Stort bakslag för amerikanska tandläkarförbundet


31 juli 2008

 

Under lång tid har den amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, Food & Drug Administration (FDA) och amerikanska Tandläkarförbundet, American Dental Association (ADA) vandrat hand i hand och gemensamt gått i försvar för användningen av amalgam. ADA har i olika sammanhang lutat sig mot FDAs ställningstagande som på sin hemsida har förklarat att det inte finns några hälsorisker med amalgam.

 

 
FDA gör en helomvändning

Nu har emellertid ADA fått stora problem eftersom FDA plötsligt har börjat ändra inställning och förändrat texterna om riskerna med amalgam på sin hemsida. FDAs omvändelse har i sin tur kommit som en följd av en nyligen inledd rättsprocess som har dragits igång av organisationen Moms Against Mercury (Mammor mot kvicksilver).

 

 

FDA har nu deklarerat att permanent insättning av en så toxisk substans som kvicksilver i munnen inte är någon bra åtgärd. Åtminstone inte där det kan drabba de främsta riskgrupperna:

 

  • Gravida och ammande kvinnor där foster och barn kan drabbas
  • Personer som redan har höga kvicksilvervärden i kroppen
  • De som är känsliga för kvicksilverexponering

 

 

Opinionsbildning istället för rättsprocesser

De amerikanska skadeståndsbeloppen kan vara astronomiska i jämförelse med som skulle kunna vara möjligt att få i många andra länder. I Sverige har den här vägen i praktiken helt stängts av lagstiftaren.

 


Ett antal framgångsrika amerikanska rättsprocesser har på ett kraftfullt sätt förändrat stora medicinska kontroverser inom andra områden på väldigt kort tid. Det har därför drivits flera rättsprocesser på amalgamområdet i USA – dock utan framgång. Ledande amalgammotståndare har därför under senare år inriktat sig på att driva kampen mot amalgam genom opinionsbildning.

 

 

Det kan finnas flera skäl till FDAs omvändelse

Att FDA nu gör en kovändning kan antingen tyda på att det har skett ett generationsskifte som nu börjar få effekt inom FDA. Men det kan också tyda på att den rättsprocess som Moms Against Mercury har inlett innehåller så tunga argument att FDA har insett att det av flera skäl blir alltför riskfullt att fortsätta försvara amalgamet.

 


En viktig faktor som kan ligga bakom den nya rättsprocessen är att advokater i USA ständigt letar efter nya rättsprocesser som kan leda till mycket stora skadeståndsbelopp. Advokaternas inkomst baseras ofta på en viss procentsats av skadeståndssumman. Möjligen har man nu funnit ett nytt grepp kring kvicksilver från amalgam som skulle kunna bli framgångsrikt. 

 

 

ADA börjar bli trängda

Kvar med Svarte Petter sitter just nu det amerikanska tandläkarförbundet ADA. Advokaten Charles Brown som arbetar inom organisationen Consumers for Dental Choice ger följande kommenterar om FDAs helomvändning.

 


- FDAs tidigare anspråk på att det inte finns några vetenskapliga bevis på att amalgam är ofarligt är nu helt borta. Deras förändrade ställningstagande har en inverkan som knappast kan underskattas. FDA har tidigare gett lugnande besked om amalgam på deras hemsida, men deras nya skrivning om amalgam lär knappast bli citerat av amerikanska Tandläkarförbundet framöver.

 

 

Om rättprocessen blir framgångsrik för Moms Against Mercury kan det leda till förödande ekonomiska konsekvenser för det amerikanska tandläkarförbundet. De amerikanska skadeståndsbeloppen kan som sagt bli astronomiska.