Regeringspengar till information om amalgam

 

2011-09-21

 

Efter många kontakter med Socialdeparte-mentet har vi nu äntligen fått ett positivt besked. Alliansregeringen har genom Socialminister Göran Hägglund tillmötesgått Amalgamskadefondens krav om att avsätta pengar till att utforma information om biverkningar från amalgam och andra dentala material till Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se. Regeringen har avsatt 150 000 kronor till projektet.
 

Regeringen har också beslutat att företaget Inera AB (som ägs av Sveriges alla landsting och

regioner och som ligger bakom       Foto: Johan Ödmann

Sjukvårdsrådgivningen) får i upp-

drag att i samarbete med professionen och i samråd med relevanta patientorganisationer utforma den här informationen.

 

 
Mycket positivt besked


Från Amalgamskadefondens sida ser vi mycket positivt till att Alliansregeringen har lyssnat till vårt krav. Det har tagit lång tid men vi är glada över att vi nu har nått så här långt.

 

 
Risker som måste hanteras


Med tanke på hur det har gått med tidigare amalgambeslut från andra regeringar är vi samtidigt medvetna om att det finns risker med det här upplägget. Många goda politiska beslut på amalgamområdet har genom åren effektivt malts sönder av illvilliga tjänstemän i byråkratin. Vi tar därför inget för givet, men utgår heller inte per automatik från att allt skall gå fel med det här projektet. Ledningen på Inera AB är kompetenta och lyssnande människor, vilket bådar gott. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att det här Regeringsbeslutet skall utvecklas till något bra.

 

 

Vi är redan i kontakt med Inera AB


Vi har nu omgående kontaktat VD:n för Inera AB. Hon har vidarebefordrat oss till den medarbetare som skall ha hand det här ärendet och den fortlöpande kontakten med oss.

 


En bra början på hösten för svenska amalgambärare


Nu har Alliansregeringen fattat beslutet om pengar till information om biverkningar från amalgam och andra dentala material. Detta är en bra början av hösten. Hur Inera AB kommer att fördela pengarna från Regeringen är dock ännu inte klart och vi kan i nuläget inte räkna med något nämnvärt tillskott från det här projektet till Amalgamskadefondens tunna kassa.

 

 

Mycket viktigt att rätt personer får uppdraget


Det mesta av Regeringspengarna kommer med stor sannolikhet istället gå till de inom professionen som får uppdraget att utforma texterna. För vår del handlar det nu om att vara med och påverka så att rätt personer får det här uppdraget och inte minst att vi också får vara med och godkänna den information som skall läggas ut på Sjukvårdsrådgivningens hemsida.

 

 

Officiell information om hälsorisker med amalgam på gång


Det är första gången som vi har chansen att medverka till att föra fram officiell information från samhället till allmänheten om hälsoriskerna med amalgam. Lyckas vi med det här blir det en viktig milstolpe i vår kamp för att de amalgamskadade skall tas på allvar.

 

 

Stöd Amalgamskadefonden


Vi vill verkligen ta vara på den här möjligheten och behöver ditt trogna stöd för att kunna följa och påverka processen. Ditt ekonomiska stöd är därför väldigt viktigt för oss nu. Vänta därför inte med att sätta in din gåva för september till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9. Tack för ditt stöd!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare