Inget lämnas åt slumpen när kvicksilver upptäcks på inrikesflyget


Under hösten 2004 upptäckte flygplanstekniker vid Arlanda flygplats kvicksilverdroppar i lastrummet på ett svenskt inrikesflygplan. Troligen hade någon passagerare packat ner kvicksilver i en ömtålig förpackning, t.ex en glasflaska,  i sin resväska. Man antar att förpackningen gick sönder under flygresan.

 

Enligt flygplanets instruktionsböcker är detta en så pass allvarlig händelse att man måste ta flygplanet ur trafik och sanera hela lastrummet. Anledningen är att kvicksilvret amalgamerar aluminiumet och bildar ett ur hållbarhetssynpunkt mycket dåligt material som riskerar hållfastheten och därmed flygsäkerheten.

 

För att komma åt allt kvicksilver var man tvungen att lossa många, många skruvar för att montera bort väggpaneler och därmed öppna hela lastutrymmets struktur för inspektion. Flygplanet som togs ur trafik stod stilla under flera dygn. Kostnaden för saneringen och stilleståndet blev mycket stor för flygbolaget.

 

Vid saneringen användes skyddsmask och dammsugare med kvicksilverfälla i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Mängden kvicksilver som fångades upp vägde 187 gram. Efter saneringen utfördes en omfattande och noggrann inspektion av strukturen med avseende på eventuella skador.

 

Enligt anvisningar från flygplanets tillverkare skall lastrummet inspekteras ytterligare två gånger efter utsläppet av kvicksilver. Flygbolaget har gjort en andra genomgång och beräknas genomföra den tredje under den närmaste tiden.

 

-” Inget lämnas åt slumpen i sådana här fall,” säger en källa på flygbolaget.

- ”Annat är det för de amalgamskadade. De lämnas helt åt sitt öde av den allmänna sjukvården,” säger den anonyma källan, vars fru har varit amalgamskadad, men nu är helt återställd efter sin amalgamsanering.