Anita mår allt bättre

 

2011-06-25

 

Sedan några månader tillbaka försöker vi från Amalgamskadefonden att hjälpa Anita Brandelöve som vi misstänker är amalgamskadad genom olika insatser och stöd. Insatserna börjar nu ge allt bättre effekt, vilket också är vårt mål och dessutom nödvändigt för att Anita skall orka med sin amalgamsanering. Men vi måste reservera oss för att det kan komma bakslag, ibland svåra sådana. Resan mot att bli amalgamfri och få hälsan mer permanent tillbaka kan vara brokig.

 

 

Innan jag skriver det här insamlingsbrevet ringer jag Anita för att stämma av hur hon mår. Hon svarar dock inte trots att jag ringer ett par gånger. Hur mår hon egentligen, undrar jag?

 

Men bara någon halvtimma senare ringer Anita mig och med glad stämma berättar att hon hade varit på bilbingo och att hon var bara ett nummer från att vinna 8 000 kr. Den summan hade varit välkommen för Anita eftersom hennes mångåriga sjukdomsproblem har satt djupa spår i hennes ekonomi. Men så blev det tyvärr inte.

 

 

Mår allt bättre trots att amalgamfyllningarna är kvar


Under samtalet får veta att trots att hon har alla amalgam-fyllningar kvar så fortsätter hennes hälsa att förbättras steg för steg även under senaste månaden med de åtgärder vi har satt in. Därför är det inte så underligt att Anita är glad. 

 

- Jag har inte haft så mycket värk under senaste månaden och jag har inte haft några kramper på länge, även om jag inte har gått på laserbe-handling senaste veckorna. Även vallningarna har försvunnit, berättar Anita glatt.

 

- Vilken skillnad det har blivit för dig bara med de åtgärder vi har satt in för att stärka din kropp inför amalgamsaneringen, kommenterade jag.

 

- Jo det har verkligen blivit mycket bättre, även om jag har en hel del symtom kvar och dessutom nyss har gått igenom en besvärlig maginfluensa med allt vad det innebär, förklarade Anita.

 

 

Viktigt att stärka kroppen inför amalgamsaneringen


Det är ju viktigt att försöka förbättra allmäntillståndet om det är möjligt innan en amalgamsanering påbörjas, eftersom själva saneringsperioden ofta är en påfrestande period.

 

 

Dessa åtgärder har satts in för att stärka Anita inför amalgamsaneringen:

 

1. 

Anita använder ett nytt avancerat kosttillskott med ett brett spektrum av antioxidanter som har utvecklats av Med. Dr. Magnus Nylander. Med stor sannolikhet har Anita haft en del näringsbrister som successivt reducerats med hjälp av kosttillskottet. Kosttillskottet innehåller också flera näringsämnen som motverkar skadeverkningarna från kvicksilver i amalgam.

 

2. 

I samband med att vi fick kontakt med Anita har hon börjat med långa promenader varje dag. Det här är också en viktig faktor till att Anita mår bättre. Hon får ökad syresättning och bättre kondition. I sommarvärmen svettas hon också mer. Sammantaget innebär det här att hon får en bättre avgiftning.

 

3. 

Vi försöker tillsammans med Anitas läkare driva igenom att hennes landsting skall bekosta amalgamsaneringen. Eftersom Anita har en mycket svag ekonomi finns det inget utrymme för henne att betala saneringen. Eftersom det är en stressfaktor att både ha hälsoproblem som misstänkts bero på hennes amalgamfyllningar och samtidigt sakna pengar till saneringen är det viktigt att hon får hjälp från samhället med detta. Att reducera stressfaktorer är viktigt för att kroppen skall kunna tillfriskna. 

 

 

Bollen ligger hos Anitas läkare


Vi hoppas att Västerbottens läns landsting skall acceptera Anitas ansökan om att få sin amalgamsanering bekostad genom högkostnadsskyddet. Bollen ligger nu hos Anitas läkare som fortfarande brottas med formuleringarna i kompletteringen som landstinget har begärt in. Han är mycket angelägen om att inte hans formuleringar skall leda till att Västerbottens läns landsting avslår Anitas ansökan. Juristen Ingegerd Lundberg Krook är därför inkopplad i ärendet.

 

 

Socialdepartementet har börjat jobba med Amalgamskadefondens förslag


Socialdepartementet har hört av sig och förklarat att de är ledsna att de inte hunnit längre med våra frågor men att de har tagit tag i dessa nu. Efter sommaren planerar de att lämna besked till oss om vårt förslag att förse allmänheten med officiell information om riskerna med kvicksilver i amalgam.

 

Det rör sig alltså framåt igen vilket är mycket positivt efter en tid av stiltje. Det är också positivt att de inte har släppt våra frågor. De har även förklarat att de vill komma vidare på det här området vilket gläder oss.

 

 

Mycket stort behov av stöd till Amalgamskadefonden


Amalgamskadefonden står nu inför en tuff situation rent ekonomiskt. Intäkterna har försämrats väsentligt under senaste månaderna och jag måste be dig om en extra insats den här månaden. För att vända den svaga ekonomin som vi nu har behöver vi få in en gåva på 300 kr per givare den här månaden.

 

Det är min förhoppning att du vill vara med och ge den här summan eller mer nu i juni för att vi skall kunna klara upp vår svaga ekonomi. Utan ekonomiska resurser kan vi inte föra kampen vidare. Därför är vi beroende av att du sätter in din gåva så snart som möjligt på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9. 

 

Ett varmt tack på förhand för din generösa gåva.

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare