Ovanligt möte med Socialdepartementet

 

2011-12-29 

  
 
 
 
”För att klara sjukvårdsekonomin i framtiden behöver vi drastiskt få ner antalet akutbesök till sjukvården” berättade en medarbetare på Socialdepartementet för mig vid ett telefonsamtal i våras. Samtalet blev upprinnelsen till en ny uppvaktning för Amalgamskadefonden hos Socialdepartementet den 14 november.

 

Att sjukvården står inför stora påfrestningar framöver börjar bli alltmer uppenbart för våra politiker. På 1940-talet föddes förhållandevis väldigt många fler barn än normalt. I takt med att 40-talisterna nu går i pension och blir allt äldre ökar också behovet av sjukvård framöver. Rejält.

 

På 1980-talet arbetade jag som distriktschef i ett svenskt livförsäkringsbolag. Redan på den tiden fick vi omfattande utbildning om vilka problem som väntade både på pensions- och sjukvårdssidan mellan 2015 och 2040. Jag har under många år följt samhällsutvecklingen på det här området och konstaterat att några få subtila politiska beslut har förvärrat situationen avsevärt inför den här perioden. Vilka dessa beslut är, är tyvärr väldigt känsligt att diskutera. Jag avstår därför att lyfta fram dessa i det här insamlingsbrevet.  

 

 

Ett bredare grepp


Vad jag däremot vill lyfta fram är vad som hände vid vår uppvaktning hos Socialdepartementet. Syftet med uppvaktningen var den här gången inte enbart att föra fram behoven om vård för de amalgamskadade utan också att peka på ett antal faktorer som skulle kunna minska belastningen på sjukvården framöver. Till min hjälp kallade jag in med. dr. Magnus Nylander som är ledamot i
Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd. Magnus är ju också en Sveriges främsta näringsexperter. För att få den mänskliga kroppen att fungera bra krävs både rätt, optimal, uppbyggande och skyddande näring. Detta område behärskar Magnus väl.

 

 

En tredjedel som hamnar på akuten har näringsbrister


En framstående överläkare i klinisk nutrition vid Akademiska i Uppsala berättade för mig för någon månad sedan att omkring en tredjedel av patienterna som kommer till akuten gör det på grund av näringsbrist i något eller flera avseenden. Överläkaren har dock fått jobba mycket i motvind på Akademiska med de här kunskaperna. Långt ifrån alla läkare förstår hur viktig näringen är för kroppen.

 

 

Kroniskt förhöjd oxidativ stress banar väg för svåra sjukdomar

En viktig faktor bakom utveckling av många sjukdomar är kroniskt förhöjd oxidativ stress. En allt för stor mängd fria radikaler som under lång tid angriper kroppens celler och organ banar väg för svåra sjukdomar. Just detta faktum var ett genomgående tema i Magnus föreläsning för de fyra medarbetare som vi mötte på Socialdepartementet. Magnus hade också med sig en avancerad utrustning för att mäta oxidativ stress på medarbetarna. Resultaten från analyserna är naturligtvis konfidentiella. Men möjligheten att få se sina egna värden och vilka möjligheter som står till buds som t. ex. extra intag av antioxidanter för att motverka för hög oxidativ stress, öppnade upp intresset rejält hos medarbetarna.

 

 

Vi ägnade en god stund åt amalgamproblemen


Vi fick två timmar på oss att gå igenom olika orsaker till sjukdomar och hur dessa kan förebyggas. Naturligtvis ägnade vi en god stund åt amalgamproblemen och betonade kraftfullt behovet av vård för de amalgamskadade.

 

De områden vi berörde som kan påverka folkhälsan i rätt riktning var:

 

 

 

1) Behovet av regelbunden motion och då också att göra detta mer tillgängligt för arbetslösa, sjukskrivna/förtidspensionerade och studerande i alla åldrar. Alltså grupper i samhället som inte får ett gymkort betalt av arbetsgivare. Få insatser har så positiv inverkan på hälsan som motion i lagom dos, men det måste ske relation till de förutsättningar man själv har. En amalgamskadad person måste ta det lugnare än andra.

 

 

 

 

2) Förbättrat näringsintag. Magnus Nylander har under 20 års tid gjort tusentals biokemiska analyser på både elitidrottsmän och även vanliga människor. Han har då kunnat konstatera att 8 av 10 svenskar lider av näringsbrist i ett eller flera avseenden. Vi gick igenom ett antal åtgärder som politikerna kan göra för att befolkningen skall få ett bättre näringsintag.

 

Bland åtgärderna föreslog vi att man slopar momsen på hälsosam och ekologiskt odlad mat och höjer momsen på skräpmat till 25 %. Vi tog upp om vikten av mer närodlad mat och hur fel mycket blev i vår egen matproduktion när Sverige gick med i EU och många lantbrukare sedan dess har tvingats lägga ner sina jordbruk på grund av olönsamhet.

 

Vi föreslog också att man tar bort momsen på kosttillskott. Läkemedel är starkt subventionerade idag. De kan vara nödvändiga många gånger men ofta förvärrar de samtidigt den oxidativa stressen. Många kosttillskott är idag ett betydligt bättre alternativ än läkemedel för den som dras med hälsoproblem, men hela subventionssystemet är tillrättalagt enbart för läkemedelsbolagen.  

 

 

 

 

3) Att undvika stress och att få tillräckligt med vila och sömn för att kunna fungera optimalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Miljögifter som tungmetaller, ftalater och många andra skadliga substanser för hälsan. I det här avsnittet fokuserade vi i huvudsak på amalgam-problemen. Vi berättade dels om Anita Brandelöves kamp och fick framföra en hälsning från henne till Socialdepartementet om hur tufft det är att vara amalgamskadad när det inte finns rutiner för den här typen av hälsoproblem inom vården.

 

Vi framförde även en fantastisk berättelse om en annan svårt drabbad amalgampatient som fick hjälp av en näringsterapeut att få hälsan tillbaka. Jag hoppas kunna återkomma om den här berättelsen längre fram om patienten vågar gå ut offentligt med vad som hänt. I slutet av det här området tryckte vi särskilt hårt på att nu måste politikerna göra något för att få igång vården för de amalgamskadade.

 

 

Responsen från mötet med de anställda på Socialdepartementet blev mycket god. Vid flera tillfällen nämnde de om att det vi framförde var väldigt intressant och att några andra på departementet borde ha varit med och fått höra det vi hade att framlägga. Allra sist bad de oss om att få våra PowerPoint-presentationer via mejl så att de i sin tur kunde informera sina kollegor om det vi framförde.

 

 

Socialdepartementet skall återkomma till oss


Personligen tror jag det var väldigt bra att vi tog upp om fler hälsofrågor än bara amalgamproblemen den här gången. Magnus har mycket höga kunskaper generellt inom hälsoområdet. Detta märkte medarbetarna på departementet vilket definitivt ökade trovärdigheten för det vi tog upp om på amalgamområdet. Vi ägnade en bra stund åt behovet av att de amalgamskadade måste få vård.


Medarbetarna förklarade att de ville diskutera det de fått höra från oss med andra medarbetare på departementet och sedan återkomma till oss igen ett stycke in på nästa år.

 

 

Amalgamskadefonden är i stort behov av ditt stöd


Många saker pekar åt rätt håll nu och det är väldigt viktigt att vi får möjlighet att fortsätta kampen för de amalgamskadade. Det börjar bli alltmer uppenbart för politikerna att de måste göra något för att de amalgamskadade skall få vård. Så länge de inte får rätt vård fortsätter de att göra många akutbesök och detta kostar pengar helt i onödan för samhället. Att politikerna nu har insett att det måste till kreativa och drastiska grepp för att få ner antalet akutbesök banar verkligen väg för våra krav. De kommer aldrig lyckas med sina ansträngningar om inte de amalgamskadade tas på allvar.


Det blåser verkligen medvind för oss nu och vi är i stort behov av mer resurser för att kunna fortsätta kampen. Jag ber dig därför att sätta in en extra gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro

90 07 65 - 9.

 

Med önskan om ett Gott nytt år!
 


Thomas Karlsson
Generalsekreterare