Det här vill Riksdagspartierna göra för de amalgamskadade efter valet

  

2010-09-17

 

Vi har nu fått in samtliga svaren på de tre skarpa frågor som vi har ställt till riksdagspartierna. Redogörelsen nedan är ganska lång men intressant.
Man kan gott säga att en del av svaren är helt i linje med vad vi vill se skall hända för de amalgamskadade. Andra svar är mer mediokra och en del svar är tyvärr riktigt naiva.

 

Nu är ju troligen inte amalgamproblemen den enda fråga som avgör vilket parti du kommer att rösta på. Men det är viktigt att få veta vad partierna vill göra med de problem som vi brottas med. Dessutom har ett antal politiker som vi tidigare inte har varit i kontakt med mött våra frågor  och börjat fundera över vad de vill göra för vår patientgrupp. Funderingar som också kan utvecklas vidare även efter valet.

 

Min erfarenhet är nämligen att de flesta politiker är påverkbara när man kommer med klara och väl underbyggda argument. Därmed räknar jag med att de svar vi fått från partierna nu, inte kommer vara huggna i sten för hela mandatperioden som ligger framför oss.

 

När jag ställde frågorna till partierna förklarade jag samtidigt att jag tänkte betygsätta svaren. Betygskalan är satt från 1 som är mycket dåligt till 5 som är mycket bra. Ett plustecken betyder att betyget är starkt och ett minustecken att betyget är svagt. Innan vi går in på frågorna och alla de svar som partierna har gett tänkte jag redan nu avslöja vilka betyg som partierna får:

 

 Socialdemokraterna      3 men med ett stort frågetecken


  Vänsterpartiet                1+


 Miljöpartiet de Gröna    4-


  Centern                             2+


 Folkpartiet                       2


 Kristdemokraterna        3-


  Moderaterna                    2+ men med ett frågetecken

 

Läs vidare så kan du se varför jag har gett partierna dessa betyg och om vad som kan hända på amalgamfronten om vi får en Rödgrön Regering eller en Alliansregering efter valet.

 

 

Här är frågorna som ställdes till partierna:

 

 

Fråga 1


Vilka åtgärder kommer ni att genomföra under nästa mandatperiod för att de amalgamskadade skall få vård och hjälp om ert parti hamnar i Regeringsställning?

 

 

Fråga 2


Om ni hamnar i Regeringsställning under nästa mandatperiod, vill ni då driva igenom en förändring av Tandvårdsförordningen så att patienten själv kan få besluta om att gå igenom en amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet efter att en läkare intygat att det inte föreligger några medicinska hinder?

 

 

Fråga 3


Om ni får glädjen att ingå i Regeringen efter valet, vill ni då under nästa mandatperiod medverka till att de tandläkare, som redan har utvecklat genomtänkta metoder för att utföra en säker sanering, får ansvaret och ekonomiska resurser till att arbeta fram en obligatorisk och officiell certifiering för tandläkare som skall sanera patienter med amalgamfyllningar?

 

 
Socialdemokraternas svar:

 

Svar på fråga 1


Vi vill förbättra informationen om vad som gäller och vi vill verka för större likhet över landet i bedömningarna och vilken hjälp som erbjuds.


Under en längre tid har det skett en utfasning av amalgamet i tandvården. Det är bra men hjälper inte de som redan fått problem. Frågan om hur sjukvården och tandvården ska kunna hjälpa de personer som har problem med amalgamfyllningar behöver ses över. Det handlar om vilken information som finns i sjukvården och tandvården om amalgamproblematik. Det handlar också om vilken information som patienter och allmänhet har tillgång till när det gäller hälsoproblem som kvicksilver i amalgamfyllningar kan ge upphov till. Amalgamproblematiken hanteras olika i olika delar av landet. Det är önskvärt med större likhet i bedömningarna mellan landstingen. För att komma vidare krävs ett utvecklingsarbete med samarbete mellan flera parter.

 

Min kommentar: I de fakta som vi presenterade för partierna inför fråga 1 beskrev vi att de amalgamskadade inte får någon lämplig vård inom sjukvården. Första meningen i Socialdemokraternas svar verkar dock mer vara ett lämpligt svar på fråga 2.


Om svaret är menat att de vill verka för att få större likheter inom sjukvården för de amalgamskadade lär det inte bli några framsteg alls eftersom det inte finns någon nämnvärd sjukvård för de drabbade någonstans i Sverige.


Socialdemokraternas svar visar i vart fall att man förstår att amalgamfyllningar kan ge hälsoproblem, vilket är bra. Det finns inga löften i Socialdemokraternas svar, men väl uttalade ambitioner. Man använder ord som ”vill” ”Det är önskvärt”. Det är dock bra att man inser att det ”krävs ett utvecklingsarbete med samarbete mellan flera parter” för att komma vidare.


Men när partiet nu 2010 anser att ”Frågan om hur sjukvården och tandvården ska kunna hjälpa de personer som har problem med amalgamfyllningar behöver ses över.” då undrar jag om de helt har glömt bort att de själva tillsatte Dentalmaterialutredningen mitt under valrörelsen 2002. Dentalmaterialutredningen blev klar i maj 2003 och gav svar på de frågor man nu i svaret till oss vill se över igen.

 

Hade det inte varit bättre om Socialdemokraterna hade genomfört det som Dentalmaterialutredningen kom fram till 2006 när partiet hade kvar makten i 3 ½ år till fram till 2006? Under dessa år hände i princip ingenting trots alla förslag om vad som behövdes göras och som enkelt gick att läsa om i Dentalmaterialutredningen.

 

 

Svar på fråga 2


Vi har inte skrivit in detta som ett konkret vallöfte. Förslaget får prövas i kommande diskussioner med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

Min kommentar: Här finns inte mycket att kommentera mer än att det är bra att Socialdemokraterna inte säger tvärt nej till vår fråga. Vad diskussionerna mellan de rödgröna leder till om de vinner valet är dock osäkert.

 

 

Svar på fråga 3


Det är ett intressant förslag som vi lovar att undersöka närmare. Det är viktigt att bästa möjliga metoder används vid amalgamsanering. Hur det kan och bör organiseras måste diskuteras med alla berörda.

 

Min kommentar: Här får vi en klar och positiv respons från Socialdemokraterna på våra krav även om de inte uttalar något löfte. Om vårt förslag blir verklighet kan man dock bäva inför om diskussionen om hur detta bör organiseras kan resultera i ett bakslag. Goda politiska ambitioner på amalgamfronten har vid många tillfällen saboterats av tjänstemän som haft en helt annan agenda. Kommer politikerna att ta vårt förslag på allvar måste vi få garantier att de politiska ambitionerna också blir verklighet.

 

 

Betyg: 3 men med ett stort frågetecken


Socialdemokraterna har vid flera valrörelser ställt sig positiva till att ta de amalgamskadades problem på allvar. Men när man väl har vunnit valen bakåt i tiden har dock våra frågor lämnats utan nämnvärda åtgärder. Ärligt talat har vi känt oss utnyttjade i flera valrörelser av Socialdemokraterna. Man säger att man vill hjälpa de amalgamskadade innan valet men struntar sedan i att göra något för de drabbade när de väl har vunnit ett val. Detta bygger inte förtroende.


Exempel: När Dentalmaterialutredningen tillsattes under valrörelsen 2002 beslutade de rödgröna också om att avsätta 35 miljoner till kunskapsutveckling om amalgam och andra dentala material. I samband med valet 2002 beslutade man också om att 15 av dessa miljoner skulle utbetalas till Metallbiologiskt Centrum. De resterande 20 miljonerna blev sedan liggande under nästan hela mandatperioden.

 

Inga andra åtgärder sattes in för de amalgamskadade under hela mandatperioden. Först under valrörelsen 2006 vaknade Socialdemokraterna till igen och kastade snabbt över de 20 miljonerna till Socialstyrelsen som fick i uppdrag att fördela pengarna till olika projekt. Socialstyrelsens fördelning av pengarna möttes av mycket stark kritik eftersom en stor del av pengarna gick till forskare som var amalgamförespråkare.


När Dentalmaterialutredningen tillsattes och de 35 miljonerna avsattes under valrörelsen 2002 kommenterade en framstående Socialdemokratisk riksdagspolitiker till mig: ”Med de här pengarna markerar vi att vi ser ett problem, så det här är bara början.”
Dessvärre blev det inte mer än så. Ett löfte som alltså inte fick någon fortsättning alls under hela mandatperioden. Förtroendet för ett parti bygger på att man håller det man lovar. När löften inte hålls tappar folk av naturliga skäl förtroendet.


Socialdemokraternas svar på våra frågor är annars ganska bra därför får partiet en 3:a i betyg. Men 3:an följs av ett stort frågetecken eftersom partiet tyvärr har brutit sina löften till de amalgamskadade efter varje val under de tre mandatperioder som föregick den nuvarande. 

