Textförslaget från Sjukvårds-rådgivningen en stor besvikelse

 

2012-05-24

 

 

Vi har nu fått textförslaget från Sjukvårdsrådgivningen och tyvärr blev det en stor besvikelse. Amalgamskadefonden har efter samråd med Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd svarat Sjukvårdsrådgivningen (med en kopia till Socialdepartementet). Vårt svar blev följande:

 

”Förslaget uppfyller inte alls kraven som ställs i Regeringens uppdrag där man anger att man har avsatt 150 000 kr för en informationstjänst om biverkningar av amalgam och andra dentala material. Den väsentligaste invändningen mot textförslaget är att det saknas information beträffande systemiska biverkningar från amalgam och andra metaller. För att detta ska kunna genomföras krävs att ni anlitar personer med intern- och miljömedicinsk kompetens.”

 

 

Sjukvårdsrådgivningen har inte fullföljt Regeringens uppdrag


Det är uppenbart att Sjukvårdsrådgivningen inte har fullföljt uppdraget som de fick av Regeringen. Vid vårt senaste möte med Sjukvårdsrådgivningen poängterade vi hur viktigt det var att de gav experter med internmedicinsk kunskap uppdraget att utforma texterna till www.1177.se. Trots detta valde de att låta en dentalprofessor utforma texterna och en annan tandläkare som granskare av dessa.

 
Detta förvånar oss.

 

Sjukvårdsrådgivningen har utsett Amalgamskadefonden som remissinstans. Det är naturligtvis inte fel i sig. Men de ändringar och tillägg som behövs för att texterna skall ge en rättvisande bild av hälsoriskerna med amalgam är rätt omfattande. I våra ögon blir det fel när Sjukvårdsrådgivningen ger en dentalprofessor betalt för att utforma texter som visar sig vara undermåliga och sedan förväntar sig att Amalgamskadefonden utan ersättning skall lägga ner en hel del tid för att både rätta felaktigheter och dessutom komplettera texterna.

 

Ett par dagar efter att vi mejlade vårt svar till Sjukvårdsrådgivningen återkom de med beskedet att de vill träffa oss för att lyssna till våra invändningar. Vi har nu fått en bokad tid och kommer att träffa dem inom kort. En sak är klar. Vi tänker inte acceptera texterna som de är utformade nu.

 

Här kan du läsa om Regeringens uppdrag till Sveriges kommuner och landsting som ligger bakom företaget Inera AB som driver Sjukvårdsrådgivningen.

 

 

Ge ditt stöd till Amalgamskadefonden


Vi behöver ditt stöd även den här månaden för att föra kampen vidare. Vi har några viktiga dagar framför oss där vår röst kan spela en avgörande skillnad på hur de slutliga texterna kommer att se ut. Sätt därför in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag. Vi behöver ditt stöd.

 

 

För ett amalgamfritt Sverige

 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare