“Jag förstår inte längre vad en pandemi är”

 


19 oktober 2009

 

I Aktuellt-sändningen den 22 juli intervjuades den erkände epidemiologen Dr Tom Jefferson om WHOs uppgradering av svininfluensan till en pandemi. Tom Jefferson jobbar i Italien inom vaccinationsområdet på det ansedda Cochrane institutet som finns etablerat i många länder.

 

 

Intervjun väcker många frågor om vilka krafter som ligger bakom en märklig förändring i maj 2009 av WHOs klassificering av vad en pandemi egentligen är.

 

Här återges Intervjun i sin helhet i textform:

 

 

Aktuellts reporter:

- Nu gäller det skräcken för den så kallade svininfluensan som nu sprider sig över världen. Frågan är hur befogad den skräcken är och om det verkligen handlar om en pandemi. När WHO kallar en smitta för en pandemi får det långtgående konsekvenser både för samhällsinstitutioner och företag. Men ansedda forskare ifrågasätter nu själva pandemibegreppet och även den planerade massvaccineringen. För en stund sedan pratade jag med en oberoende forskare knuten till det högt ansedda Cochrane institutet som utvärderar olika behandlingsmetoder. En forskare som är mycket kritisk till larmet som går över världen.

 

 

Forskaren Tom Jefferson:

- Det verkar vara en ganska mild form av influensa. Så jag förstår inte riktigt all den här oron. Men det kanske finns goda skäl.

 

- Du säger att den inte är allvarlig, men Sverige förbereder massvaccination. Är det onödigt?

 

 

- När det gäller så kallade pandemivaccin vet vi aldrig om de kommer att fungera. För det finns ju vanligtvis inget virus att testa vaccinet mot. Pandemivaccin och andra vaccin registreras innan viruset dyker upp. Därför är det ett lotteri om dessa vaccin fungerar. De hundratals studier som vi har granskat visar att de här vaccinen inte är särskilt effektiva. De fungerar bäst på friska vuxna som ju redan har bra immunförsvar och som inte rekommenderas att ta dem.

 


- Vad gör du själv för att inte smittas av det här nya viruset?

 

 

- Jag tvättar händerna och jag tar inte folk i hand. Jag håller distans till folk. Jag tvättar händerna på mina barn, särskilt efter skolan. Mina äldre barn som inte går i skolan måste tvätta händerna hela tiden. Och det fungerar bevisligen.

 

 

- Du ger en bild av att influensan inte är så allvarlig men WHO ger den en annan bild och kallar den en pandemi. Vad säger du om att de kallar den en pandemi?

 

 

- Det är en bra fråga. Jag förstår inte längre vad en pandemi är. Och anledningen är följande. År 2003 definierade WHO en ”influensapandemi” på följande sätt:

 
”En influensapandemi uppstår när ett nytt virus dyker upp som människor saknar immunitet mot vilket resulterar samtidiga epidemier med ett stort antal döda och sjuka.”

 
Någon gång i maj 2009 ändrades definitionen på följande sätt:

”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”


Man har alltså tagit bort avsnittet där det talas om samtidiga utbrott med ett stort antal döda och sjuka.

Definitionen från 2009 skulle alltså kunna passa in på säsongsinfluensa. Jag förstår inte längre vad det är för skillnad.

 

 

- Vem tjänar på den ändrade definitionen av pandemi?

 

 

- Den nya definitionen är mycket vidare. Den innebär att det här är en pandemi och att den kanske varar en längre tid. Den gynnar helt klart den som har något att sälja. Det inbegriper även forskningen - och medierna och läkemedelsindustrin.

 

 

Ovanstående intervju i Aktuellt har gått tämligen spårlöst förbi och någon nämnvärd diskussion i media om den märkliga ändringen av hur WHO klassar en pandemi har inte förekommit.

 

Läs mer om konsekvenserna här för Sverige efter WHO:s omdefiniering av vad en pandemi är.