Ny internationell milstolpe i kampen mot amalgamet

 

2011-02-18 

 

  
Den andra av totalt fem internationella förhandlingskonferenser om ett globalt förbud mot kvicksilver har nyligen avslutats i Chiba i Japan.
 

Initiativtagare till konferenserna är den svenska Alliansregeringen och arrangemanget sköts av FN:s miljöprogram om kvicksilver – United Nations Environment Program (UNEP).

Den första konferensen var ett stort steg framåt och hölls i Stockholm i juni 2010. Strategin att förlägga det andra mötet till Japan är nog mer genomtänkt än vad de flesta regeringsdelegaterna från de olika länderna förstått.

 

 

Minamatakatastrofen skördade många offer


Det var nämligen i Japan som den förödande Minamata-katastrofen inträffade på 50- och 60-talen. Kemikaliefabriken Chisso släppte ut stora mängder kvicksilver i Minamatabukten vilket ledde till förödande konsekvenser när kvicksilvret togs upp i näringskedjan från alger, till musslor och fisk och sedan slutligen till människor och foster. Resultatet blev en omfattande humanitär katastrof. Tiotusentals människor och många djur fick svåra neurologiska skador. Många av dem dog redan under 50- och 60-talen av sina skador. En del barn var döda redan vid födseln.

 

Här finns en kort och informativ film på engelska om Minimatakatastrofen: http://www.youtube.com/watch?v=ihFkyPv1jtU

 

Under konferensen i Japan lyftes Minamatakatastrofen fram bland annat genom att överlevande som hade skadats fick berätta om deras förfärliga erfarenheter.

 

 

Elakartade försök att förfalska dokument inför konferensen misslyckades


Under slutet av förra året upptäckte professor Lars Hylander vid Uppsala universitet och några andra vaksamma personer att fyra tandläkare från WHO gjorde avancerade försök att lyfta bort amalgamfyllningar helt från förhandlingarna om ett kvicksilverförbud i Japan.

 

Försöken misslyckades dock totalt tack vare ett enastående ingripande från Lars Hylander, Michael Bender som är kordinator för Mercury Policy Project, Elena Lymberidi som är projektkordinator för Zero Mercury Campaign, Charles Brown som är ordförande         Prof. Hylander för World Alliance for Mercury-Free Dentistry och

Peter Maxson som är fristående konsult.

 

 

WHO:s högsta ledning stoppade dokumenten


Det var när det här teamet i slutet av förra året upptäckte vad som var på gång som de slog larm om att de fyra tandläkarna medvetet förfalskade informationen på ett avancerat sätt i förberedande dokument inför konferensen i Japan. Efter kraftfulla protester från professor Hylanders team till högsta ledningen inom WHO stoppades de förfalskade dokumenten som skulle fungera som underlag inför konferensen i Japan.

 

 

Starka krafter vill behålla amalgamet


De fyra tandläkarna i WHO som låg bakom försöken till korruptionen var Poul Erik Petersen (från Köpenhamns universitet), Ramon Baez, Stella Kwan och Hiroshi Ogawa. Deras försåtliga mål var att se till att amalgamfyllningar skulle lyftas bort från förhandlingarna om stoppet av den globala kvicksilveranvändningen och på det sättet få möjlighet att fortsätta använda amalgam. Det finns starka krafter inom den internationella tandläkarkåren om att till varje pris få behålla amalgam som tandlagningsmaterial inte minst i den fattiga världen. Som ett exempel på felaktig information i dokumentet (som kallas för Petersens Paper och som du kan läsa om här) kan nämnas att de hade skrivit att hela 74 % av alla nya fyllningar som sätts in i Sverige fortfarande är amalgam. En grov lögn där syftet var att förleda deltagarna under konferensen.

 

Det är intressant att Poul Erik Petersen är dansk tandläkare och professor vid Köpenhamns universitet. Som dansk tandläkare borde man rimligen känna till att amalgam förbjöds i Sverige den

1 juni 2009.   

 

- Deras agerande är verkligen skrämmande. Förtroendet för WHO och internationella organisationer rasar kraftigt när man ser hur bedrövligt spelet går till, säger professor Lars Hylander.

 

 

Konferensen i Japan en viktig milstolpe

Att amalgamfyllningar skall omfattas av ett globalt förbud i framtiden är alltså ännu kvar som en realistisk möjlighet efter konferensen i Japan. Konferensen i Japan blev därmed en mycket viktig milstolpe i den internationella kampen för att få bort amalgam.