 

 

Vänsterpartiets svar:

 

Svar på fråga 1


Problemet med att många amalgamskadade inte får vård för sina problem handlar fortfarande mycket om att de inte blir trodda av hälso- och sjukvården. Att det inte finns tillräckligt mycket vetenskapliga resultat som visar att problemen uppstår på grund av amalgamet påverkar naturligtvis också. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på medicinsk forskning. Vi anser inte att forskning ska detaljstyras politiskt men med en allmän ökning av anslaget till forskning hoppas vi stimulera även forskningen kring amalgamskador.

 

Min kommentar: I Vänsterpartiet kan man utläsa att de förstår att människor kan bli sjuka av sina amalgamfyllningar och att de inte blir trodda av hälso- och sjukvården. Detta är i sig bra. Men när man läser att de vill satsa mer resurser till medicinsk forskning rent allmänt och sedan hoppas att det skall stimulera forskningen kring amalgamskador ser man hur aningslöst partiets svar är. Den medicinska forskningen får redan mycket höga anslag av staten men knappast något av detta har gått till amalgamforskning. Att tro att ett större anslag till forskningen automatiskt leder till mer amalgamforskning är väldigt naivt. 

 

 

Svar på fråga 2


Nej, Vänsterpartiet anser att det är prioriteringsordningen som ska gälla inom hälso- och sjukvården.

 

Min kommentar: Ett minst sagt sorgligt svar från Vänsterpartiet. Så borde inte ett parti uttrycka sig som annars säger att de värnar de svaga. De amalgamskadade har varit helt bortprioriterade inom vården i över 30 år.

 

 

Svar på fråga 3


Vänsterpartiet anser att amalgamsanering ska ingå i den allmänna tandläkarutbildningen. I övrigt är det Socialstyrelsen ansvar att se över behovet av tandläkare som är utbildade i amalgamsanering.

 

Min kommentar: Återigen ett naivt svar från Vänsterpartiet. När visade tandläkarutbildningarna intresse för att göra upp med sitt förflutna där man har försvarat amalgamet med näbbar och klor och plötsligt börja utbilda i amalgamsanering? Tandläkarutbildningarna har varit och är fortfarande starka fästen för amalgamförsvaret. Att tro att de plötsligt skulle ändra sig är mycket naivt.


Minst lika naivt är det att tro att Socialstyrelsen som under decennier har mörklagt riskerna med kvicksilver från amalgam skulle känna ett ansvar över att se till att det finns tandläkare som är utbildade i amalgamsanering. Om Socialstyrelsen skulle göra detta vore det ju att underkänna det mesta av vad de sagt och gjort på amalgamfronten under 30 år. Helt otänkbart!

 

 

Betyg: 1+


Partiet saknar nästan helt insikt om vilka åtgärder som behövs för att de amalgamskadade skall få hjälp. Man blir ganska bedrövad när man läser svaren. Det enda positiva är att de verkar förstå att människor kan bli sjuka av sina amalgamfyllningar. Men åtgärderna för de drabbade uteblir helt. Detta är häpnadsväckande eftersom partiet annars påstår sig stå på de svagas sida. Vänsterpartiet är utan tvekan det svagaste kortet bland de Rödgröna på amalgamfronten. 

     


Miljöpartiet de Grönas svar:

 

Svar på fråga 1


Vi vill försöka skapa en högspecialiserad forskningsenhet för metallrelaterade hälsoproblem med inspiration från det numera tyvärr nedlagda metallbiologiskt centrum i Uppsala. Vi hade pengar för detta 2004 men inte i den rödgröna budget vi lade i våras. De dåliga erfarenheterna från det tidigare försöket gör att vi behöver ett bättre underlag vilket troligen innebär en del utredningsarbete.

 

Ökad kunskap om metallers inverkan på biologiska system och vår hälsa är ett prioriterat område och vi bedömer att det är realistiskt att driva kravet på ett sådant forskningscentrum. Ökad kunskap banar vägen för bättre vård. Samtidigt måste möjligheterna till adekvat vård förbättras parallellt. På vilket sätt det bäst ska ske behöver dock ses över. I sammanhanget behöver kunskap och erfarenheter från vård som ges till svenska patienter utanför landets gränser innefattas.
Vårt förslag på förbättringar i trygghetssystemen bör ge även denna grupp en något bättre ekonomisk situation i väntan på att hälsan kan återställas.

 

Min kommentar: I Miljöpartiet de Grönas svar kan man finna en konkret och hög ambitionsnivå att genomföra åtgärder till förmån för de amalgamskadade. Så långt är allt väl. Men det går dock inte utläsa några löften ur detta svar. Man använder uttryck som ”Vi vill försöka”, ”vilket troligen innebär en del utredningsarbete” realistiskt att driva kravet”. De använder ordet ”behöva” vid två tillfällen. Man har därmed inte bundit sig vid att genomföra det man vill.

 

Det är dock bra att de har den ambitionen och att de dessutom har klargjort att ”metallers inverkan på biologiska system och vår hälsa är ett prioriterat område” i Miljöpartiets politik. Men varför tog Miljöpartiet bort pengarna till en högspecialiserad forskningsenhet i den rödgröna budgeten i våras? Om man är intresserad av att hjälpa de amalgamskadade borde väl en sådan enhet vara högprioriterad i MP:s budget?

 

 

Svar på fråga 2


Ja

 

Min kommentar: Det här är ett tydligt och rakt svar som är mycket bra med tanke på hur svårt det har varit för amalgamskadade att få sin amalgamsanering finansierad av landstingen enligt högkostnadsskyddet.

 

 

Svar på fråga  3


Ja, men den måste slutligen godkännas av Socialstyrelsen.

 

Min kommentar: Återigen ett tydligt och rakt svar, men slutklämmen att Socialstyrelsen måste godkänna certifieringen känns olustig med tanke på den motvilja som myndigheten i decennier har uppvisat mot att ta de amalgamskadades problem på allvar.

 

Betyg 4-


Miljöpartiet är väl insatta i våra frågor och har genomgående bra svar med ett par undantag. När man väl har insett att det behövs en högspecialiserad forskningsenhet och har budgeterat för denna, varför tas den då bort i senare budget. Lite väl obegripligt. Blev Milöpartiet överkört av Socialdemokraterna, eller kanske rent av Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna?


Ett annat tveksamt svar är att de anser att Socialstyrelsen skall godkänna en certifiering av tandläkare som skall sanera amalgam. På den här punkten saknar partiet insikt. Socialstyrelsen har aldrig visat intresse av att möta de amalgamskadades intressen. Snarare tvärtom. Miljöpartiet är dock utan tvekan det starkaste kortet bland de Rödgröna.

 

 

Vad händer om de Rödgröna vinner valet?


I efterhand har jag fått veta att det var Miljöpartiet som i huvudsak låg bakom att Dentalmaterial-utredningen blev till och att de 35 miljonerna avsattes. Att det sedan inte blev något mer under mandatperioden än en kostsam utredning som samlade damm och en slarvig hantering av de sista 20 miljonerna beror mest på Socialdemokraterna som genom Ylva Johansson hade Socialministerposten och därmed huvudansvaret.

 

Hur Socialdemokraterna kommer att hantera amalgamproblemen vid en valseger för de Rödgröna är därför rätt osäkert. Kommer amalgamproblemen vara en ickefråga även efter en valseger eller kommer Socialdemokraterna vilja återställa sina misstag och det förlorade förtroende som vi fick för dem under deras förra Regeringsperiod? Här har jag inga svar.


Vem som får Socialministerposten kommer vara tämligen avgörande för hur amalgamproblemen kommer hanteras. Om de Rödgröna vinner valet och Miljöpartiet får Socialministerposten kan nog utvecklingen gå rejält framåt på amalgamfronten. Chansen att de kommer få Socialministerposten är däremot inte så stor eftersom Miljöpartiet är relativt litet i förhållande till Socialdemokraterna. Dessutom finns ju Vänsterpartiet med bland de Rödgröna och de kommer naturligtvis också kräva ministerposter.

 

Tidningen Fokus gjorde i februari 2010 bedömningen att Socialministerposten kommer gå till Lars Ohly i Vänsterpartiet vid en Rödgrön seger. Vad det skulle innebära för de amalgamskadade kan man ju fundera över efter Vänsterpartiets usla svar till Amalgamskadefonden. Jag har personligen aldrig träffat Ohly och kan därför inte bedöma om han skulle hantera amalgamproblemen annorlunda än den Riksdagspolitiker som har skrivit svaren till oss.

 

 

Centerns svar:


Svar på fråga 1


Centerparitet har sedan länge krävt ett förbud mot amalgam, bland annat i riksdagsarbetet men också genom miljöminister Andreas Carlgrens engagemang för amalgamförbudet, som kunde träda i kraft 1 juni 2009.


Såväl för den enskilda patienten som för samhället är det viktigt att det finns god vård att tillgå.
Sanering av amalgam är en riskfull behandling och den kräver specialistkunskap och effektiv utrustning. Som för all specialistvård faller det sig naturligt att det kan ta tid att få tillgång till vård som kräver dessa insatser. Vilket vårdbehov som föreligger och hur vården finns tillgänglig måste ständigt följas upp.


Centerpartiet har i alliansregeringen varit med och infört tandvårdsbidraget, vilket gäller från den1 juli 2008. Bidraget är för personer mellan 30-74 år 150 kronor/år. Utöver detta gäller ett högkostnadsskydd i tandvårdsförsäkringen vilket ersätter 50 procent vid kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor samt 85 procent över
15 000 kronor.


Enligt tandvårdsförordningen kan numera ekonomiskt stöd erhållas för sanering av amalgam och andra metaller om den görs som ett led i en medicinsk rehabilitering. Landstinget har som ett led i att effektivisera vårdprocessen utarbetat en blankett avsedd just för läkarintyg för amalgamsanering, då det tidigare visat sig vara stora problem med utformningen av läkarintyg.

 

 

Min kommentar: Det är bra att Centern genom åren har engagerat sig i kampen för att få till ett förbud mot amalgam. Det är också mycket bra att man i samarbete med Alliansregeringen lyckades med bedriften att genomföra förbudet 2009. Det förtjänar beröm vilket Amalgamskadefonden tidigare har framfört.
Nu var dock inte frågan vad partiet har gjort utan vad de vill göra för att de drabbade skall få vård.


Det är bra att Centern förstår att amalgamsanering är riskfull och kräver specialistkunskap och effektiv utrustning.
Att det kan ta tid att få igång vården för de amalgamskadade det förstår jag. Men nu har det gått över 30 år sedan de första larmen kom och ännu finns ingen etablerad vård. Vårdbehovet har funnits under alla dessa år men någon nämnvärd vård har inte funnits. Den ständiga uppföljningen har därför av naturliga skäl också helt uteblivit.
Det näst sista stycket i Centerns svar på fråga 1 beskriver hur det nya tandvårdsstödet ser ut. Det är ett steg i rätt riktning att tandvårdsstödet förbättras, men det här är ju inget svar på frågan vi ställt.


Det sista stycket är mer ämnat som svar på Ffåga 2. Även om landstingen skall ha arbetat fram en blankett som läkarna kan använda är det fortfarande mycket svårt att få igenom en sanering enligt högkostnadsskyddet.

 

 

Svar på fråga 2


För att få en effektiv och rättssäker process kan det finnas skäl att göra systemet enklare att tillämpa. Se i övrigt svar på fråga 1.

 

Min kommentar: Svaret är ett steg i rätt riktning eftersom det under många år har varit väldigt svårt att få igenom en ansökan om sanering enligt högkostnadsskyddet hos landstingen.
     


Svar på fråga 3


För att all vård, däribland amalgamsanering ska kunna utföras så säkert och effektivt som möjligt måste utrustning, kompetens och metoder ständigt ses över för att få en bra helhet av vården. Se i övrigt svar på fråga 1.

 

Min kommentar: Visst är det viktigt att det här ses över, men när gjordes det senast på amalgamområdet? Och när definierade någon myndighet vad som ens behöver ses över?

 

Betyg: 2+


Centern har under senaste mandatperioden aktivt medverkar till att det blev ett förbud mot amalgam. Man har därmed visat i handling att man har gjort en viktig insats för att förhindra att fler får amalgamfyllningar trots att partiet inte utlovade något förbud i förra valrörelsen.


I sina svar till Amalgamskadefonden visar partiet däremot ett ganska tamt engagemang för att de amalgamskadade skall få vård och hjälp. Med tanke på hur de medverkade till att driva igenom förbudet mot amalgam ställer vi oss dock frågan om Centern återigen kommer att överraska väljarna med att visa mer framfötter på amalgamfronten efter valet än vad man har gjort i sina svar ovan?

 

 

Folkpartiets svar:


Vi ber att få besvara era frågor om amalgamsanering i ett sammanhang.

 

 

Svar på fråga 1, 2 och 3


Regeringen beslutade förra året att förbjuda kvicksilver av miljöskäl. Det innebär också att amalgam som tandfyllningsmaterial numera är förbjudet.

 

När det gäller amalgamsanering måste människor som upplever att de mår dåligt till följd av amalgam bemötas med respekt och få hjälp. Det är viktigt att en noggrann medicinsk undersökning görs för att utesluta att symptomen inte beror på att patienten lider av någon sjukdom. Den som önskar en amalgamsanering kan enligt gällande regelverk få hjälp med en sådan på landstingets bekostnad förutsatt att patientens läkare gör bedömningen att patienten bör få hjälp att byta sina fyllningar och detta är ett av flera steg i en rehabilitering. Vi anser att dessa regler är rimliga och det är landstingens skyldighet att efterleva regelverket.

 

När det gäller säker amalgamsanering är det normalt inte politikens uppgift att ta ställning till vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva eller säkra. Det är professionen i form av tandvårdpersonal och myndigheter som Socialstyrelsen som har den rollen.

 

Min kommentar: Det är bra att Folkpartiet medverkade till att Alliansregeringen lyckades genomföra ett förbud mot amalgam under den gånga mandatperioden. Även Folkpartiet förtjänar beröm för detta.


Det är bra att också Folkpartiet anser att människor som upplever att de mår dåligt till följd av amalgam måste bemötas med respekt och få hjälp. Det partiet dock inte verkar känna till är att den här hjälpen är i det närmaste obefintlig i Sverige. Det verkar som om partiet också tror att om läkaren bedömer att patienten behöver få byta sina amalgamfyllningar så ställer automatiskt landstingen upp och öppnar plånboken. Erfarenheten visar dock att landstingen är mycket motsträviga i sina bedömningar. Att Folkpartiet anser att reglerna är rimliga och att det är landstingens skyldighet att efterleva regelverket, förbättrar ingenting för patienterna.


När Folkpartiet vill överlåta åt tandvårdspersonal och Socialstyrelsen att utveckla certifiering av tandläkare som skall sanera amalgam, visar man att man är historielös. Svaret på den här frågan är precis lika naivt som Vänsterpartiet.

 

 

Betyg: 2


Folkpartiet har genom samarbetet i Alliansregeringen medverkat till att det blev ett förbud mot amalgam. Också Folkpartiet har därmed visat i handling att man har gjort en viktig insats för att förhindra att fler får amalgamfyllningar trots att partiet inte utlovade något förbud i förra valrörelsen.


Svaren på Amalgamskadefondens frågor rymmer dock bara en positiv ingrediens och det är att de anser att de amalgamskadade skall mötas med respekt och få hjälp. Detta är bra men i övrigt visar Folkpartiet stor brist på kunskap om de frågor som amalgamskadade kämpar med.

 


Kristdemokraternas svar:

 

Låt oss först säga att vi, genom vår partiledare och socialminister Göran Hägglund, har fördubblat det statliga anslaget till tandvården och infört både en tandvårdscheck och ett högkostnadsskydd.

 

Nästa steg i att utveckla tandvården är riktade insatser till patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en försämrad tandhälsa. För detta kommer det att anslås 500 miljoner kronor per år från och med 2012, eller sammanlagt 1,5 miljarder kronor under den kommande mandatperioden.

 

Min kommentar: Det är positivt att Kristdemokraterna har förbättrat stödet till tandvården och att man vill förbättra stödet ytterligare under nästa mandatperiod om Alliansregeringen vinner valet.

 

 

Svar på fråga 1


Idag kan vi inte utlova några ytterligare tandvårdsreformer utöver den som genomförts och den som kommer 2012. Vi anser att det behövs mer utbildning om effekter av amalgam i både tandläkar- och läkarutbildningen. Detta har vi motionerat om i riksdagen. Det skulle leda till en ökad likabehandling över hela landet. Ökad kunskap i läkarkåren skulle också ge bättre bemötande på vårdcentralerna.

 

Min kommentar: För att de amalgamskadade skall få vård inom sjukvården behövs inte fler tandvårdsreformer. För att de amalgamskadade skall få hjälp av samhället med sin sanering behövs dock en förändring av Tandvårdsförordningen.


Det är bra att Kristdemokraterna anser att det behövs mer utbildning om effekterna av amalgam på tandläkar- och läkarutbildningen. Frågan är bara hur man har tänkt sig att den skulle kunna genomföras utan att amalgamförespråkarna tar över och styr utbildningen.


Ökad kunskap i läkarkåren ger inte per automatik ett bättre bemötande på vårdcentralerna. Så länge som Socialstyrelsen fortsätter att jaga de läkare som vill hjälpa amalgamskadade lär vi inte få något genombrott på den här fronten. Rädslan för Socialstyrelsens repressalier lär nog väga tyngre för läkarna än ökad kunskap om amalgam.

 

 

Svar på fråga 2


Ett förslag som detta är mycket kostsamt och de ekonomiska konsekvenserna för staten och skattebetalarna måste utredas innan något parti seriöst kan utlova någon reform. Vi har redan fördubblat anslaget till tandvården och mer kommer 2012.


Amalgamfyllningar är inte enbart en tandvårdsfråga. Det är i första hand en hälso- och sjukvårdsfråga eftersom kvicksilvret i fyllningarna kan påverka patientens hela livssituation. Enligt min uppfattning bör vi hitta bättre och tydligare regler för de patienter som har skäl att vilja gå igenom en amalgamsanering. I all sjukvård krävs förundersökning för att kartlägga symptom och se behov och omfattning innan operation. Amalgamskadade bör behandlas på samma sätt inför sanering. 

 

Min kommentar: Det är naturligtvis ansvarsfull politik att se över de ekonomiska konsekvenserna innan ett förslag sätts i sjön. Ännu mer ansvarsfull politik är att titta på de samhällskostnader i form av långa sjukskrivningar och mängder av resultatlösa besök inom vården som det innebär att låta de amalgamskadade fortsätta att vara utan vård. Det är dock bra att Kristdemokraterna inte stänger dörren för att utreda fri sanering för dem som vill gå igenom en sådan.

Det sista stycket i svaret under fråga 2 passar bättre in som svar under fråga 1. Det är ett stort plus att Kristdemokraterna inser att amalgamproblemen både är en fråga för tandvården och för sjukvården. Även om vi inte får något löfte om konkreta förbättringar för de amalgamskadade så andas svaret en ambition att förbättra situationen för patienterna om Alliansen vinner valet.
 

 

Svar på fråga 3


Det är mycket angeläget att kvicksilvret och dess ångor samlas upp. Det behövs, vad vi kan se, inte något politiskt beslut. Tandläkarhögskolorna har uppdraget att utbilda enligt senaste rön, och det står dem fritt att antingen lägga in en kurs inom den ordinarie utbildningens ram eller erbjuda en kompletteringskurs.
     
Min kommentar: Det är bra att Kristdemokraterna inser att kvicksilvret och dess ångor måste samlas upp. Resterande del av svaret är naivt av Kristdemokraterna. När visade tandläkarutbildningarna intresse för att göra upp med sitt förflutna och börja utbilda i amalgamsanering? Tandläkarutbildningarna har varit och är fortfarande starka fästen för amalgamförsvaret. Att tro att de plötsligt skulle ändra sig är tyvärr väldigt naivt.

 

 

Betyg 3-


Även Kristdemokraterna har genom samarbetet i Alliansregeringen medverkat till att det blev ett förbud mot amalgam. Kristdemokraterna har därmed också visat i handling att man har gjort en viktig insats för att förhindra att fler får amalgamfyllningar trots att partiet inte utlovade något förbud i förra valrörelsen.

 

Svaren på Amalgamskadefondens frågor innehåller både positiva och negativa inslag. Svaren är inte skrivna av partiledaren och socialministern Göran Hägglund. När vi uppvaktade socialminister Hägglund hösten 2007 fick vi efter uppvaktningen veta att han hade förstått att amalgamproblemet var ett stort problem och att han ville göra något åt det. Enligt uppgift från Socialdepartementet har dock arbetsbördan varit alltför kompakt för att hinna med några större förändringar för de amalgamskadade under mandatperioden 2006 - 2010.

 

 

Moderaternas svar:

 

 

Svar på fråga 1


För oss moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller en hög kvalitet och att man som patient alltid ska kunna känna sig trygg i att den vård som ges är den bästa möjliga. Utgångspunkten för oss är att alla invånare i Sverige ska ha samma rätt till bra vård oavsett vem man är eller var man bor.

 

För att få en rättvis, jämlik sjukvård som ges på lika villkor till alla vill vi stärka patienternas möjlighet att själv välja vilken vårdgivare man vill gå till. Det är genom valfriheten som patienterna ges ett verkligt inflytande över sin vård. Vid missnöje med vården, kvaliteten eller bemötandet så kan man gå till en annan vårdgivare.

 

Vi vill också införa en patienträttighetslag där patientens rättigheter och landstingens skyldigheter finns samlade. Som patient är det viktigt att det är tydligt definierat vilken sjukvård man har rätt till.

 

Min kommentar: Svaret är allmänt hållet och vi får därmed inte veta vad moderaterna vill göra konkret för de amalgamskadade. Det är dock bra att de vill att sjukvården alltid håller en hög kvalitet, att den vård som ges är den bästa möjliga och att alla innevånare skall ha samma rätt till bra vård. Frågan är dock: Kan vi räkna in de amalgamskadade bland dessa?


Att Moderaterna vill stärka patienternas möjlighet att själva välja vilken vårdgivare man vill gå till är mycket bra. Vem av oss har inte gått till en läkare som man aldrig i livet skulle vilja träffa igen? Valfrihet i sjukvården är därför betydligt mer viktig för de amalgamskadade än för många andra patientgrupper. Ytterst få är ju de läkare som vågar jobba med att hjälpa de amalgamskadade.


Patienträttighetslagen låter bra, men kommer det definieras i lagen att de amalgamskadade skall ha rätt till vård?

 
Moderaternas svar innehåller inga löften utan är mer att betrakta som ambitioner. Om de amalgamskadade räknas in i dessa ambitioner får vi inte veta.

