Amalgamförbudet i Sverige får vänta

 

22 februari 2008

 

Det utlovade beslutet om amalgamförbud i Sverige har hamnat i långbänk. Ett besked om datum skulle lämnas i början av januari men ärendet är fortfarande i mitten av februari under beredning enligt besked från Miljödepartementet.

 

Man ska enligt de uppgifter som Amalgamskadefonden har fått fram vara angelägen om att komma till skott så snart som möjligt. Enligt uppgift ska man ha kommit överens på amalgamområdet men diskussioner förs nu om omfattningen av förbud mot kvicksilver på andra användningsområden. Den här diskussionen har nu flyttats upp till hög politisk nivå och flera departement är inblandade.

 

Från Kemikalieinspektionen som också är inblandade i diskussionerna törs man inte längre gissa när förbudet mot amalgam kan träda ikraft.