Amalgam förbjuds från 1 juni 2009


14 januari 2009

 

Den svenska Alliansregeringen kommer den 15 januari att besluta om ett förbud mot amalgamfyllningar som innehåller den mycket giftiga tungmetallen kvicksilver. Förbudet kommer att träda i kraft den 1 juni 2009. Undantag kommer dessvärre att ges till sjukhustandvård fram till den 30 juni 2012.

 

 

I framtiden kommer utborrade amalgamfyllningar att djupförvaras i tyska saltgruvor flera hundra meter under marken med liknande säkerhetsföreskrifter som krävs vid förvaring av kärnkraftsavfall.

 


Regeringens beslut omfattar inte bara amalgamfyllningar utan även kvicksilver i en mängd andra produkter. Till djupförvaret kommer kvicksilverhaltiga produkter som innehåller 0,1 % kvicksilver eller mer att hamna. Amalgamfyllningar innehåller hela 50 % kvicksilver.

 
- Det här är ett mycket välkommet beslut säger Thomas Karlsson, generalsekreterare i Amalgamskadefonden. Vi har drivit kravet om ett förbud gentemot politikerna under ganska lång tid. Många människor har drabbats hårt av skadeverkningar från kvicksilvret i amalgam. De har haft det mycket svårt och har inte tagits på allvar av vården.

 


- Allra värst råkar de ut som är genetiskt känsliga mot kvicksilver menar professor Maths Berlin , ordförande i Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd. Man måste påminna politikerna om att problemen med amalgam inte är slut för att man förbjuder nya fyllningar. Det finns många människor som behöver hjälp under lång tid framåt.

 

Amalgam infördes på 1830-talet och löste rent tekniskt ett stort problem till en billig peng på den tiden. När folk fick karies gick det ofta så långt att man var tvungen att till slut dra ut tänderna. Detta innebar att man förlorade tuggförmågan som i sin tur är viktig för matsmältningen. Utan en fungerande matsmältning får man på sikt problem med att behålla hälsan. Med amalgamfyllningarna kunde man stoppa den här negativa utvecklingen. Det stora problemet var dock att man inte insåg att giftigt kvicksilver läckte från amalgamfyllningarna och att många människor fick svåra hälsoproblem av detta.

 


Omkring 4 miljoner svenskar har fortfarande amalgamfyllningar. Upp emot 40 000 av dessa kan vara genetiskt så känsliga mot det läckande kvicksilvret så att de är helt utslagna rent hälsomässigt. Det kommer att krävas stora insatser för att hjälpa alla dessa tillbaka till en fungerande hälsa igen.