 

Amalgamförespråkarna i den globala tandläkarkåren lär säkert göra nya kraftansträngningar för att få behålla amalgamet. Men nu det finns många vakande ögon över nya försåtliga försök.

 

 

Nordiska länder är förebilder


Regeringar i tongivande länder som Sverige och Norge vidhöll med kraft under konferensen i Japan att man vill införa ett generellt globalt förbud mot kvicksilver. Eftersom Sverige, Norge och även Danmark redan har infört amalgamförbud, fungerar länderna som förebilder för alla länder som deltog i konferensen.


 

Amalgamskadefonden har fokuserat på utvecklingen i Sverige

Amalgamskadefonden har av resursskäl inte kunnat delta i konferensen i Japan. Vi har istället fokuserat på den fortsatta utvecklingen i Sverige. Under våren 2010 hade vi nått så långt i våra diskussioner med Socialdepartementet att vi med deras godkännande kunde gå ut offentligt med följande information:

 

Amalgamskadefonden kan nu avslöja att Socialdepartementet inom kort kommer att ta första steget för att de amalgamskadade skall få hjälp. Det första steget innebär ett initiativ om information till allmänheten om vilka hälsoproblem som kvicksilver i amalgamfyllningar kan ställa till med och hur man som patient skall kunna komma vidare för att få hjälp att bli frisk.

 

 

Processen avstannade tillfälligt


Vid det här tillfället hade vi fått igång en bra och konstruktiv process. Processen avstannade dessvärre tillfälligt under valrörelsen. Tyvärr står nästan alla politiska frågor still under just valrörelserna. Det är i princip inget man kan göra åt detta. Alla politiker är helt fokuserade på att bli valvinnare. Man får gilla läget och istället passade vi på att ställa frågor till partierna om vad de vill göra för de amalgamskadade om de vinner valet. Resultaten redovisade vi för dig före valet.
 


Central tjänsteman slutade på Socialdepartementet


Ett annat problem vi mötte under förra sommaren var att en, för våra frågor, central tjänsteman på Socialdepartementet gick vidare till annat jobb inom Stockholms läns landsting. Vi hade en mycket god och fruktbar kontakt med honom om hur amalgamproblemen skulle kunna börja få en lösning. Naturligtvis tyckte vi att det var trist att han lämnade departementet men eftersom detta skedde under valrörelsen tappade vi ändå inte nämnvärd styrfart.

 

 

Amalgamskadefonden uppvaktade nya tjänstemän på Socialdepartementet i november


När valet väl var över tog det sedan tid innan politikerna fick alla nya medarbetare på plats under hösten. Men när det var klart tog vi första bästa tillfälle och begärde att vi skulle få träffa medarbetare på Socialdepartementet. I slutet av november 2010 fick vi äntligen ett möte med ett par nya tjänstemännen. Den tidigare tjänstemannen på departementet hade informerat de nya om att det var viktigt att de går vidare med amalgamproblemen.

 

 

Vi har all anledning att se positivt på utvecklingen


Vårt möte med de nya tjänstemännen blev mycket konstruktivt och i dagsläget rör det sig återigen rejält framåt. De nya tjänstemännen är mycket driftiga och har förstått problemen. Vi har därför all anledning att se positivt på utvecklingen. Nu jobbar de konkret med våra frågor och vi har fortlöpande kontakt med dem.

 

 

Fortsätt stödja oss


Det sägs att Rom inte byggdes på en dag. Det gör sannerligen inte heller uppstädningen av en av historiens största misstag – att förse världens befolkning med kvicksilveramalgam.


Vi är mycket tacksamma till dig som givare att du outtröttligt är med och stöttar vårt arbete. Utan ditt stöd hade vi inte varit där vi är idag i kampen mot kvicksilveramalgam. Vi bedömer nu att möjligheterna till att vi skall kunna nå ytterligare framsteg för de amalgamskadade som mycket goda under det här året. Fortsätt därför att ge oss ditt stöd den här månaden. Sätt in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 06 65 - 9. Om du inte har betalat stödmedlemsavgiften på 250 kr än vill jag vädja till dig att göra detta nu i februari.


Tack för allt stöd till vårt arbete!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare