Firande av Årets Politiker mot amalgam

 

 2012-04-27 
 

 

För några dagar sedan firade vi de utnämnda till Årets Politiker mot amalgam för 2011. Jag har tidigare berättat om att Socialminister Göran Hägglund fick utmärkelsen för 2011. Petra Zetterberg Ferngren som är tjänsteman på Socialdepartementet blev samtidigt utnämnd till Årets Tjänsteman mot amalgam för 2011.
 
Vid firandet fick Minna Blom berätta om hur tufft livet var under de år hon var amalgamskadad. En berättelse som grep tag i oss alla.
 

Magnus Hasselteg, Petra Zetterberg Ferngren, Göran Hägglund och Thomas Karlsson

 

Firandet skedde på en restaurang i närheten av Socialdepartementet i Stockholm och vi gav de båda utnämnda en rejäl uppmuntran för deras insatser. Samtidigt passade vi naturligtvis på att lyfta fram behovet av vård för de amalgamskadade. Vi upplevde att responsen blev mycket god.

Schemat för Göran Hägglund är pressat men han kunde tillsammans med en av sina medarbetare ändå medverka under en dryg timma. Vi fick dessutom drygt tre timmars samtal med ytterligare två medarbetare som kom från Socialdepartementet.

 

 

Väldigt god synergi i samtalen


Bland de inbjudna gästerna fanns dessutom professor Maths Berlin, läkaren Ulrika Åberg och tandläkaren Lena Sahlberg. Dessa bidrog starkt till en väldigt god synergi i samtalen med medarbetarna på Socialdepartementet. Större delen av styrelsen i Amalgamskadefonden fanns också på plats.

 

Socialminister Göran Hägglund och professor Maths Berlin

 

 
”Vägen till Helvetet och Tillbaka”

 

Minna BlomMinna Blom som jag har skrivit om tidigare har ju varit svårt amalgamskadad men tillfrisknat rejält efter amalgamsanering. Hon var också inbjuden att i poesiform berätta om sin egen historia. Hennes rubrik var: ”Vägen till Helvetet och Tillbaka” och handlade om hennes upplevelser under sin svåra sjukdomstid och vägen tillbaka till god hälsa igen.  

 


Minnas berättelse blev höjdpunkten


Minnas berättelse var så gripande att flera av oss fick tårar i ögonen. Vi var nog alla överens om att Minnas närvaro och hennes berättelse blev den verkliga höjdpunkten under kvällen. En ensamstående kvinna med tre barn som sjunkit allt djupare i ett bottenlöst träsk av ohälsa och misär, men som successivt har fått hälsan och livet tillbaka genom amalgamsanering. Utöver detta har hon nyligen fått jobb som kriminalvårdare. Få saker i livet ger mig sådan glädje som den positiva utveckling Minna har haft.

 

Läs Minna Bloms berättelse här

 

 

Första arbetsdagen för ny medarbetare på Socialdepartementet


Till råga på allt hade Socialdepartementet lagom till firandet anställt en ny person, Khaled Khamchane som skall fokusera på tandvårdsområdet. Dagen då vi firade Årets Politiker mot amalgam visade sig bli hans första arbetsdag och han medverkade även under hela firandet. Man kan nog lugnt säga att hans första arbetsdag blev något av en rivstart för honom. Vi hann delge väldigt mycket av problemen på amalgamområdet för honom och vi skall fortsätta dialogen om hur de amalgamskadade måste få betydligt bättre vård framöver. Det gick inte ta miste på hans intresse och öppenhet.

 

Lena Sahlberg, Khaled Khamchane och Bo Zackrisson

 
 
Socialministern blev djupt berörd av Minnas berättelse


Socialminister Göran Hägglund framhöll i sitt tacktal vikten av att det finns människor som bryr sig och som ser andra människor i nöd. Han blev djupt berörd av Minnas berättelse och det stod klart att han förstod att det finns människor som inte får den hjälp de behöver av samhället.

 

 

Vi kände en stark respons från medarbetarna på Socialdepartementet


Sammantaget blev det här firandet av Årets Politiker mot amalgam det mest lyckade av alla vi har haft hittills. Från Amalgamskadefondens sida kände vi en stark respons för det vi framförde och inte då minst från Socialministern. Vi har all anledning att tro på en utveckling där vi kommer att få se att vården för de amalgamskadade kan bli en verklighet framöver.

 

 

Firandet var en ekonomisk utmaning – nu behöver vi din hjälp


Arrangemanget med firandet av Årets Politiker mot amalgam har varit en ekonomisk utmaning för Amalgamskadefonden. Vi har gjort vårt yttersta för att förena rimliga kostnader med ett så väl genomfört arrangemang som möjligt. Den här månaden vill jag vädja till dig att hjälpa oss med att komma ifatt rent ekonomiskt efter vår satsning. Jag tror att satsningen är en milstolpe på vägen till att de amalgamskadade skall få vård. Vi behöver verkligen ditt stöd nu och mitt hopp står till att du inte slänger det bifogade inbetalningskortet i papperskorgen utan istället vill bistå oss för att täcka kostnaderna. Sätt därför in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag. Tack för ditt trogna stöd!  
     
För ett amalgamfritt Sverige

 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare

 

P.s. Jag hade räknat med att skriva om innehållet i de texter som skulle ha producerats till Sjukvårdsrådgivningens hemsida i det här brevet. Men faktum är att vi fortfarande inte har fått se förslagen än. Jag återkommer om innehållet när vi väl har fått se texterna.