Rejält bakslag för Anita

 

2011-07-29

 

 
 
Amalgamskadefonden försöker sedan i mars det här året att hjälpa Anita Brandelöve som vi misstänker har drabbats av hälsoproblem på grund av kvicksilvret i hennes amalgamfyllningar. Anita har under våren och försommaren blivit successivt bättre bland annat av de insatser vi har gjort, men under senaste månaden har hon råkat ut för ett rejält bakslag.
 

 

 

När magen krånglar, mår hela kroppen dåligt


Strax innan jag skickade förra insamlingsbrevet i juni drabbades Anita av en maginfluensa. Den verkade till en början ha ett normalt förlopp men därefter blev Anita betydligt sämre, framför allt i sin mage och tarm. Om mage och tarm krånglar, då krånglar också hela kroppen och så har det varit för Anita under senaste månaden. Att mage och tarm krånglar när man har amalgamfyllningar är dock mycket vanligt.

 

En relevant fråga är då: Varför blir det så här?

 

 

Viktiga mjölksyrebakterier upphör att existera på grund av kvicksilver


Anitas husläkare har satt in antibiotika mot en elak bakterieinfektion som han har funnit i ett odlingsprov. Antibiotikabehandlingen har just avslutats och Anita börjar känna sig något bättre i mage- och tarm igen. Det är nu viktigt att Anita får möjlighet att återställa tarmfloran så snart som möjligt. Vi är därför i kontakt med professor Stig Bengmark som förmodligen är världens främsta expert på probiotika. Han har bistått oss med mycket goda råd om hur vi skall hjälpa Anita att återställa tarmfloran. Han är också övertygad om att många mjölksyrebakterier som är viktiga för vår hälsa helt enkelt upphör att existera i vår tarmflora på grund av att de avskyr kvicksilver som läcker från amalgam och som hamnar i mag- tarmsystemet.

 

 

Definitivt ingen fördel för hälsan att ha många amalgamfyllningar

Eftersom det är semestertider har jag inte haft lika frekvent kontakt med Anita under senaste veckorna. Av någon anledning slutade Anita använda det avancerade kosttillskottet med
antioxidanter som utvecklats av med. dr. Magnus Nylander i samband med att hon drabbades av maginfluensan. Efter samtal med Anita har hon nu precis börjat använda kosttillskottet igen.

Att ha många och stora amalgamfyllningar i den situation Anita befinner sig i nu är definitivt ingen fördel eftersom kvicksilver också påverkar immunförsvaret så man lättare kan drabbas av återkommande och besvärliga infektioner. 

 

 

Mycket vanligt med bakslag


Det är mycket vanligt att amalgamskadade får bakslag både före, under och även en tid efter saneringen. Som patient kan man känna sig väldigt övergiven och vilsen eftersom den traditionella vården saknar kunskaper på det här området.

 

 

Vi jobbar för att Anita skall göra framsteg


Vi måste komma ihåg att Anita fortfarande befinner sig i en utsatt situation eftersom hon har tänderna fulla med giftigt kvicksilver. Fallgroparna är i den här situationen många och ibland djupa. Helt utan problem brukar det aldrig vara när man har så mycket amalgam kvar som Anita har, men vi jobbar för att Anita återigen skall göra framsteg så hon lättare kan klara av sin sanering.

 

 

Kompletteringen på vägs in till landstinget


Anitas läkare har nu skrivit en komplettering till Anitas ansökan till landstinget. Han har begärt att juristen Ingegerd Lundberg Krook skall granska texten så att ingen viktig formulering saknas. Ingegerd har nu gett läkaren ett par viktiga synpunkter och därmed bör kompletteringen snart vara insänd till bedömingsenheten på Västerbottens läns landsting. Vi väntar nu med spänning på landstingets besked om Anitas ansökan.  Blir det ett ja från Västerbottens läns landsting kommer saneringen påbörjas ganska snart. Blir det ett nej måste vi granska beslutet noggrant innan vi tar ställning till hur vi skall gå vidare.

 

 

Socialdepartementet ger besked efter sommaren


Vi väntar också besked från Socialdepartementet efter sommaren, om det förslag på officiell information om hälsoriskerna med amalgam till allmänheten och sjukvården som vi har föreslagit. Det här är ett viktigt steg, men inte den enda insatsen för de amalgamskadade som vi har diskuterat med Socialdepartementet. På vår agenda finns det flera problem att lösa bl. a. vården för de drabbade. Men det brukar sällan leda till framgång att försöka få politikerna att lösa mer än ett problem i taget. Därför fokuserar vi på ett steg i taget.

 

 

Sommaren är tuff för oss rent ekonomiskt – stöd oss!


Amalgamskadefonden behöver ditt fortsatta stöd. Sommaren är ofta tuff rent ekonomiskt för oss och jag vädjar till dig att fortsätta stödja oss så att vi kan driva kampen framåt. Det är nu viktigt att vi kan stötta Anita så hon kan komma igenom sin amalgamsanering. Vi har även kontakt med några andra som kämpar på ett liknande sätt, men som inte gör det lika offentligt som Anita. Vi behöver också ekonomisk kraft för att fortsätta trycka på politikerna under hösten om de förändringar vi har föreslagit för de amalgamskadade. Tack för att du sätter in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag!

 

Jag önskar dig en fortsatt avkopplande sommar!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson