Möte med Sjukvårdsrådgivningen

 

2011-11-25

 

Den 9 november hade Amalgamskadefonden ett möte med Inera AB om Regeringsuppdraget de har fått, att se till att det utformas information om biverkningar från amalgam och andra dentala material till Sjukvårdsrådgivningen hemsida: www.1177.se.

 

 

 

Ett möte i god och konstruktiv anda


Från Amalgamskadefonden medverkade professor Maths Berlin, med. dr. Magnus Nylander samt undertecknad vid mötet. Vi möttes av en tydlig respekt och mötet hölls i god och konstruktiv anda. Arbetsgången är nu upplagd på det sättet att Ineras nätverk skall jobba fram grunderna för informationen. Tidigast till jul kan den här delen vara klar. När grundinformationen är klar kommer specialister att kopplas in och här räknar vi med att ledamöter från Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd skall få medverka i utformningen av information om framförallt hälsoriskerna med amalgam.

 

 

Djupare samtal med medarbetare på Inera


Efter mötet tog delegationen från Amalgamskadefonden en fika i Ineras kafeteria och samtalade om mötet. En kvinna från Ineras delegation dök då upp och vi fick ett djupare samtal med henne om vilka problem som vi har mött tidigare när goda politiska beslut på amalgamfronten har malts sönder av tjänstemän. Samtalet med kvinnan gav oss anledning till att hoppas på en betydligt mer seriös hantering av uppdraget som Inera nyligen har fått från Regeringen.

Fortlöpande kontakt med Inera och Socialdepartementet
Amalgamskadefonden kommer nu att ha fortlöpande kontakt med Inera för att försäkra oss om att intentionerna i Regeringens uppdrag följs. Vi kommer också ha fortlöpande kontakt med Socialdepartementet om hur vi uppfattar Ineras hantering av uppdraget.

 

 

Flera projekt på gång


Vi har nu flera viktiga projekt på gång samtidigt. Vi vill fortsätta stödja Anita (som du kan läsa mer om här) igenom den process som ligger framför henne. Vi vill också vara med och medverka vid utformningen av informationen på Sjukvårdsrådgivningens hemsida. Dessutom har vi ytterligare ett möte inbokat med Socialdepartementet inom ett par dagar. I nästa brev kommer jag att berätta om vad vi tog upp om på detta möte och hur det gick. 

 

Ge din Julgåva till Amalgamskadefonden


Amalgamskadefonden har under alla år levt med en mycket knaper ekonomi. Nuläget är tyvärr inget undantag. Jag vill nu vädja till dig att stödja oss i de projekt som vi jobbar med genom att ge din Julgåva till Amalgamskadefonden. Vi upplever att mycket går åt rätt håll nu. Sätt därför in din Julgåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag. Den behövs så väl.

 

 

För ett amalgamfritt Sverige


Thomas Karlsson
Generalsekreterare