha så höga värden att det finns risk för neurologiska skador. Den här typen av åtgärder borde rimligen vara ett mycket effektivt sätt att påverka den politiska utvecklingen.

 

 

Jag hamnade bredvid en representant för världens största tandläkarorganisation

 

När jag deltog i den första stora förhandlings-omgången fanns det ingen plats för mig bland frivillig-organisationerna. Jag hittade en plats i närheten och satte mig bredvid en man i 45-årsåldern. Jag hade då ingen aning om vem han var, men ganska snart fick

 jag klart för mig

att Julian Fischer

Julian Fischer i mitten                                    som han hette var representant för världens största tandläkarorganisation - FDI World Dental Federation. Under hela veckan jobbade han oerhört frenetiskt med att skriva ned och hålla koll på vad delegaterna framförde på konferensen.

 

 

Representerade 90% av alla tandläkare i hela världen


Vid första pausen började jag prata med Julian. Han berättade då att han representerade 90 % av alla tandläkare i hela världen. Det visade sig att kvicksilverkonferensen var en mycket allvarlig och hotfull händelse för hans organisation. Han berättade att han var där på uppdrag av sin organisation för att tala om att amalgam är ett säkert material. När han förstod att jag kom från en organisation som hade en totalt annan uppfattning blev han avvaktande. Han kunde ju inte förneka att kvicksilver är farligt och han kunde heller inte förneka att varje amalgamfyllning innehåller mycket kvicksilver.

 

 
Lågmält bekänner han sin personliga uppfattning


Plötsligt berättar han lågmält för mig att han personligen insåg att en hel del människor kunde bli svårt sjuka av amalgamfyllningar och att det bästa var om man kunde få fram någon typ av mätmetod som tydligt kunde visa vilka dessa är och sedan undvika att använda amalgam på i vart fall dem.

 

 

Önskvärt med en win-win situation


Jag hade flera samtal under veckan med Julian och även med hans kollega Stuart Johnston som både är ordförande i Storbritanniens tandläkarorganisation och representant från FDI. De insåg att amalgamet trots allt måste bort på sikt och hoppades att andra material ska dyka upp som kan ta över. Det bästa vore om vi kunde få fram nya kostnadseffektiva och hållbara hälsovänliga material som fungerar även i fattiga länder. Det skulle kunna bli en riktig win-win situation, menade de. På den punkten var jag helt överens med FDI:s representanter. 

 

 

FDI:s medverkan - en joker i leken


Men kvar står det faktum att Julian och hans kollega har ett uppdrag från FDI att framföra att amalgam är ett säkert material och de kommer med all sannolikhet att medverka vid varje konferens framöver. När jag satt bredvid Julian kunde jag inte undvika att upptäcka vad som stod på hans datorskärm. Om jag förstod det rätt så var FDI:s strategi att ändra fokus på konferenserna framöver. Från att handla om hur kvicksilver i amalgam skall fasas ut till att i stället handla om karies och vilka problem detta leder till. Man kan nog utgå från att de jobbar med att identifiera vilka regeringsdelegater som är påverkbara och sedan bearbetar de dem med målet att dessa under sista konferensen skall rösta för att få behålla amalgamet. Jag gissar nämligen att FDI kommer att sätta in den stora stöten under den sista konferensen 2013. Om det inte dyker upp bättre alternativ till amalgam innan dess.

 

 
Världshälsoorganisationens (WHO:s) inställning


Förmodligen hade de redan bearbetat representanten från WHO som under Stockholmskonferensen uttryckte att: ”Eftersom kostnadseffektiva alternativ till dentalt amalgam ännu inte finns tillgängliga i alla länder så rekommenderar WHO gradvis utfasning av amalgam istället för ett totalförbud.” Positivt är i vart fall att de vill fasa ut amalgam.

