"Man får ju ingen hjälp!"

 

Amalgamskadefonden har kontakt med många människor som är svårt sjuka och som inte får någon vettig hjälp från vården. En av dem är Lena. (Namnet är fingerat).

Lena är 53 år och hennes problem började när hon tillsammans med sin man bodde utomlands för 1 ½ år sedan. Hon upptäckte då att hon inte tålde elektriska fält. Hon fick stickningar och det brändes i kroppen. Ungefär samtidigt fick hon batterismak i munnen och snart ramlade många andra symtom över henne som öronsusningar, dålig balans, darriga ben och hjärtklappning. Det kändes ofta som om hjärtat vibrerande. Lena fick frossa och det högg ofta till i mage, hjärta, muskler, ögon och andra ställen i kroppen. Hon kände det som om hon hade gått in i väggen.


"Elallergi - ren bullshit"
När Lena besökte Sverige i januari 2006 sökte hon upp en läkare och berättade om sina hälsoproblem. Läkaren menade att hon var utbränd och förklarade att elallergi var "ren bullshit". Proverna visade inga fel och läkaren ville då att hon skulle gå till en psykolog - något hon inte gjorde eftersom hon ansåg att läkaren var på helt fel spår.

Lena kontaktade istället en av de läkare som jobbar med amalgampatienter. Han rekommenderade antioxidanter och hon blev något bättre av dessa och följde med sin make utomlands igen. Hennes hälsoproblem fortsatte dock om än i något mindre skala. Hon mådde dock bättre när hon undvek elektriska fält.

Vid ett tillfälle fick hon ett tips av en person att hennes problem kunde bero på kvicksilvret i hennes amalgam. Den här personen rekommenderade henne att kontakta förre koncernchefen för SKF, Mauritz Sahlin och hans fru Ulla Hilding, som har erfarenhet av riskerna med amalgam. De rådde henne att gå igenom en amalgamsanering och beställa deras bok Gapa Stort från Amalgamskadefonden.


Försäkringskassan nekade ersättning

När Lena och hennes man flyttade hem till Sverige igen vid årsskiftet 06/07 beställde hon boken och kontaktade en vanlige läkare eftersom hon inte orkade återgå till sitt jobb. Han förstod att hon mådde dåligt och satte diagnosen "Amalgamläckage och elallergiproblem tillsammans med utbrändhet". Det här accepterade dock inte Försäkringskassan utan lämnade henne utan sjukersättning. De ville ha en större utredning.


Hos läkaren begärde hon då att få ett prov på kvicksilver i blod. Han gick med på detta och provet visade 58 nmol/liter* vilket är klart förhöjt. Detta brydde sig dock inte Försäkringskassan om.


Vändningen hos Försäkringskassan kom först i slutet av mars då det visade sig att hon hade förhöjd sänka och att en vilande tumör hade börjat växa. Då helt plötsligt var det helt okej att betala ut sjukersättning.


Blev betydligt sämre efter första urborrningen

Lena har nu påbörjat en amalgamsanering - en sanering som hon för närvarande betalar själv. Den första plomben borrades bort i slutet av mars. Hon har mått betydligt sämre efter urborrningen och måste vänta en tid tills hon vågar ta nästa fyllning. Hon märker också ännu tydligare att hon måste hålla sig borta från elfält så långt det är möjligt eftersom hon blir ännu sämre av dessa.


"Det skrämmer mig att det är så tyst"

Lena har upplevt det som djupt kränkande att samhället bara ställer upp på vissa sjukdomar men inte då det gäller elallergi och skador av kvicksilver från amalgam.
- Man får ju ingen hjälp av vanliga läkare med det här utan måste förlita sig på Amalgamskadefonden och andra som kan det här området. Det är ju helt sjukt hur vården fungerar för de amalgamskadade. Det skrämmer mig att det är så tyst om detta. Det påminner om Ryssland där det mesta tystas ner. Man kan läsa läkarens ögon att han vill hjälpa till, men av någon anledning inte vågar, förklarar en upprörd Lena.

Amalgamskadefonden kan inte berätta om alla svåra livsöden vi kommer i kontakt med, men vi vill med den här artikeln spegla en aktuell situation. En kvinna som verkligen kämpar för att kunna återfå hälsan. En kvinna som är långt ifrån ensam.


Vi kan bara driva kampen med din hjälp

Amalgamskadefonden har fortlöpande kontakt med Riksdag och Regering och vi vet att amalgamproblemen nu diskuteras i maktens korridorer.
Vi driver kraven att Lena och många med liknande problem skall få hjälp av den vanliga vården. Det är horribelt att inte de drabbade kan få någon adekvat hjälp från samhället idag.


Fortsätt därför stöd oss i vårt arbete. Fler kommer ju att insjukna av kvicksilveramalgam framöver. De måste bara få hjälp och därför måste vi få politikerna att fatta beslut som gagnar de drabbade. Men vi kan bara driva kampen med din hjälp. Utan pengar kommer vi ingenstans. Med ditt fortsatta stöd blir det möjligt!

 

Sätt in din gåva på Plusgiro 90 07 65 – 9 idag.

Tack för att du stöder oss!

För ett amalgamfritt Sverige
Amalgamskadefonden

 


* Det är ovanligt att man kan mäta upp höga halter kvicksilver i blodet hos amalgamskadade. De flesta som blir sjuka av amalgam blir det sannolikt p.g.a. att de genetiskt sett är överkänsliga mot det kvicksilver som frigörs.