Mörka moln tornar upp i horisonten?

 

 2012-03-31 
 

 

 
Under senaste månaden har vi fått veta vem som skall utforma informationen om biverkningar av amalgam och andra dentala material på Sjukvårdsrådgivningens hemsida.

 

 

Kvicksilver i amalgam – en medicinsk fråga


Från Amalgamskadefondens sida har vi varit tydliga med att hälsoriskerna med kvicksilver i amalgam och andra dentala materiel i första hand inte är dentala frågor utan istället medicinska frågor. Hälsoriskerna från dessa fyllningar borde därmed författas av en medicinare med särskild kompetens på området. Detta har vi framför till Sjukvårdsrådgivningen.

 

 

Sjukvårdsrådgivningen valde tandläkare som skribent


Nu har Sjukvårdsrådgivningen inte tagit till sig detta. De har på Socialstyrelsens inrådan istället valt dentalprofessorn Gunilla Sandborgh Englund till att utforma texterna. Dessutom har de valt ytterligare en tandläkare, Lars Björkman till att granska Sandborgh Englunds texter. 

 

 

Förväntas göra vårt jobb gratis


Först efter att dessa tandläkare har gjort sitt jobb kommer Amalgamskadefonden och Tandvårdsskadeförbundet få möjligheter att ge synpunkter på texterna. Och då förväntas vi utföra detta jobb gratis medan alla övriga som är involverade i ärendet kommer att få betalt för sina insatser.

 

 

I den bästa av alla världar


I den bästa av världar kommer tandläkarna Gunilla Sandborgh Englund och Lars Björkman utforma texter som trots allt blir bra i alla avseenden. Den oro vi känner nu kommer då ha varit helt obefogad. Låt oss verkligen hoppas att det blir så.

 


Tydliga synpunkter


Vi har framfört tydliga synpunkter till Sjukvårdsrådgivningen om deras hantering av ärendet men hittills inte fått någon annan respons än ett försvar av deras upplägg. Frågan är nu vart det här projektet tar vägen.

 

 

I en något hygglig värld


I en något hygglig värld kan texterna vara utformade ur en tandläkares perspektiv men sakna väsentlig information ur ett medicinskt perspektiv. Genom den medicinska kompetens som vi har tillgång till, framför vi i så fall de förändringar som behövs för att texterna skall visa på hälsoriskerna med kvicksilver i amalgam.

 

Sjukvårdsrådgivningens faktagranskare som slutligt skall bestämma utformningen tar i det här scenariot välvilligt emot våra synpunkter och ändrar innehållet i texterna. Den oro vi känner nu kommer också då ha varit obefogad. Låt oss hoppas på att detta kan bli ett bra B-alternativ.
 


Men…


Det går i nuläget inte utesluta att våra eventuella synpunkter på texterna inte kommer att accepteras av faktagranskaren. Skulle detta bli en verklighet måste vi överväga att ta strid på området. Låt oss för allt i världen hoppas på att inte detta C-alternativ blir en verklighet.

 

 

I nästa brev får du veta vår reaktion på texterna


Vi kommer att få se utformningen av texterna från Gunilla Sandborgh Englund och Lars Björkman strax efter påsk. I nästa insamlingsbrev kommer du att få veta mer om vår reaktion på deras texter.


     
Ge en din gåva till Amalgamskadefonden
 

Vad det blir av texterna till Sjukvårdsrådgivningens hemsida vet vi inte just nu. Men vad vi vet är att vi inte tänker acceptera vad som helst. Och det Sjukvårdsrådgivningen vet, är att vi har den inställningen.

 

Vi behöver nu ditt stöd för att bevaka utvecklingen. Det är väldigt viktigt att texterna kommer att visa allmänheten att det finns reella hälsorisker med kvicksilver i amalgam och hur man skall hantera dessa. Vi behöver också ditt stöd för att kunna hjälpa Anita och även andra personer igenom en tuff period av amalgamsanering.
Sedan kommer vi troligen att kunna berätta mer om en annan spännande sak i nästa insamlingsbrev.


Jag vill tacka dig för att du förstår att vi behöver ditt stöd och sätter in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag.

 

För ett amalgamfritt Sverige

 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare