Socialstyrelsen har utrett ett biverkningsregister om dentala material

  

27 januari 2010

 

Socialstyrelsen fick under 2009 i uppdrag av Alliansregeringen att ta fram ett förslag om hur biverkningar av dentala material skall följas upp.
 
Socialstyrelsen bjöd in en referensgrupp för detta arbete.

I referensgruppen har bland annat Tandvårdsskadeförbundet ingått.

Enligt slutrapporten som var klar vid årsskiftet skall även Amalgamskadefonden ha inbjudits som referensgrupp.

 

Socialstyrelsen hade enbart sänt denna inbjudan via mejl, vilken tyvärr drunknade bland alla frågor som fonden får från människor som misstänker att de är sjuka av sina amalgamfyllningar. Amalgamskadefonden saknar resurser för att följa upp och svara på alla mejl från allmänheten. Amalgamskadefonden fick kännedom om inbjudan till referensgruppen först under december 2009.

 

Amalgamskadefonden begärde under våren 2007 att tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet och IAOMT* att få uppvakta Socialminister Göran Hägglund. Socialministern tog de frågor som lyftes fram på allvar och sannolikt är det den här uppvaktningen som ledde fram till ovanstående regeringsuppdrag till Socialstyrelsen.

 

I Socialstyrelsens rapport till Regeringen: Hur kan biverkningar av dentala material följas upp? anger man att Läkemedelsverket bör sköta ett biverkningsregister. Man kan säga att rapporten innehåller en hel del positiva inslag. Men det är frågan om hur intresserade myndigheterna är av att få fram uppgifter om biverkningar från amalgamfyllningar?

 

I rapporten står det uttryckligen att biverkningsregistret skall vara ett signalsystem för att upptäcka om dentala material (främst nya) kan associeras till inträffade biverkningar.

 

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

 

* International Academy of Oral Medicine and Toxicology