Ny definition av pandemi tvingade Sverige till storköp av Pandemrix

  

20 oktober 2009

 
Medicinjournalisten Bo Zachrisson som också är styrelsemedlem i Amalgamskadefonden har lyckats gräva fram att Socialstyrelsen har skrivit under ett avtal där Sverige är tvungna att köpa in 9 miljoner doser Pandemrix om en influensa klassas som en pandemi. I avtalet har Sverige också en option som medför att vi har rätt att köpa in ytterligare 9 miljoner doser vaccin vilket också nu har gjorts.

 

Om WHO:s definition om vad en pandemi är inte hade ändrats i maj 2009 hade med andra ord Sverige inte tvingats köpa in minst 9 miljoner doser.

 

Den stora frågan uppstår då: Vilka intressen låg bakom ändringen i maj 2009 av definitionen för vad som avgör när en influensa skall klassas som en pandemi?                          

 

Socialstyrelsen skrev under ett bindande avtal i november 2007 med GlaxoSmithKline (GSK) om att köpa in vaccin i stor omfattning om en influensa skulle klassas som en pandemi.

Amalgamskadefonden kan nu avslöja att vid samma tidpunkt – november 2007 - påbörjades arbetet hos WHO med att förändra definitionen av vad en pandemi är. Detta arbete avslutades under våren 2009 och var enligt uppgifter till Amalgamskadefonden klart i april 2009.

 

Resultatet av ändringen blev att vilken säsongsinfluensa som helst nu kan klassas som en pandemi. En berättigad fråga är om den gemensamma tidpunkten för undertecknandet av avtalet och WHO:s påbörjan av förändringen av definitionen av vad en pandemi är, var en slump eller om det var något helt annat?

 

I Skandia fifflades det för några år sedan med spararnas pengar på avancerad nivå. Vad är det som säger att inte läkemedelsindustrin och WHO skulle kunna vara inblandade i avancerad korruption där naiva regeringar nu har köpt in vaccin för glatta livet? Det finns i nuläget inget bevis på att det är så. Men det finns för närvarande inte heller några bevis för att det inte skulle kunna vara så.

 

Svenska medborgare har rätt att få veta hur det egentligen ligger till på det här området. Det finns alltför många allvarliga frågetecken.

 

I GSK:s årsredovisningar kan man se att deras vinster har vuxit år för år fram till och med 2006. Därefter har vinsterna börjat falla. I sin årsredovisning för 2008 skriver GSK under rubriken ”Nyckelutmaningar”:

 

”De patent på många mediciner som har drivit försäljningstillväxten i vår industri under det senaste årtiondet kommer till ett slut. Dessa mediciner kanske inte blir ersatta med produkter av liknande finansiell storlek.” 

 

Vad gör ett läkemedelsbolag som successivt hamnar i en allt sämre ekonomisk situation? Man letar naturligt vis desperat efter nya affärsmöjligheter för att hålla sin finansiella ånga uppe. Om desperationen är tillräckligt stor finns dock risken att moralen kan bli lidande.

 

Att vaccinera sig är gratis för oss medborgare förklarar våra myndigheter. Men inköpet av 18 miljoner doser vaccin är ju inte gratis. Inköpet av Pandemrix kostade 1,17 miljarder. Det är den summa som GSK får in på sitt konto – bara från Sverige.

 

Frågan är nu vem som slutligen kommer att få betala inköpet av Pandemrix till Sverige? Svaret på frågan är ju enkel, det är naturligtvis samhället. Men samhället, är inte det du och jag?

 

Numera har läkemedelsbolagen förklarat att det räcker med en vaccindos mot svininfluensan. Varför backar de om detta nu? Det kan naturligtvis vara en så enkel och hedersam förklaring att bolagen har upptäckt att det räcker med en dos och då går man ut och informerar om detta. Men det går inte utesluta att andra mekanismer istället ligger bakom den här reträtten:

 

Influensan verkar inte vara särskilt farlig för de flesta, de får milda symtom och tillfrisknar snabbt. Bara ett fåtal blir svårt sjuka. Den här kunskapen har nu nått ut till allmänheten och leder till att en hel del svenskar inte tycker att de behöver vaccineras. Den omfattande propagandan för att vaccineras trots att svininfluensan är tämligen beskedlig för de flesta leder till att många också blir misstänksamma mot både läkemedelsbolagen och myndigheterna. Varför denna hysteri till sådana enorma kostnader, frågar sig folk?

 

Efter larmet om att Pandemrix innehåller det mycket giftiga ämnet tiomersal och även andra potentiellt farliga ämnen har många svenskar tappat förtroendet för både GSK och våra svenska myndigheter. Vem vill riskera att hjärnans utveckling hämmas hos foster och unga barn av etylkvicksilvret i tiomersal?

 

Eftersom det finns uppenbara risker med vaccineringen och att oväntat många kommer att avstå från att vaccineras kan det vara så att läkemedelsbolagen har börjat få kalla fötter. Ett läkemedelsbolag måste ju uppfattas som seriöst annars kan de framtida intäkterna äventyras. Ett sätt att bättra på sin image kan därför vara att man vill visa hur seriös man är genom att gå ut offentligt med information att det räcker med bara en vaccindos. Helt enkelt ett smart drag i syfte att försöka återskapa förtroendet.

 

Eller kanske snarare ett smart drag av läkemedelsbolagens PR-byråer som sannolikt har starkare känsla för vart trenderna blåser och vet hur man hanterar dessa.

 

 

Magnifikt slöseri med vårdpengar

En berättigad fråga är varför samhället har råd att betala 1,2 miljarder plus en okänd kostnad för all personal som skall utföra vaccineringen till ett minst sagt tveksamt massvaccineringsprojekt när det inte finns en krona över till att vårda de amalgamskadade.

 

Massvaccineringen är ett magnifikt slöseri med tillgångar när samhället hävdar att man knappt har resurser att ta hand om svårt sjuka längre.