Forskarlarm om vaccin mot svininfluensa: 

 

- Foster och spädbarn kan få kroniska skador av etylkvicksilvret i vaccinet

 

28 augusti 2009

 

Foster och barn kan få obotliga skador av det etylkvicksilver som finns i varje dos vaccin mot svininfluensan, säger professorn emeritus i miljömedicin, Maths Berlin, som är en av världens ledande kvicksilverforskare och ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd.
  

Varje dos av influensavaccinet Pandemrix innehåller konserveringsmedlet tiomersal, en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver.  Det är detta vaccin som Socialstyrelsen nu har beställt till hela svenska folket.

 

- Etylkvicksilver kan till och med vara farligare än metylkvicksilver och sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver, som effektivt skadar hjärnans celler, säger Maths Berlin.

 

När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan kroniska skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.

 

- De undersökningar som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin.

 

Berlin pekar främst på tre riskgrupper. Foster hos gravida kan bl a drabbas av hjärnskador med autism och Damp/ADHD som följd. Också utvecklingen av hjärnan hos barn i åldern upp till tio år kan hämmas av etylkvicksilvret. Sedan kan vuxna som har en ärftlig känslighet för kvicksilver få sjukdomssymtom. Av de tre riskgrupperna är de vuxna de minst utsatta.

 

Europeiska läkemedelsverket (EMEA) har hävdat att tiomersal skulle vara riskfritt, men Berlin menar att man inte kunnat redovisa underlag för detta.

 

Amalgamskadefondens generalsekretare Thomas Karlsson är mycket kritisk till Socialstyrelsens handläggning.

- Det finns kvicksilverfria vaccin, men trots att anbud lämnats på sådant har Socialstyrelsen inte tagit riskerna på allvar och anskaffat vaccinet. Andra länder har beställt allt kvicksilverfritt vaccin som kommer att tillverkas den närmaste tiden.

 

Professor Berlin avråder gravida och barn från vaccinering med Pandemrix med Pandemrix som har tillsatsen tiomersal.

- Jag anser att riskerna att få men för livet är för stora för barnen. Även som vuxen skall man avstå från vaccinet om man är känslig för kvicksilver.

 

- När myndigheterna påstår att vaccinet är säkert lurar man folk. Myndigheterna måste helt enkelt ta fram ett kvicksilverfritt alternativ för barn och gravida kvinnor, menar Berlin.