Anita är antagen i en forskningsstudie om amalgam

 

 2012-02-27
 

 

Anita har under senaste månaden blivit antagen i professor Maths Berlins forskningsstudie om biverkningar från kvicksilver i amalgam. Eftersom ett par blodprover måste tas i Stockholm och själva amalgamsaneringen samt flera andra blodprover skall göras i Umeå jobbar vi nu med att få alla pusselbitar på plats. Förhoppningsvis kan allt genomföras under våren.
 
 
Kan bli till stor hjälp för sjukvården och patienterna

 

Professor Berlins forskningsstudie går ut på att studera hur immunsystemet reagerar i samband amalgamsanering. Syftet är att eventuellt hitta markörer som kan användas i framtida diagnostik av överkänslighet mot kvicksilver i amalgam. Om man med objektiva metoder kan identifiera vilka personer som är kvicksilverkänsliga kan detta vara till stor hjälp för både sjukvården och patienterna i framtiden.

 

  

Hygglig månad för Anita


För Anitas del har den senaste månaden varit hygglig. En del krämpor och infektioner har kommit och gått. Så länge Anita har så mycket amalgam kvar som hon har hade vi inte väntat oss något annat. Vi skall nu försöka parera nästa saneringsomgång så det passar in i logistiken i professor Berlins forskningsstudie.
Under de senaste två veckorna har Anita arbetsprövat igen på Viva resurs i Umeå. Även om Anitas hälsa varierar från dag till dag är hon ändå jätteglad över att få arbetspröva.


- Det här är bra för mig. Jag får mina måltider i rätt tid och jobbet ger mig sociala kontakter och skapar bättre struktur för mig, förklarar Anita.


Anita tycker om att jobba med händerna. Hon älskar att sy och är mycket duktig på det området. Under de två veckor hon har arbetsprövat har hon sytt sadelskydd till cyklar, biblioteksväskor med extra skydd i botten. Nästa vecka skall hon sy rymddräkter till ett dagis.


- Jag trivs jättebra här och vill gärna fortsätta med en anställning efter praktiken, berättar Anita.

 


”Landstinget håller bara på med sina paragrafer”


Kvar står dock att Anita har större delen av sin amalgamsanering framför sig. Det kan av och till bli en tuff period. Eftersom Anita har karies i några tänder med amalgam så kan inte landstinget ta kostnaden för dessa. När jag frågar Anita hur det har gått med hennes ansökan till landstinget om sanering enligt högkostnadsskyddet svarar hon:

 
- De håller bara på med sina paragrafer och jag får inget klart besked. Jag orkar inte bry mig längre om deras krångligheter. Nu kommer de istället hålla en direkt kontakt med min tandläkare för att utreda vilka tänder som jag eventuellt kan få ersättning för och vilka som jag har karies i och som landstinget inte kan ge stöd till.

 

 
Måste vara fullt frisk för att orka ta sig igenom reglerna


Det är nu exakt ett år sedan Anita kontaktade Amalgamskade-fonden och arbetet med att få till en sanering påbörjades. Fortfarande vet vi inte om landstinget i Umeå kommer att bidra till Anitas sanering.


Reglerna för att få hjälp som amalgamskadad är väldigt krångliga och svårgenomträngliga. Så krångliga att man minst sagt behöver vara fullt frisk för att lyckas ta sig igenom.


Så krångliga att politikerna borde ta en ”time out” från andra arbetsuppgifter och fundera över hur hela regelsystemet på det här området skulle kunna förenklas.