Ingen hälsosvacka efter Anitas andra amalgamsanering

 

 2012-01-31 
 
 
 
Jag vill börja det här brevet med att önska dig en god fortsättning på det nya året – ett år då jag tror att det är möjligt att göra stora framsteg på amalgamfronten. Mer om detta i slutet av det här brevet.

 

 

En mycket bra månad för Anita


 

Nu lite nyheter om Anita. Vi jobbade intensivt med att få upp henne på banan efter ”kraschen” som hon fick i november när hon sanerade bort första amalgamfyllningen utan skyddsåtgärder mot kvicksilverångan. Arbetet har gett resultat och Anita har haft en av sina bästa månader sedan vi fick kontakt med henne i februari förra året. Hon har nu kommit igång med promenaderna igen vilket troligen den bästa motionsformen för amalgamskadade. Hon fortsätter kontinuerligt med den avancerade antioxidantprodukten som Med. Dr. Magnus Nylander har utvecklat. Anita får också personligt stöd från människor i Erstakyrkan i Umeå. Sammantaget har det här lett till att hon mår mycket bättre och har inte känt sig deprimerad sedan i början av december. Men Anita har fortfarande symtom kvar som troligen beror på kvicksilvret i hennes amalgamfyllningar.

 

 

Ingen hälsosvacka efter andra saneringen


Den 4 januari sanerade Anita bort sin andra amalgamfyllning hos den tandläkare vi rekommenderat henne att gå till. Den här tandläkaren använde både Clean-Up-sugen och kofferdam vilket gemensamt brukar ge ett mycket gott skydd mot kvicksilverångorna och slipdamm. Efter den andra saneringen har Anita inte haft någon hälsosvacka alls och vi känner nu att vi är på rätt väg. Samtidigt är vi förberedda på att det kan dyka upp oväntade och nya bakslag. Men riskerna är nu minimerade så långt det är möjligt.

 

 

Komplicerat att få hjälp


Bedömningsenheten på Landstinget är nu i kontakt med Anitas tandläkare. Anitas fall är lite komplicerat eftersom hon har karies i flera tänder och amalgamsaneringen av dessa tänder omfattas därför inte av reglerna i Tandvårdsförordningen. Detta innebär att landstinget inte kan betala amalgamsaneringen för dessa tänder. Lagstiftarna har med andra ord gjort det extra byråkratiskt och besvärligt för de amalgamskadade. Det här är både olyckligt och kontraproduktivt. Vi har redan informerat Socialdepartementet om problemen.

 

 

Som jag har nämnt tidigare är det flera saker som pekar åt rätt håll för oss nu:

 

1. Det finns mycket goda möjligheter att vi under det här året kan få fram bra information på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se om hälsoriskerna med amalgam.

 

2. Den goda kontakten vi har med Socialdepartementet kan leda till tydliga framsteg för vården av de amalgamskadade.

 

3. Det finns också mycket goda möjligheter att både Anita och även andra personer som vi har kontakt med kan bli klara med sina amalgamsaneringar och fortsätta rehabiliteringen tillbaka till ett liv där hälsan lyser med sin närvaro.

 


Dags att betala stödmedlemsavgiften för 2012


Det finns med andra ord förutsättningar att vi kan få se ett genombrott under det här året. Därför är det väldigt angeläget och viktigt för oss att du känner att du vill vara med och stödja Amalgamskadefonden. Det är med din hjälp vi kan få pusselbitarna på plats.

 

Det allra viktigaste nu är att du betalar din stödmedlemsavgift på 250 kr för det här året. En gåva utöver detta är naturligtvis också mycket välkommen. Låt oss tillsammans fullfölja kampen för de amalgamskadade. Betala din stödmedlemsavgift idag till Plusgiro 90 07 65 - 7 och sätt gärna in en extra gåva.

 

Du kan också anmäla dig här att du vill bli stödmedlem. Vi skickar då ett inbetalningskort hem till dig.

Tack på förhand för ditt stöd!

 

För ett amalgamfritt Sverige

 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare