Mängder av frågor efter sommarens stora kampanj


På Amalgamskadefonden kämpar vi fortfarande med att svara på de mängder av frågor som har kommit in till oss från allmänheten under sommarens stora kampanj i Kanal 5 och Discovery. Våra resurser har inte på långa vägar räckt till för att snabbt ta hand om alla som behöver hjälp. Vi ber därför om överseende med att det fortfarande kan vara svårt att komma i kontakt med oss.

Flera tandläkare som jobbar med amalgamsanering har berättat för oss att Amalgamskadefondens kampanj har lett till att väldigt många har ringt dem och vill ha hjälp med amalgamsanering.

De allra flesta som vill amalgamsaneras har inte haft en aning om att amalgamet möjligen kan vara orsaken till deras hälsoproblem.