 

 

Svar på fråga 2


Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram nationella riktlinjer för att utveckla och förbättra tandvården. Riktlinjerna ska vara heltäckande och en preliminär version beräknas vara klar under hösten 2010. Riktlinjerna ska bland annat innehålla rekommendationer om vilka prioriteringar som ska göras inom tandvården.
Vi vill avvakta resultatet av Socialstyrelsens arbete innan vi uttalar oss vidare i frågan.

 

 

Fråga 3 - Se svaret på fråga 2.

 

Min kommentar till svaren på fråga 2 och 3: Sverige styrs ju huvudsakligen av en Regering och inte av Socialstyrelsen. Moderaterna borde ha kunnat presentera egna åsikter på de här områdena. Att vilja vänta in Socialstyrelsens riktlinjer andas osäkerhet. Är Moderaterna rädda för att komma på kant med Socialstyrelsen om man har en egen åsikt?

     
Betyg 2+ men med ett frågetecken


Också Moderaterna har genom samarbetet i Alliansregeringen medverkat till att det blev ett förbud mot amalgam. Även Moderaterna har därmed visat i handling att man har gjort en viktig insats för att förhindra att fler får amalgamfyllningar trots att partiet inte utlovade något förbud i förra valrörelsen.


Om Moderaterna i sitt svar till Amalgamskadefonden menar att de amalgamskadade skall få lika fin vård som övriga patientgrupper står vi inför ett trendbrott och en mycket positiv utveckling för de drabbade. Om vi visste att det är så de menar, hade betyget ha blivit klart högre. Men nu anges inte de drabbade i konkreta termer och då får vi heller inte veta om ambitionerna också skall omfatta de amalgamskadade.

 

 

Vad händer om Alliansen vinner valet?


Svaren från Allianspartierna är genomgående ganska mediokra. Inget av partierna sticker ut på samma vis som Miljöpartiet gör hos de Rödgröna.


Alliansregeringen har dock under mandatperioden lyckats med det som den förra Socialdemokratiska Regeringen misslyckades med och det var att få till ett förbud mot nya amalgamfyllningar. Trots att detta inte var ett vallöfte från Alliansregeringen.


Om Alliansen vinner valet är det av stor vikt vem som blir Socialminister om vi skall kunna hoppas på några framsteg för de amalgamskadade. Enligt flera bedömare lär Göran Hägglund få stanna kvar som Socialminister om Alliansen vinner valet. Blir det så kan det finnas möjligheter att nå framgång. Hägglunds kommentar till sina medarbetare efter vår uppvaktning hösten 2007 att han inser att hälsoeffekter från amalgamfyllningar är ett problem och att han vill göra något åt det, är positivt även om det inte är något löfte.

Den första maj 2010 talade Hägglund i Uppsala. Så fort någon känd politiker dyker upp i Uppsala brukar jag försöka komma och lyssna och sedan få till något samtal. Den första maj lyckades jag få några få minuters samtal med Hägglund efter hans tal. Han kom ihåg vår uppvaktning och kommenterade: ”Vi måste ta tag i amalgamproblemen efter valet om vi vinner igen.” Vad detta konkret skulle innebära fanns inte tid att diskutera då. Hägglund är dock personligen införstådd i att amalgamproblemen finns, är påtagliga för den som drabbas och behöver lösas. Göran Hägglund själv är troligen Alliansens starkaste kort på amalgamområdet.

 

Oavsett vilket block som vinner valet kommer vi snarast att försöka få till en uppvaktning igen hos den som blir Socialminister.

 

Amalgamproblemen är ju i grunden ingen partipolitisk fråga utan en parlamentarisk fråga. Inget parti tycker att man borde strunta i att ge allergiker vård. Detsamma borde rimligen gälla de amalgamskadade.

 

 

Ge oss ditt stöd


Det här blev en lång redogörelse men jag hoppas att kartläggningen kan vara till hjälp när du går och röstar. Det har varit bra att konfrontera partierna med frågor som vi brottas med. De politiker som har svarat har nog genomgående förstått att här finns ett stort och olöst problem.


Vi behöver nu ditt stöd för att kunna gå vidare. Vi hoppas under hösten få besked om den informationssatsning som vi har presenterat för Socialdepartementet och som nu har landat hos de som skall granska den.


Sommaren har varit mager på det ekonomiska planet för Amalgamskadefonden. Vi behöver därför en extra insats från dig den här månaden. Sätt in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9. Vi behöver den verkligen.


Tack på förhand!

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare     

 

P.S. Glöm inte att rösta och gör det efter din egen övertygelse.