 

 

Sanningen om FDI går att läsa i deras årsrapport


 I FDIs årsrapport från 2009 som jag fann efter konferensen står det (fritt översatt):

 

”FDI anslöt sig till Global Mercury Partnership inom FN Environmental (UNEP). UNEP vill arbeta fram ett rättsligt bindande fördrag som skall undertecknas 2013 och som kommer att begränsa gruvbrytning och kommersiell handel av kvicksilver. Att förlora möjligheten att använda kvicksilverhaltigt dentalt amalgam skulle vara en katastrof för den globala tandhälsan, och fram till en likvärdig produkt har utvecklas, kommer det att resultera i att miljoner av världens befolkning kommer att drabbas av onödigt lidande och smärta och utdragning av tänder, med påföljande funktionshinder och oförmåga att tugga.”

 

 
Dags för dentalt bistånd


Om man bortser från att amalgam innehåller kvicksilver och vilket helvete detta ställer till med för många människor har naturligtvis FDI rätt. Karies är ett stort problem som behöver lösningar. Men varför då inte göra en storsatsning där västvärlden hjälper de fattiga länderna med att lära upp tandläkare att jobba med mer hälsosamma alternativ förse länderna med dessa alternativ? Varför inte fokusera på den här typen av bistånd? 

 

 

Mitt huvudfokus – regeringstjänstemän från fattiga länder


Under konferensen satsade jag mycket på att komma till tals med regeringstjänstemän från framför allt de fattigaste länderna. Jag anade att kunskapen hos dessa länder var låg om riskerna med kvicksilveramalgam och ville därför varna dem. Vid en middag under första kvällen satte jag mig medvetet vid ett bord där de flesta omkring mig var från Afrika. En regeringstjänsteman från Uganda frågade mig under samtalet:
 
- Varför är amalgam farligt? Innehåller det bly?

 

Jag fick berätta för dem om vilka dåliga erfarenheter vi har i Sverige av amalgam och hur mycket elände kvicksilvret har ställt till med för många människor. Jag uppmanade Afrikanerna att vara rädda om sina medborgare och försöka få fram bättre alternativ än amalgam till sina befolkningar. Jag hade många givande samtal med mörkhyade regeringstjänstemän under resten av veckan.

 

 
Dokumentärfilmare intervjuade professor Maths Berlin
 

Under kvicksilver-konferensen träffade jag också Kelly Gallagher som är dokumentär-filmare från USA. Hon har jobbat i tio år med en dokumentärfilm om hälso-riskerna med kvicksilver i amalgam.          

Planen är för

närvarande att

den skall bli klar under hösten och sedan nå ut på       Professor Maths Berling och Kerry Gallagher

biograferna runt

om i världen. Jag ordnade med så hon fick intervjua professor Maths Berlin vilket var ett starkt önskemål från hennes sida.

 

 

Food and Drug Administration i USA omprövar riskerna med amalgam


Sista dagen på konferensen fick vi veta att Food and Drug Administration (FDA) i USA har beslutat att ompröva sitt ställningstagande om amalgam som togs den 4 augusti 2009 där man förklarade att amalgamfyllningar är säkra för befolkningen. Det är ytterst sällan man omprövar tidigare ställningstaganden.

 
Första panelmötet i samband med omprövningen kommer att hållas 14 -15 december 2010. Man kommer då att fokusera särskilt på de potentiella riskerna för utsatta befolkningsgrupper, som gravida kvinnor, foster och barn.

 

 

Förslag till Socialdepartementet om information till allmänheten

 
Senaste veckorna har som du förstår varit mycket händelserika. Ovan på detta har Amalgamskadefonden nu lämnat ett översiktligt förslag till Socialdepartementet om hur allmänheten skall få information om hälsoriskerna från kvicksilveramalgam.

 

 

Vi behöver ditt stöd som aldrig förr
 

Kampen mot amalgamet går nu framåt och vi behöver ditt stöd som aldrig förr. Sommaren är ofta en extra tuff period för oss och jag vädjar därför till dig att ge en extra gåva under juni.
Ditt bidrag är mycket viktigt för vår överlevnad och för våra möjligheter att påverka utvecklingen på amalgamfronten framöver. Sätt in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag. Med ett stort tack på förhand!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare