Kampen mot amalgam på frammarsch i USA - med hjälp av svenska forskare.


Inlagd 2004-02-20

 

Ett amerikanskt diskussionsunderlag på mer än 30 sidor från september 2003 om hälsorisker med amalgamfyllningar har dykt upp i Sverige. Det har utgått från senator Frank Lautenbergs kontor i Washington, DC och hör till debatten om amalgamförbud, som är aktuell i kongressen. Vem som skrivit det är inte helt klart, men sannolikt är det Robert A. Goyer, en känd metalltoxikolog. Författaren har läst Maths Berlins bidrag till den svenska Dentalmaterialutredningen ordentligt och citerar det på flera ställen. Fler svenska forskare är nämnda: Lars Friberg, Gunnar Nordberg och Magnus Nylander. Hela dokumentet visar på ett glädjande sätt hur långt den amerikanska kritiken av amalgamanvändning har kommit i fråga om klarsyn och argumentation. USA är kontrasternas land, och motsidan med det mäktiga

tandläkarförbundet (ADA) i spetsen utmärker sig bland annat genom att envetet kämpa mot krav på ökad upplysning till allmänheten om att kvicksilver faktiskt ingår i det som tandläkarna helst kallar "silver fillings".

I decembernumret av "Dental Truth" som utges av DAMS, en amerikansk patientrörelse, ägnas tre sidor åt ett kongressförhör om amalgam som ägde rum 8 maj förra året. Maths Berlin var en av de forskare som vittnade där och även hjälpte till att bemöta tvivelaktiga påståenden från ADAs representant, som inte oväntat försvarade sin huvudmans benhårda förnekande av risker med amalgam.

Av doc Per Dalén